Book Chapters in Turkish

Editorials and book chapters of Prof.Dr.Vahit Özmen

1.Ozmen V ( Editörler:Dağoğlu T, Bozfakıoğlu Y, Değerli Ü): Cerrahide Modern Teknikler. Çeviri:Mastery of Surgery, Nyhus L, Baker RJ, Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul, 1988.

2.Ozmen V : Multipl travma. Cerrahinin Sırları, Editör:Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), Istanbul, 1989.

3.Ozmen V: Penetran Karın Travmaları. Cerrahinin Sırları,Editör:Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1989.

4.Ozmen V: Künt Karın Travmaları. Cerrahinin Sırları, Çeviri Editörü Ü Değerli, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1989.

5.OzmenV: Pankreas ve duodenum yaralanmaları (Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

6.Ozmen V:Karaciğer travmaları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

7.Ozmen V:Dalak travmaları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul 1989.

8.Ozmen V:Penetran boyun yaralanmaları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

9.Ozmen V:Pelvis kırıkları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul 1989.

10.Ozmen V:Had karın sendromu ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

11.Ozmen V:Akut arter tıkanması ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), Istanbul ,1989.

12.Ozmen V:Kronik arter tıkanması in Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü, Nobel Tıp Kitabevi Istanbul,1989.

13.Ozmen V, Taviloğlu K: Multipl Travma (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

14.Ozmen V, Taviloğlu K: Karaciğer Travmaları (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, Istanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

15.Ozmen V, Taviloğlu K: Pelvis Fraktürleri (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

16.Ozmen V : Meme Hastalıkları (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

17.Ozmen V, Ertekin C:Akut Karın Sendromu (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

18.Ozmen V : Cerrahi Onkoloji (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

19.Ozmen V: Özofagusun lenfatikleri ve özofagus kanserinin torakotomi ile cerrahi tedavisi (Özofagus ve mide kanseri Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu Kitabı, sayfa:59-72, 1997).

20.Ozmen V : Meme cerrahisinin tarihçesi ve cerrahi tekniklerin gelişimi (Meme Kanseri, Ed. Topuz E), İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Yayınları 3, 1997.

21.Ozmen V: Lokal ileri meme kanserine cerrahi yaklaşım ve inflamatuar meme kanseri in Meme Kanseri, Ed. Topuz E, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Yayınları 3, 1997.

22.Ozmen V, İğciA:Laparoskopik cerrahide pnömoperituan, elektrokoagülasyon ve laser kullanılması. Videoskopik Cerrahi, Ed.Cavit Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

23.Ozmen V, Akıncı M, Esen T, Tunç M:Ürolojide Laparoskopik Cerrahi. Videoskopik Cerrahi, Ed.Cavit Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

24.Ozmen V:Videoendoskopik Gastrik Cerrahi. Videoskopik Cerrahi, Ed.CavitAvcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

25.Ozmen V: Laparoskopik Splenektomi. Videoskopik Cerrahi, Ed.Cavit Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

26.Ozmen V : Hürthle hücreli tiroid kanseri. Tiroid Hastalıkları, Ed.Gürcan Ünal, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, AB Ofset basın Yayın Matbaacılık, Ankara, 2000.

27.Ozmen V : Meme kanserinin tedavisinde aksillanın yeri ve sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Hastalıkları, Ed.Gürcan Ünal, Hilal Ünal. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001.

28.Ozmen V : Meme Kanseri. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Söküücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002.

29.Ozmen V : Cerrahi Onkoloji. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Söküücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002.

30.Ozmen V: Meme kanseri otolog kemik iliği transplantasyonu. Güncel Cerrahi Tedavi(Çeviri editörleri:S.Ergüney, Y.Çiçek), sayfa:630-633, Avrupa Tıp Kitapçılık, 2002 Istanbul.

31.Ozmen V : Locally advanced breast cancer. In Breast Cancer (Textbook), E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner editors, pp: 444-449, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

32.Ozmen V : İnflamatuar meme kanserinde cerrahi. Meme Kanseri, sayfa:450-453,Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

33.Ozmen V : Meme koruyucu cerrahi girişimde prospektif randomize klinik çalışmalar. In Breast Cancer (Textbook), E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner editors, pp.297-300, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

34.Ozmen V : Erken evre meme kanserinde sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Kanseri, sayfa:197-2000, Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

36.Ozmen V : Erken evre meme kanserinin cerrahi tedavisi. Meme Atlası, Ortak editörler, 2003.

37.Ozmen V : Sentinel lymph node biopsy. Atlas of The Breast Cancer, Ortak editörler, 2003.

38.Ozmen V: Complications of breast cancer surgery. Atlas of The Breast Cancer, 2003.

39.Ozmen V : Surgical treatment of Axilla and Sentinel Lymph node biopsy. The Breast Cancer (Editör: Kayıhan Engin), Nobel Tıp Kitabevi 2005, Istanbul.

40.Ozmen V: Surgical Oncology (Chapter 3). Manual of Oncology (Ortak Editörler), Turgut Yayıncılık AŞ, 2006, İstanbul.

41.Ozmen V, Aydiner A, Topuz E, Dincer M: Breast Cancer (Chapter 7). Manual of Oncology (Ortak Editörler), Turgut Yayıncılık AŞ, 2006, İstanbul.

42.Ozmen V, Aydıner A, Topuz E, Dinçer M: Gastrointestinal tumors (Chapter 8). Manual of
Oncology (Ortak Editörler), Turgut Yayıncılık AŞ, 2006, İstanbul.

43.OzmenV. Laparoscopic Hiatal Surgery. In Cerrahide Yeni Ufuklar, S Baskan and M Özmen eds., Güneş Tıp Kitabevleri,Ankara 2009, pp.73-103.

44.Ozmen V. The Disease Burden of Mastectomy: Turkish Perspective and Impact on the Patient and Family. In Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures Victor R. Preedy, Ronald R. Watson (Eds.) pp.865-885, Springer Science+Business Media LLC 2010 (USA).

45.Ozmen V. Surgical management of early breast cancer. In Breast Diseases (Textbook), V Ozmen et al.(eds), Gunes TIP Kitabevi, Ankara, 2011 (Textbook), pp.351-367.

46.Ozmen V. Breast Cancer in Turkey. Editor :Vahit Ozmen, Yelken Basim Yayın Sanayi ve Ticaret Ltd. Sirketi, 2nd edition. Istanbul Mart 2013. ISBN:978-605-63575-2-7

47.Ozmen V, Ozmen T. (Editors), Breast Disease, Print Center, 1st Edition, 2016, Istanbul, Turkey..

48.Ozmen V, Ozmen T, Dogru V (Editors). Breast cancer in Turkey: Analyses of 20.000 patients.2017.Cinius Yayınevi, Istanbul, Turkey.