Dernekler

Prof. Dr. Vahit Özmen’in Üyesi Olduğu Dernekler

1. Türk Gastro-enteroloji Derneği

2. Böbrek Transplantasyon Derneği ( Kurucu Üye )

3. Türk Onkoloji Derneği

4. İstanbul Meme Derneği (Başkan: 2009-2012, Kurucu Üye)

5. Türk Antibiotik Kemoterapi Derneği

6. Laparoskopik & Endoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Derneği ( Kurucu üye, Genel Sekreter )

7. Türkiye Öğretim Üyeleri Derneği

8. The American Society of Colon and Rectal Surgeons ( A.S.C.R.S.)

9. American College of Surgeons ( A.C.S.)

10. Türk Cerrahi Derneği

11. European Association of Laparoscopic Surgery (E.A.L.S.)

12. Mediterranean Society of Colo-Rectal Surgery( Kurucu üye)

13. Senoloji ve Meme Bilimi Derneği

14. İstanbul Tıp Fakültesi Mezunları Derneği (Kurucu Üye)

15. İstanbul Cerrahi Derneği (Kurucu Üye)

16. World Society for Breast Health (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter 2007)

17. Ulusal Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (Başkan 2009-2011, Kurucu Üye)

18. Meme Sağlığı Derneği (Kurucu Üye)

19. Senologic International Society (SIS) Yönetim Kurulu Üyesi