Hastalar İçin

Giriş

Yapılan çalışmalar, meme kanseri sıklığının giderek arttığını göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde meme kanseri kadınların en sık görülen kanseri olup, her 8 kadından birinin bu kansere yakalanacağı kabul edilmektedir. Ülkemizde de meme kanseri, kadınların en sık görülen ve en sık ölüm nedeni olan kanseridir.

ABD ve Avrupa’da meme kanseri sık görülmesine rağmen, mamografinin tarama yöntemi olarak kullanılması erken tanıyı sağlamaktadır. Bu sayede her 3 kadından birisinin meme kanserinden tamamen kurtulması mümkün olmaktadır.

Meme kanserini erken yakalamak amacı ile;
1. Yirmi yaşından itibaren ayda bir kez memelerinizi muayene ediniz.
2. Yirmi yaşından itibaren 40 yaşına kadar üç yılda bir kez, 40 yaşından itibaren yılda bir kez genel cerrahi uzmanına meme muayenesi olunuz.
3. Kırk yaşından itibaren yılda bir kez mamografi çektiriniz.

Meme Muayenesi

Tanı

Tedavi ve Bakım

Tedavi Üzerine Araştırmalar

Diğer bilgiler