Özgeçmiş

Prof. Dr. Vahit Özmen’in Biyografisi

vahit_ozmen_konferans

Prof.Dr.Vahit Özmen
Öğretim Üyesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Çapa, İstanbul
www.vahitozmen.com
vozmen@istanbul.edu.tr
GSM: +90 532 2150777

Muş’ta doğmuş, İlk ve Orta öğrenimini Van’da tamamlamıştır. 1972 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında birincilikle mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlamış ve 1982 yılında “ Heparinli total kan değişiminin tavşanlarda oluşturulan endotoksik şoktaki tedavi değeri” isimli teziyle Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. Askerlik görevini 1983-1984 yılları arasında İstanbul Gümüşsuyu Askeri Hastanesinde, Mecburi Devlet Hizmeti yükümlülüğünü başasistan olarak 1984-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniği’nde yapmıştır. 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na Başasistan olarak davet edilmiştir. Aynı yıl Türkiye’de bir ilk olan kadavradan böbrek transplantasyonu yapan ekip içerisinde görev almış ve iki yıl süre ile bu bölümde çalışmıştır. 1987 yılında doçent olmuş, 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği ve Meme Hastalıkları Kliniği’nin kuruluşunda görev almıştır.

1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri New Orleans Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği tarafından davet edilmiş, Post-doctoral Fellow ve Misafir Öğretim Üyesi olarak iki yıl görev yaptığı bu klinikte, cerahi onkoloji-meme kanseri ve gastroenteroloji konularında deneysel ve klinik çalışmalar yapmıştır. 1991 yılında fakültesine geri dönmüş, çalışma arkadaşları ile birlikte, laparoskopik cerrahi girişimler ve meme kanseri konusunda 100’ün üzerinde mezuniyet sonrası kurslar düzenlemiştir. 1995 yılında profesör olmuştur.

1993, 1995 ve 1997 yılları Ekim ayı içerisinde M.D.Anderson Cancer Center ve Houston Methodist Hospital’da, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında Mayo Clinics, Rochester’da kısa aralıklarla çalışmıştır. 2002 yılında Tokai Universitesi Tıp Fakültesi’ne (Tokyo, Japonya) davet edilmiş ve konferanslar vermiştir. 2004 yılında laparoskopik cerrahi ve meme kanseri konularında eğitim hizmeti verdiği Bulgaristan’da, Bulgar Cerrahi Derneği tarafından onursal diploma ve madalya ile ödüllendirilmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında Münih Ludwig Maximillian Üniversitesinde, 2007 yılında University of Pittsburgh Medical Center’da, 20016 yılında American College of Surgeons Annual Congress’te, 2017 yılında University of Miami Miller School of Medicine’de, 2018 yılında WHO’ya bağlı IARC’de (International Agency on Research for Cancer) Visiting Professor olarak bulunmuş ve konferanslar vermiştir. 2019 yılında Russia Oncology Federation için Saint Petersburg’da ve Japanase Breast Cancer Society için Tokyo’da meme kanserinin cerrahi tedavisi konusunda konferanslar vermiştir.

Çok sayıda ulusal ve uluslarası kongrelerde ödüller almıştır (Türkçe CV’de verilmiştir). Sorumlu Araştırıcısı olduğu Meme Kanseri Farkındalık projesi, 2008 yılında The Breast Health Global Initiative tarafından en başarılı proje olarak seçilmiş ve 25.000 USD destek ödülü kazanmıştır. Esas araştırmacısı olduğu, Bahçeşehir Meme Kanseri Erken Tanı ve Tarama Projesini (2008 – 2018) geçtiğimiz yıl tamamlanmış ve sonuçları yayınlanmıştır. Bu proje kapsamında bugüne kadar 10.000’e yakın kadın on yıl süre ile düzenli olarak taranmış olup, 146 kadına erken meme kanseri teşhisi konulmuştur. Bu proje ülkemizde ulusal toplum tabanlı mamografik tarama projesinin uygulanabilirliğini, maliyet etkin olduğunu ve 40 yaşında başlanması gerektiğini kanıtlamıştır. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi de bu çalışma sonuçlarına göre meme kanserinde tarama yaşını 50’den 40’a indirmiştir.

2002-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Danışma Kurulu Üyeliği ve Meme Kanseri Alt Kurul Başkanlığı yapmıştır. 2016 yılında Türkiye Kanser Enstitüsü Bilim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup, bu enstitü içerisinde sorumlu araştırıcı olduğu Türkiye’nin Kanser Epidemiyolojisi ve Karsinojenleri başlıklı iki projeyi hazırlamıştır.

Prof.Dr.Vahit Özmen, 2005 yılında European Journal of Breast Health adıyla bir dergi yayınlamıştır. Editor-in-Chief olduğu bu dergi Pubmed Central’da yeralmakta olup, aynı zamanda Senologic International Society (SIS) tarafından desteklenmektedir.

2005 yılında Türkiye’de bir ilk olarak Ulusal Meme Kanseri Kayıt Programı’nı hazırlamıştır. Bu programda yer alan hastalara ait kitapları “Türkiye’de Meme Kanseri (Breast Cancer in Turkey) adıyla İngilizce ve Türkçe olarak 2013 (13.000 Hasta Analizi) ve 2018 yıllarında (20.000 Hasta Analizi) yayınlanmıştır.

2006 yılında İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul’da bulunan 13 Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde Meme Hastalıkları Kliniklerinin kurulmasını sağlamış ve burada çalışan hekimler düzenlenen kurslarla eğitilmiştir.

Kurucusu olduğu ve 2009-2011 yılları arasında başkanlığını yaptığı Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı’nın oluşturduğu ortak proje ile tüm Türkiye’deki KETEM sağlık personeli ve Devlet Hastanelerindeki meme kanseri ile ilgili hekimlerin eğitimleri için sertifikasyon kursları düzenlemiştir.

2011 yılında sponsorlar desteği ile temin edilen mobil mamaografi sistemini Muş’ta uygulamaya koyarak Muş ili ve çevre ilçe ve köylerinde tarama programını başlattı. Daha sonra mobil tarama programı Sağlık Bakanlığı tarafından tüm ülke genelinde uygulamaya başlanmış, sadece meme kanseri değil, serviks ve kolo-rektal kanserde de uygulanmaya başlanmıştır.

American College of Surgeons (F.A.C.S.) ve American Society of Breast Surgeons (ASBS), National Cancer Consortium Center üyesidir. Senologic International Society (SIS) ve Ulusal Endoskopik Laparoskopik Derneği’nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. 2009-2011 yılları arasında Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (TMHDF) Başkanlığı’nı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul Meme Derneği Başkanlığı’nı yapmıştır. TMHDF başkanlığı sırasında Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi ile birlikte tüm illeri kapsayan “Ulusal Mezuniyet Sonrası Meme Kanseri Eğitim Kursları” düzenlemiştir. Meme Sağlığı Derneği(MEMEDER) Kurucu üyesi ve projeler sorumlusudur. Meme Hastalıkları Dergisi ve İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuasında yardımcı editörlük yapmıştır.

Prof.Dr.Vahit Özmen, 5-8 Aralık 2018 yılında Strasbourg, Fransa’da yapılan 20. Dünya Meme Kongresi’nin, 24-27 Ekim 2019’da Antalya’da yapılan 15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nin Başkanlığını yapmıştır.

European Journal of Breast Health ve Surgical Science dergilerinin Baş Editörü, Journal of Surgery, Journal of Tumor, Applied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs Journal ve Türkiye Klinikleri Dergileri’nin editörüdür. International Journal of Surgical Oncology, Journal of Senologic International Society ve çok sayıda derginin yayın kurulu üyesidir. Lancet Oncology, The Journal of American College of Surgeons, The World Journal of Surgery, Archives of Obstetrics and Gynecology, The Breast, Breast Cancer Research and Treatment, British Journal of Cancer, Surgical Endoscopy ve diğer bir çok yabancı ve yerli dergilerde hakemlik yapmaktadır. 2000-2004 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanlığı yapmış, 2000 – 2006 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Central and Eastern European Countries Cancer Action Group (CEECAG) ve AVON World Breast Cancer Expert Group içerisinde yeralmaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi’dir. Meme Kanseri ve Gastroözofajeal Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisi özel araştırma ve çalışma konularını oluşturmaktadır. Bugüne kadar, 200den fazla yabancı dilde ve Türkçe araştırması, çok sayıda kitabı ve kitap bölümleri yayımlanmıştır. Makaleleri binlerce araştırmacı tarafından kaynak olarak gösterilmiştir. Evli, iki çocuk sahibidir.

Prof.Dr.Vahit Özmen’in Türk Tıbbına Katkıları
1986 – Türkiye’de ilk defa İstanbul Tıp Fakültesi’nde Meme Polikliniği ve Kliniğinin Kurulması
1987 – Türkiye’de ilk Meme Kanseri Mültidisipliner Haftalık Meme Kanseri Konseyinin Toplanması (Bugüne dek devam etmektedir.)
1992 – Türkiye’de İlk Meme Hastalıkları Eğitim Kursu’nun düzenlenmesi (Bugüne kadar 100’den fazla kurs düzenlenmiştir.)
2001 – Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri’nin kurulması
2001 – İstanbul’da Dünya Meme Kongre’sinin Yapılması
2005 – European Journal of Breast Health’in yayın hayatına geçmesi (Editor-in-Chief, Pubmed Central’de yeralmaktadır.)
2005 – Ulusal Meme Kanseri Kayıt Programı’nın hayata geçirilmesi (Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen organ kanseri spesifik kayıt programı sayesinde ülkemizde meme kanserinin sıklığı, evreleri, klinik, patolojik ve sağkalım verileri ortaya konulmuştur. Bu konuda 2 kitap yayınlanmış, ve 25.000’den fazla hastanın kaydı yapılmıştır.)
2003-2016 – Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu Üyeliği ve Meme Kanseri Tanı Tarama Kurulu Başkanlığı
2006 – İstanbul’da mevcut 13 Eğitim ve Araştırma Hastane’sinde Meme Kliniklerinin kurulması ve burada çalışan uzmanların eğitilmesi
2008-2018 – Türkiye’de ilk Toplum Tabanlı Organize Mamografik Tarama Projesinin gerçekleştirilmesi (Bu sayede Türkiye’de mamografik taramanın yapılabilirliği gösterilmiş, tarama yaşı Sağlık Bakanlığı tarafından 50’den 40’a düşürülmüş, mamografik taramanın maliyet etkin olduğu gösterilmiş ve yayınlanmıştır.)
2011 – Muş İlimizde gezici mamografi tarama sisteminin kurulması (Bu proje daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Mobil Tarama Sistemi olarak ülkemiz genelinde hayata geçirilmiştir.)
2016-2019 – Türkiye Kanser Enstitüsü Bilim Kurulu Üyeliği [Hazırlamış olduğu 2 proje (Türkiye’de Bölgesel Karsinojenler ve Kanserden Korunma, Türkiye’de kanser sıklığı ve dağılımı) uygulama için beklemektedir].

Prof.Dr.Vahit Özmen’in kazandığı başarılar ve ödüller

1978-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Birincilikle Mezuniyet
1989-İki yıl süre ile misafir profesör ve post-doctoral fellowship ödülü Tulane University School of Medicine, New Orleans, U.S.A.
2001-Best Study Award in 1st Congress of World Society for Breast Health
2003-VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi En iyi araştırma ödülü
2004-Honorary Diplome and Gold Medal, 75th Anniversary of Bulgarian Surgical Society
2005- Honorable Mention , Certificate of Merit by Paul A Wetter Chairman of the Society of Laparoendoscopic Surgeons during the 14th International Congress and Endo Expo 2005 September 14-17, 2005, San Diego, California, USA
2005-VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi en iyi sözel bildiri ödülü
2006-Honorary Diplome and Gold Medal from Bulgarian Surgical Society
2007-En iyi oral sunum ödülü : 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9Eylül 2007, Ankara
2007-The expert of breast surgeons in the world : The Breast Health Global Initiative 1-4 October 2007, Budapest, Hungary
2007-The Visiting Professor of Surgery : University of Pittsburgh Magee Women Hospital
2008-The Breast Health Global Initiative en başarılı proje ödülü.
2008-Bahçeşehir Toplum Tabanlı Mamografik Tarama Projesi 2008 – 2018
2010-17. Ulusal Cerrahi Kongresi “En iyi klinik çalışma oral sunum ödülü”26-29Mayıs 2010, Ankara
2011- Estee Lauder Sponsorship and Partnership for Breast Cancer Awareness Projects
2012- İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet/Teşvik Ödülü
2013-En iyi Araştırma ve Oral Sunum Ödülü, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
2015-En iyi Araştırma ve Oral Sunum Ödülü, 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
2017- Doktorsclub 2017 Yılın Cerrahi Bilimler Doktoru
2018-The first Oral Presentation and the best Clinical Trial Prize, 7th Turkish Medical Oncology Congress, 21-25 March 2018, Antalya
2018-The best Poster award, 20th Senologic International Congress, 5-8 December, Strasbourg, France.
2019-En iyi bilimsel çalışma ödülü, 15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 17-20 Ekim 2019, Antalya.

I.Prof.Dr.Vahit Özmen’in üyesi olduğu dernekler
1-Türk Gastro-enteroloji Derneği
2-Böbrek Transplantasyon Derneği ( Kurucu Üye )
3-Türk Onkoloji Derneği
4-İstanbul Meme Derneği (Başkan: 2009-2012, Kurucu Üye)
5-Türk Antibiotik Kemoterapi Derneği
6-Laparoskopik&Endoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği ( Kurucu üye, Genel Sekreter )
7-Türkiye Öğretim Üyeleri Derneği
8-The American Society of Colon and Rectal Surgeons ( A.S.C.R.S.)
9-American College of Surgeons ( A.C.S.)
10-Türk Cerrahi Derneği
11-European Association of Laparoscopic Surgery (E.A.L.S.)
12-Mediterranean Society of Colo-Rectal Surgery( Kurucu üye)
13.Senoloji ve Meme Bilimi Derneği
14.İstanbul Tıp Fakültesi Mezunları Derneği (Kurucu Üye)
15.İstanbul Cerrahi Derneği (Kurucu Üye)
16.World Society for Breast Health (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter 2007))
17.Ulusal Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (Başkan 2009-2011, Kurucu Üye)
18.Meme Sağlığı Derneği (Kurucu Üye)
19.Senologic International Society (SIS) Yönetim Kurulu Üyesi

II A. Prof.Dr.Vahit Özmen’in Editörü Olduğu Dergiler
1.European Journal of Breast Health – Baş Editör
2.PLOS ONE – Akademik Editör
3.Internatıonal Journal of Surgical Oncology – Akademik Editör
4.Cureus – Akademik Editör
5.Surgical Science – Baş Editör
6.Turkish Journal of Surgery – Senior Member

II B. Prof.Dr.Vahit Özmen’in Yayın Kurulu’nda Olduğu Dergiler
1.Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi
2.Türk Onkoloji Dergisi
3.Medical Journal of Ege University

II C. Prof.Dr.Vahit Özmen’in Hakemlik Yaptığı Dergiler
1.The Breast
2.World Journal of Surgical Oncology
3.European Journal of Surgical Oncology
4.Lancet Oncology
5.Scientific Reports
6.BMC Cancer

III. Prof.Dr.Vahit Özmen’in düzenlenmesine katkıda bulunduğu Kurslar ve Kongreler
1. 1.Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: 2-4 Aralık 1992, İstanbul
Tıp Fakültesi, İstanbul.
2. Laparoskopik Cerrahi Eğitim Kursları: Halen devam etmekte olan bu kurslar 6-
26 Şubat 1992 tarihinde başlamış olup, bugüne kadar 36 kurs düzenlenmiştir. Bu
kurslarda teorik ve pratik eğitim verilmektedir.
3. 8.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi: 22-28 Mayıs 1993, Antalya.
4. I.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi:10-13 Kasım 1993, İstanbul.
5. 4 th European Congress of Video Surgery: 5-8 June 1994,İstanbul.
6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94 ve 2. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası
Eğitim Kursu (Genel Sekreter), 17-19 Kasım 1994, İstanbul.
7. II.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi:14-16 Eylül 1995, İstanbul
8. İstanbul Tıp Fakültesi 13.Kurultayı, 27-30 Eylül 1995, İstanbul.
9. I.Kolo-rektal kanser kanser mezuniyet sonrası eğitim kursu 25-26 Ekim 1996, İstanbul.
10. 4.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 5-8 Mart 1997, İzmir
11.III.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi:14-16 Mayıs 1997,İstanbul
12.Özofagus ve Mide kanseri Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, 24-24 Ekim 1997, Hotel Armada, İstanbul, 1997.
13. Selim Kolon-rektum ve Anüs Hastalıkları Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu 23-24 Ekim 1998, Pera Palas, İstanbul.
14.Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak Hastalıkları Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, 22-23 Ekim 1999, Eresin Hotel, İstanbul.
15.Kolon ve Rektum Hastalıkları 2000. 5.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu. 20-21 Ekim 2000, Eresin Hotel, İstanbul.
16.World Society of Breast Health 1st Congress, General Secretary of The Congress, 21-26 September 2001, İstanbul.
17. 1.TFF Kulüp Doktorları, Fizyoterapistleri ve Masörleri Gelişim Semineri, İstinye Amatör Futbolcular Derneği, 23-25 Aralık, 2001.
18.5.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
19. 2.TFF Kulüp Doktorları, Fizyoterapistleri ve Masörleri Gelişim Semineri, 22-24 Aralık, 2002, Polat Rönesans Hotel, İstanbul.
20. 7. Meme Hastalıkları Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu : Sentinel Lenf Nodülü Biyopsisi. 18 Ocak 2003, Çapa, İstanbul.
21. 8. Gastrointestinal Hastalıklar Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu : Üst GİS Hastalıkları. 10-11 Ekim 2003, Crowne Plaza Hotel, İstanbul.
22.2nd Mediterranean Laparoscopic Congress, 22-25 October, Lütfi Kırdar Congress Center, İstanbul.
23.Recent advances in cancer management and treatment. Istanbul Medical Faculty and Mayo Clinics Continuing Medical Education Program, October 27, 2003, İstanbul.
24.3.TFF Kulüp Doktorları, Fizyoterapistleri ve Masörleri Gelişim Semineri, 23-24 Aralık, 2003, Maslak Princess Hotel, İstanbul.
25. Türk Cerrahi Kongresi “ Meme Hastalıkları”. 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya
26.Meme Hastalıkları 9. Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 24-25 Aralık 2004, İstanbul.
27.Istanbul Cerrahi Derneği Toplantısı 11 Haziran 2005
28.8.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (Genel Sekreter) 21-24 Eylül 2005, İstanbul
29. 1. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 18-22 Ocak 2006-İSTEM-İstanbul.
30. 2. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 20-24 Şubat 2006-İSTEM-İstanbul.
31. 3. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 27-31 Mart 2006-İSTEM-İstanbul
32. 4.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 17-21 Nisan 2006-İSTEM-İstanbul
33. 5.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 08-12 Mayıs 2006-İSTEM-İstanbul
34. 6.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 05-09 Haziran 2006-İSTEM-İstanbul
35. 1.Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Meme Hastalıkları Eğitim Kursu, 16 Haziran 2006, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Cağaloğlu, İstanbul.
36.Ulusal Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu I. Ulusal Meme Kanseri Konsensus Konferansı. 15-19 Kasım 2006, Bodrum.
37.Mezuniyet Sonrası 11. Meme Kanseri Kursu. 23-24 Aralık 2006, İstanbul.
38. 2.Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Meme Hastalıkları Eğitim Kursu, 6 Haziran 2007, İstanbul.
39.Meme Hastalıkları 12. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 6-7 Aralık 2007, İSTEM, Çapa, İstanbul.
40.Laparoskopik Reflü Hastalığı Cerrahi Tedavisi Kursu, 16-17 Mayıs 2008, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul.
41.Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı (Başkan), 21-24 ekim 2008, Polat Renessaince Hotel, İstanbul.
42.Laparoskopik Hiyatus Cerrahisi Kursu. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya
43.XIII.Meme Kanseri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 11 Aralık 2009, İSTEM, Çapa, İstanbul.
44. 10. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan 2011 İstanbul Hilton Convention Center
45. “Ulusal Meme Kanseri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları” (20 Şubat 2010 Bursa – 11 Şubat 2012 Adana, Toplam 12 Kurs).
46. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 02-06 Ekim 2013 Hilton Kongre Merkezi,Türkbükü-Bodrum
47.Laparoskopik Anti Reflü Cerrahisi Kursu, 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 02-06 Ekim 2013 Hilton Kongre Merkezi,Türkbükü-Bodrum
48.President, SIS 20th World Congress, 4-7 December, 2018, Strasbourg, France.
49.Başkan, 15th Ulusal Meme Kongresi, 17-20 Ekim, 2019, Antalya, Türkiye.

IV. Prof.Dr.Vahit Özmen’in konuşmacı olarak katıldığı toplantılar

1.Özmen V, Ünal M, Bozfakıoğlu Y, İnce Ü: Erken meme kanserinde son durum. Haydarpaşa
Nümune Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Toplantıları, 6 Mart 1992, İstanbul.
2. Özmen V, Avcı C, Oral C, Mercan S: Video-Endo Cerrahi. Taksim Hastanesi Günleri, 21-22 Mayıs 1992, Taksim Hastanesi, İstanbul.
3. Özmen V, Yüney E, Alper A, Yeğinsu O: Laparoskopik cerrahi. 25-29 Mayıs 1992, Gastroenteroloji Kongresi, Girne.
4. Özmen V: Meme hastalıklarında cerrahi tanı yöntemleri, Meme kanserinde cerrahi tedavi yönteminin seçimi. 1. Meme Hastalıkları Eğitim Kursu 2-4 Aralık 1992 , İstanbul.
5. Özmen V, Nichols RL: Günümüzde sekonder bakteriyel peritonite yaklaşım. 8. Türkiye Antibiyotik-Kemoterapi Kongresi, 22-28 Mayıs 1993, Antalya.
6.Özmen V, Kuterdem E, Özkan K, Demirtaş T (Moderatör:C Topuzlu): “Septik Şok” yeni görüşler ve tedavi yöntemleri. Ulusal Cerrahi Derneği Bölgesel 8. Kongresi, 10-12 Haziran 1993, ERZURUM.
7. Özmen V: Uygulamalı laparoskopik cerrahi kursu ve konferans. Bursa Cerrahi Derneği Toplantısı, 25 Haziran 1993, Bursa.
8. Özmen V: Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi. V. Ulusal Rektum-kolon Cerrahisi Kongresi 11-18 Eylül 1993, Girne, Kıbrıs.
9.Özmen V, Bruyns J, Mercan S, Berthou JC, Avcı C, Dudai M: Laparoscopic surgery for GERD and peptic ulcer. I.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
10. Özmen V: Laparoscopic peptic ulcer surgery (Chairman). 4 th European Congress of Video
Surgery, 5-8 June, 1994 İstanbul.
11.Özmen V : Laparoscopic peptic ulcer surgery. 4th European Congress of Video Surgery, 5-8 June 1994, İstanbul.
12. Özmen V, ( Moderatör: Berkarda B): Evre I ve II meme kanserlerinin cerrahi tedavisinde meme koruyucu cerrahi yöntemler. II. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 17-18 Kasım 1994, İstanbul.
13. Özmen V, Aslay I, Özkan S, Aydıner A: Liyezon modeli içinde kanser hastalarına bütüncül hizmet. III. Ulusal Liyezon Psikiyatrisi Kongresi 2-5 Kasım 1994, İstanbul.
14. Özmen V, İşcan M, Yeğinsu O (Moderatör:Atilla Ertan):Koledok taşlarının tedavisine endoskopik ve cerrahi yaklaşım. Methodist-American Hastanesi 10.yıl sempozyumu, 30 Haziran-1 Temmuz 1994, İstanbul.
15. Kuşakçıoğlu Ö, Özmen V(Moderatör: Atilla Ertan):Kolon kanserinde tarama ve önleme yöntemleri. Methodist-American Hastanesi 10.yıl sempozyumu, 30 Haziran-1 Temmuz 1994, İstanbul.
16.Özmen, V, Topuzlu C, Dinçer M, Aydıner A(Moderatör:M Ünal): Meme kanserinde meme koruyucu tedavi. XI. Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs- 2 Haziran 1995, Antalya.
17.Drouard F, Özmen V(Moderatör): Laparoscopic gastric and gastro-esophageal procedures. II.Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995, İstanbul.
18. Özmen V, Avcı C, Zorluoğlu A, İğci A( Moderatör: Kemal Alemdaroğlu ): Laparoskopik
cerrahi komplikasyonları. Istanbul Tıp Fakültesi 13. Kurultayı 27-30 Eylül 1995, Conrad
Oteli, İstanbul.
19. Özmen V, Dağoğlu T, Dinçer M, Aydıner A ( Moderatör:Metin Ünal ): Erken meme kanserinde cerrahi teknik ve özellikleri. Istanbul Tıp Fakültesi 13.Kurultayı 27-30 eylül 1995, Conrad Oteli, İstanbul.
20.Özmen V: Liyezon modeli içerisinde kanser hastalarına bütüncül yaklaşım. III.Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2-5 Kasım 1995, İstanbul.
21.Özmen V: Laparoskopik cerrahi komplikasyonları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Van Tıp
Günleri 30 Mayıs 2 Haziran 1996, Van.
22.Özmen V: İleri evre meme kanseri tedavisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Van Tıp Günleri 30 Mayıs 2 Haziran 1996, Van.
23.Özmen V : Kolo-rektal kanserde tanı, evreleme ve tarama. I.Kolo-rektal Hastalıklar Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 25-26 Ekim 1996, İstanbul.
24.Özmen V: Meme kanseri ve hormon replasman tedavisi. 4.Vakıf Tıp Haftası 2-5 Aralık 1996, İstanbul.
25.Özmen V, Öber A, Mandel NM(Moderatör:R Uzel): İnflamatuar meme kanseri cerrahisi. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, 31 Ocak 1997, İstanbul.
26.Özmen V, Ross M: NSABBP trials and breast cancer. 4.Ulusal Meme Hastalıkları
Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.
27. Özmen V, Ross M: Breast conserving surgery in locally advanced breast cancer.
4.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.
28. Özmen V: Laparoskopik hiatal herni tamiri. III.Ulusal Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Mayıs 1997, İstanbul.
29.Özmen V, Deng SQ: Laparoscopic stomach surgery(Chairmen). Joint Euro-asian Congress of Endoscopic Surgery 17-21 June 1997, İstanbul.
30. Özmen V: Erken evre meme kanserinde cerrahi tedavi. I.Ulusal Meme Kanseri
Tedavisinde Yenilikler ve Konsensus Konferansı, GATA’NIN KURULUŞUNUN 100. YILI, 3-4 Mayıs 1998, Ankara.
31. Özmen V: Gastro-özofajeal reflü hastalığına cerrahi yaklaşım (Laparoskopik
Nissen). XV.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 12-16 Eylül 1998, Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı., İstanbul.
32. Özmen V: Anal İnkontinans. Selim kolon, rektum ve anüs hastalıkları uzmanlık
sonrası eğitim kursu. 23-24 Ekİm 1998, Pera Palas, İstanbul.
33.Özmen V: Selim meme hastalıkları. SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 26 Ekim
1998, İstanbul.
34. Özmen V, Akçal T, Ünal G( Moderatör:Metin Ünal): Nonpalpabl meme kanserine yaklaşım. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları 24 Aralık 1998, Swiss Hotel, İstanbul.
35.Özmen V: Özofagus kanserinde cerrahi tedavi. İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü, 8 Ocak 1999, İstanbul.
36.Özmen V: Non-palpabl meme kanserine cerrahi yaklaşım. İstanbul Onkoloji Grubu İkinci Konsensus Toplantısı 26-28 Şıbat 1999, Klasis Otel, Silivri.
37.Özmen V: Kanser: Tarama ve Korunma. İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 7 Nisan 1999, İstanbul.
38.Özmen V: Non-palpabl meme kanseri, tanı, tümöre ve aksillaya yaklaşım. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
39.Özmen V: Meme kanseri cerrahisinde yenilikler. 16.Bölgesel Cerrahi Kongresi, 16-22 Mayıs 1999, Fantasia Hotel, Kuşadası.
40.Özmen V(Konferans Başkanı), Ara Darzi(Konuşmacı): Hiatal hernias, comparison laparoscopic repair to conventional surgey). Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak Hastalıkları, 4.Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu, 22 Ekim 1999, Eresin Hotel, İstanbul.
41.Özmen V:Eroziv gastrit ve ülser cerrahi tedavisi. Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak Hastalıkları, 4.Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu, 22 Ekim 1999, Eresin Hotel, İstanbul.
42.Özmen V(Moderatör), Balcı P, Roditi A, Canda T, Özdedeli E: Tanı Basamaklarında Sorunlar I:Görüntüleme . İzmir Meme Hastalıkları Derneği 22 Aralık 1999, İzmir.
43.Özmen V(Moderatör), İğci A, Topuz E: İstanbul Meme Hastalıkları Grubu İnteraktif Vaka Tartışmaları Hilton Balo Salonu 22 Şubat 2000, İstanbul.
44.Özmen V(Moderatör:Avcı C): Laparoskopik Mide-Hiatus Cerrahisi ve Fonksiyonel Gastrik Cerrahi. 4.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan 2000, İstanbul.
45.Özmen V: Kanser Haftası: Kanser, erken tanı ve tedavi. Esenler Belediyesi, 5 Nisan 2000.
46.Özmen V: Sentinel lenf bezi biyopsisinin yeri ve önemi. V.Ege Onkoloji Günleri, 7-8 Nisan 2000, İzmir.
47.Özmen V: Brest Conserving Surgery in Turkey. The Annual Meeting of Japanese Breast Cancer Society , May 11-12, 2000, Yokohama, Japan.
48.Özmen V : Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahinin yeri ? II. Ulusal Meme Kanserinde Yenilikler ve Konsensüs Konferansı 26 Mayıs 2000, GATA, Ankara.
49.Özmen V: Kolorektal cerrahide anastomoz teknikleri. Kolon ve rektum Hastalıkları 2000, 5.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu 20-21 Ekim 2000, İstanbul.
50.Özmen V: Nüks mide kanserlerinde tedavi seçenekleri. 1.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 26-28kim 2000, Antalya.
51.Özmen V: Lokal ileri meme kanserinde cerrahi tedavi yaklaşımları. Dicle Üniversitesi-Astra Zeneca Onkoloji Toplantısı. 6 Kasım 2000, Diyarbakır.
52.Özmen V, Topuz E, Engin K(Oturum Başkanları): Meme kanseri tedavisinde yeni ufuklar. Uludağ Üniversitesi V. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 17-19 Kasım 2000, Bursa.
53.Özmen V:Sentinel gangliyon biyopsi tekniği ve multidisipliner tedaviye yansımaları(Konferans). Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları 15 Şubat 2001, Ceylan Intercontinental Hotel, İstanbul.
54.Özmen V:Meme kanseri cerrahisinde yeni ufuklar(Moderatör;E Topuz). XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4Mayıs 2001, Crowne Plaza, İstanbul.
55.Özmen V : Vak’a takdimi, İstanbul Meme Hastalıkları Grubu İnteraktif Vaka Tartışmaları, Hilton Oteli Balo Salonu 29.05.2001, İstanbul.
56.Özmen V : The assesment and importance of surgical margins in breast conserving surgery. (R.Holland:Chair) 1st Congress of the World Society for Breast Health September 22-25, 2001, ICEC, İstanbul, Turkey.
57.Özmen V: Gastroözofajeal reflü hastalığının cerrahi tedavisi(Moderatör:Akyüz A). Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, 6.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu 19-20 Ekim 2001, Crowne Plaza, İstanbul.
58.Özmen V: Meme kanserinin cerrahi tedavisinde yeni ufuklar(Konferans). Haydarpaşa Nümune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18.01.2002, İstanbul.
59.Özmen V: Meme kanseri cerrahisinde yenilikler: Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Erken Evre Meme Kanserinde güncel tedavi yaklaşımları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 15 Mart 2002, Edirne.
60.Özmen V : Meme kanserinin cerrahi tedavisinde yenilikler: Sentinel lenf nodülü biyopsisi, mammariya interna lenf nodülü biyopsisi. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri “ 1. Kanserde yenilikler sempozyumu” 4-7 Nisan 2002, Silivri, İstanbul.
61.Özmen V : Laparoskopik anti-reflü teknikleri ve cerrahi endikasyonlar. (Panel II.Laparoskopik Hiatal Bölge Cerrahisi(Mod.C Avcı). 5.Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan, 2002, İstanbul.
62.Özmen V: Laparoskopik splenektomi, “İsrailden Canlı Ameliyat Yayını”, Moderatör:Vahit Özmen, Dr.Amir Szold, Tel Aviv Üniversitesi, 5.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
63.Özmen V: Laparoscopic Nissen Fundoplication (Lecture). 12th World Congress of International Association of Surgeons and Gastroenterologists, October 30 – November 2, 2002, Istanbul, Turkey.
64.Özmen V: “Sentinel nodül biyopsisi”, Erken Evre Meme Kanseri. Onkolojide 1. Ulusal Konsensus Toplantısı. 18-22 Aralık, 2002.
65.Özmen V: Sentinel lenf nodülü biyopsisi: Mavi boya tekniği, canlı yayın ve sonuçlar. 7. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 8 Ocak 2003, Çapa, Istanbul.
66.Özmen V:Surgical margins and predictors of local recurrence after breast conserving surgery. 2nd Congress of The World Society for Breast Health, Budapest, Hungary, 24-28, June 2003.
67.Özmen V: Breast cancer in Turkey. 2nd Congress of The World Society for Breast Health, Budapest, Hungary, 24-28, June 2003.
68.Özmen V:Laparoscopic Nissen Fundoplication and GERD Invited Guest Lecturer). Avant Garde Advances in the Diagnosis and Management of GI Diseases, Athens, September 18-20, 2003.
69.Özmen V:Laparoscopic Splenectomy (Invited Guest Lecturer). Avant Garde Advances in the Diagnosis and Management of GI Diseases, Athens, September 18-20, 2003.
70.Özmen V: Sentinel lenf Nodülü Biyopsisi: Teknik ve sonuçlar. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, Istanbul.
71.Ozmen V: GERD’in cerrahi tedavi indikasyonları ve laparoskopik Nissen Fundoplikasyon. 8. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Üst GİS Hastalıkları. 10-11 Ekim 2003, Crowne Plaza Hotel, İstanbul.
72.Ozmen V: Mikrometastazların meme kanserinin local ve sistemik nüksüne etkisi (Cerrahi Kurs). 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Antalya.
73.Ozmen V: Meme kanserinin cerrahi tedavisindeki yenilikler. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Antalya.
74.Ozmen V: Laparoscopic treatment of GERD. 2nd Mediterranean Laparoscopic Congress, 22-25 October 2003, İstanbul.
75.Ozmen V: Laparoscopic splenectomy. 2nd Mediterranean Laparoscopic Congress, 22-25 October 2003, İstanbul.
76.Ozmen V: New developments in the treatment of breast cancer. Mayo Clinics and Istanbul Medical Faculty Continuing Medical Education Program, 27 October 2003, Istanbul.
77.Ozmen V : Meme kanseri “Tartışmalı olgular” . Meme Kanseri Sürekli Eğitimi. Moderatör:Öber A, 19 Şubat 2004, Ceylan Intercontinental, İstanbul.
78.Ozmen V : Meme kanseri cerrahi tedavisindeki yenilikler. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5 Mart 2004, Kocaeli.
79.Ozmen V : Meme kanserinin tanı ve tedavisinde yenilikler. Florence Nightingale Hastanesi Eğitim Programı, 31 Mart 2004, İstanbul.
80.Özmen V : Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
81.Özmen V : Gastroesophageal reflux disease and laparoscopic Nissen Fundoplication (Conferance). Ludwig Maximilians University, Munich Medical Faculty, Munich 24-27 June 2004.
82.Ozmen V: Sentinel lenf nodülü biyopsisi ve meme kanseri. Bursa Meme Hastalıkları Derneği. 25 Eylül 2004, Bursa.
83.Ozmen V: Sentinel lymph node biopsy in early breast cancer and current controversies. National Surgical Conference with foreign participation. Bulgarian Surgical Society. September 30 – October 3, 2004, Varna, Bulgaria.
84.Ozmen V: Surgical Margins and predictors of local recurrens after breast conserving surgery. National Surgical Conference with foreign participation. Bulgarian Surgical Society. September 30 – October 3, 2004, Varna, Bulgaria.
85.Ozmen V: Meme kanserinin tanı ve tedavisindeki yenilikler. Haseki Eğitim Hastanesi, 17 Kasım 2004., Istanbul.
86.Ozmen V : Meme kanseri, olgu tartışmaları. 24 Kasım 2004, Ceylan Intercontinental Hotel, Istanbul.
87.Özmen V. Cerrahide psikiyatri. VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi 2-4 Aralık 2004, Eresin Otel, İstanbul.
88.Özmen V: Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. Meme Hastalıkları 9. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 24-25 Aralık 2004, İstanbul.
89.Özmen V: Hormon replasman tedavisi (HRT) ve meme kanseri. Meme Hastalıkları 9. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 24-25 Aralık 2004, İstanbul.
90.Ozmen V: Breast cancer early detection and treatment guidelines in countries with limited resources. Global Summit on Breast Health Consensus Conference. NIH, WHO, NCI supported. January 12-15, 2005, Bethesda, Maryland, USA.
91.Özmen V: Meme kanseri ve tarama programları. Uluslararası katılımlı Ulusal Kanser Haftası, 4-6 Nisan 2005, Hilton, Ankara.
92.Özmen V: Meme kanseri ve aksillanın cerrahi tedavisindeki değişiklikler. 19.03.2005, Kocaeli 93.Özmen V. Sentinel lymph node biopsy in early breast cancer : Curent controversies. 3rd Congress of World Society for Breast Health (WSBH), 21-24 April 2005, Keio Plaza Tokyo, Japan.
94.Ozmen V. Breast Cancer Registry in Balkan Countries. 3rd Congress of World Society for Breast Health (WSBH), 21-24 April 2005, Keio Plaza Tokyo, Japan.
95.Özmen V: Menopoz, HRT ve meme kanseri. Florence Nightingale Hastanesi. 4 Mayıs 2005.
96.Ozmen V. Changing Paradigms in the treatment of Breast Cancer: Surgical Oncologist’s perspective: Opening Lecture. 4th Medical Scientific Conference. 5-7 May 2005, Pleven, Bulgaria.
97.Özmen V: Laparoskopik hiyatus fıtıklarının cerrahi tedavi komplikasyonları. Ulusal Fıtık Kongresi, 19-24 Mayıs 2005, Kapadokya.
98.Özmen V: Meme kanserinde koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodülü biyopsisi “Tartışmalı Konular”. İstanbul Cerrahi Derneği aylık toplantısı, 15 Haziran 2005, İstanbul.
99.Özmen V: DCIS ve cerrahi yaklaşım. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Turkey.
100.Özmen V: Mavi boya ile sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Kanseri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi(Kurs Direktörü), 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Turkey.
101.Özmen V: Breast health care in Turkey. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi(Kurs Direktörü), 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Turkey.
102.Özmen V: Laparoscopic anti-reflux surgery. European Society of Surgery 9th Annual Conference. 10-12 November 2005, Vienna, Austria.
103.Özmen V: Meme kanseri cerrahi tedavisindeki yenilikler. Uludağ Üniversitesi 30. Kuruluş Yıldönümü Açılış Konferansı 25-27 Ekim 2005, Bursa.
104.Özmen V: Türkiye’de meme kanseri kayıt ve tarama programı. 2 Aralık 2005, Ankara.
105.Özmen V. New approaches to treatment of breast cancer. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6 January 2006, İstanbul.
106.Özmen V: Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri. 1. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 18-22 Ocak 2006-İSTEM-İstanbul.
107.Özmen V: Meme kanseri tedavisindeki yenilikler. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 27 Ocak 2006, İstanbul.
108.Özmen V: Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..2. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 20-24 Şubat 2006-İSTEM-İstanbul.
109.Özmen V: Meme kanseri ve tedavisi “Olgu sunumları”. Meme Kanseri Sürekli Eğitim Toplantıları. 23 Şubat 2006, Ceylan Intercontinental Hotel, Istanbul.
110.Özmen V: Erken evre meme kanseri (Panelist- Moderatör)). Akciğer, Meme ve Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Konsensus Toplantısı 9-11 Mart 2006, The Marmara Hotel, İstanbul.
111.Özmen V: Türkiye’de Meme Kanseri Tarama ve Kayıt Projeleri “ Erken Tanı, Kayıt ve Tarama Programları. Ulusal Kanser Haftası 2-6 Nisan 2006, Hilton Hotel, Ankara.
112.Özmen V: Dünyada ve Türkiye’de meme kanseri. Ulusal Kanser Haftası 2-6 Nisan 2006, Hilton Hotel, Ankara.
113. Özmen V: 3. Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 27-31 Mart 2006-İSTEM-İstanbul
114. Özmen V : Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..4.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 17-21 Nisan 2006-İSTEM-İstanbul
115. Özmen V : Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..5.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 08-12 Mayıs 2006-İSTEM-İstanbul
116.Özmen V (Moderatör:Ömer Harmancıoğlu-Semih Baskan) : Dünya’da ve Türkiye’de meme kanseri “Tarama ve kayıt sistemleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
117. Özmen V : Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..6.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 05-09 Haziran 2006-İSTEM-İstanbul
118. Özmen V : Meme kanseri erken tanı ve tedavisi (Moderatör) 1.İstanbul Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Meme Hastalıkları Eğitim Kursu, 16 Haziran 2006, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Cağaloğlu, İstanbul.
119.Özmen V (Moderatör ve Konuşmacı). Erken evre meme kanserinde cerrahi tedavi. I. MDKK Ulusal Meme Kanseri Konsensus Kongresi. 15-19 Kasım 2006, Bodrum.
120.Özmen V. Thoracoscopic and laparoscopic esophagectomy for early esophageal cancer. International Meeting of Iran Association of Surgeons. January 14-17, 2007, Kish Island, Iran.
121.Özmen V: Türkiye’de ve Dünya’da Meme Kanseri “Erken Tanı ve Tarama Programları”. 2 Ulusal Sitopatoloji Kongresi 1-4 Mart 2007, Kuşadası.
122.Özmen V. Özofagus ve Mide kanseri cerrahi tedavisindeki yenilikler. 2. Uludağ Üniversitesi Cerrahide Yanilikler Kongresi 8-11 Mart 2007, Bursa.
123.Özmen V. Meme kanseri tedavisindeki yenilikler. 2. Uludağ Üniversitesi Cerrahide Yanilikler Kongresi 8-11 Mart 2007, Bursa.
124.Özmen V. Türkiye’de meme kanseri erken tanı ve tarama projeleri. Sağlık Bakanlığı Kanser Haftası. 1-7 Nisan 2007, Ankara.
125.Özmen V. Meme kanseri tedavisinde aksillaya yaklaşım (Video). Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 2. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 7 Haziran 2007, Şişli EAH İstanbul.
126.Özmen V, Soran Atilla. Lokal ileri meme kanseri. University of Pittsburgh ve AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu Konferansları I. 22-24 Nisan 2007, Abant, Bolu.
127.Özmen V. Gastroözofajeal reflü sorununda güncel durum ve tedavi seçenekleri. 8. Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
128.Özmen V. Gastroözofajeal reflü fizyolojisi ve Barrett’s metaplazisi. 8. Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
129.Özmen V. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon. 8. Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
130.Özmen V: Türkiye’de ve Dünyada Meme Kanseri. Açılış Konferansı“. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1-4 Eylül 2007, Ankara.
131.Özmen V: Early Detection Panel. The Breast Health Global Initiative. 1-4 October 2007, Budapest, Hungary.
132.Ozmen V: Sentinel lymph node biopsy in breast cancer: Current controversies. The 4th Congress of the World Society for Breast Health. October 18-21, 2007, Tianjin, China.
133.Ozmen V: Breast cancer “What is new in breast surgery ? Visiting Professor, University of Pleven Medical School. 21-23 November 2007, Pleven, Bulgaria.
134.Ozmen V: Surgical treatment of Oesophageal cancer. Visiting Professor, University of Pleven Medical School. 21-23 November 2007, Pleven, Bulgaria.
135.Özmen V: Herediter meme kanserine cerrahi yaklaşım. 6. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri. 29 Kasım – 2 Aralık 2007, Silivri, İstanbul.
136.Ozmen V. Internal Mammarian Lymph Node Biopsy in early breast cancer. December 12, 2007, UPMC Magee Women Hospital, Visiting Professor, Pittsburgh, PA, USA.
137.Ozmen V. Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
138.Ozmen V. Regression of Barrett’s Metaplasia after Laparoscopic Nissen Fundoplication(LNF). 18th World Congress of the International Associations of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists. October 8-11, 2008 – Istanbul, Turkey
139.Ozmen V. Long term results of Laparoscopic Nissen Fundoplication in patients with Gastro-esophageal reflux disease. 18th World Congress of the International Associations of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists. October 8-11, 2008 – Istanbul, Turkey
140.Ozmen V. Meme kanseri. I.Ulusal Psikoonkoloji Kongresi Hasta ve Hastalığı Tanıyalım Panelleri. 4-5 Aralık 2008, İstanbul.
141.Ozmen V. Can Guidelines for Breast Cancer Treatment in Developing Countries Improve Outcome ? 8th INCTR Meeting on Cancer in Countries with Limited Resources March 22-24, 2009, Kervansaray Hotel,Lara, Antalya, Turkey
142.Ozmen V. Meme kanserine güncel yaklaşım. Haseki Tıp Günleri, 2-5 Nisan 2009, Kıbrıs
143.Ozmen V. Meme Kanseri: Kendi Kendine Meme Muayenesi ve Ulusal Tarama Standartları. Kanser Haftası, 2-3 Nisan 2009, Ankara
144.Ozmen V. Türkiye’de meme kanseri cerrahi tedavisi kalitesi nasıl yükseltilebilir. 1.Çukurova Genel Cerrahi Günleri. 9-12 Nisan 2009, Adana.
145.Ozmen V.Laparoskopik anti-reflü cerrahi. Ege Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan, 2009, İzmir.
145.Ozmen V. BHGI Education and Training Advisory Meeting The Breast Health Global Initiative INVITATION – Preliminary Discussions, Friday, May 29, 2009, Colombia Room, Peabody Hotel, Orlando, USA
146.Ozmen V. BHGI Global Summit Scientific Advisory Meeting, Friday, May 29, 2009, Colombia Room, Peabody Hotel, Orlando,USA
147.Ozmen V.Türkiye’de Meme Kanseri. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2009, Çeşme, İzmir.
148.Ozmen V.Breast cancer surgery. The 15th Annual Multidisciplinary Symposium on Breast Disease & The First International Breast Health Educational Program”, October 24-27, 2009, Cairo Egypt.
149.Ozmen V.Laparoskopik Hiyatus Cerrahisi. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya
150.Ozmen V. HRT ve Meme kanseri, Epidemiyolojik veriler. KADIKÖY ŞİFA KADIN SAĞLIĞI PANELİ 6 MENOPOZ VE ÜROJİNEKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. 18 Kasım 2009,Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri, İstanbul.
151.Ozmen V.Meme kanseri cerrahisi ve hormonoterapi. XIII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 11 Aralık 2009, İSTEM, Çapa, İstanbul.
152.Ozmen V. SLND – Güncel Uygulamalar – Tartışmalı Konular. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri bu yıl Meme Kanserinde Adjuvan Konsensus Toplantısı, 17 – 20 Aralık 2009 Büyük Abant Oteli, Bolu.
153.Ozmen V. Meme Kanseri. 3.Uluslararası Onkoloji Günleri 21-22 Aralık 2009, Ankara
143. Ozmen V. Course of Laparoscopic Anti Reflux Surgery. Istanbul Medical Faculty. Feburary 04- 05 2010, İstanbul, Turkey.
144. Ozmen V. SLND –Current Practises – Divisive Issues. Istanbul University Days of Oncology Institute, Breast Cancer Adjuvant Consensus Meeting, December 17 – 20, 2009 Grand Abant Hotel, Bolu, Turkey.
145.Ozmen V. Breast Cancer. 3 th International Oncology Days December 21-22, 2009, Ankara, Turkey.
146.Ozmen V. Breast Self Examination and Standarts of National Screening Programs, National Cancer Week, April1- 2, 2009, Ankara, Turkey.

147.Ozmen V., Eyüpoğlu E. (Directors) Course of Laparoscopic Hiatus Surgery 9th National Endoscopic and Laparoscopic Surgery Congress October 28-31, 2009, Antalya, Turkey.

148.Ozmen V., Physiopathology of GOR Diseases and Barret Esophagus, 9th National Endoscopic and Laparoscopic Surgery Congress October 28-31, 2009, Antalya, Turkey.

149.Ozmen V.,1st Operation – “Floppy” Nissen Fundoplication: Standart Technic, 9th National Endoscopic and Laparoscopic Surgery Congress October 28-31, 2009, Antalya, Turkey.

150.Ozmen V. Breast Cancer in Turkey, Surgery Days 3 and Breast Meeting Sprint 2010, April 1- 4 2010, Eskişehir

151.Ozmen V, Tireli M (Head of Session) Early, Local, Advanced and Metastatic Breast Cancer: Case Presentations, Surgery Days 3 and Breast Meeting Sprint 2010, April 1- 4 2010, Eskişehir

152.Ozmen V., Breast cancer in Turkey: Screening, diagnosis and treatment.5th International Conference of Asian Pacific Cancer Organisation for Cancer Prevention / Bridging Continents for Cancer Control in
Istanbul 3- 7 April 2010, İstanbul

153. Ozmen V. (Moderator) Breast Cancer Surgery and challenges to reach the quality in Turkey (Chairman). 17th National Surgerical Congress May 26- 29, 2010, Ankara, Turkey.

154.Ozmen V. Breast cancer in Turkey. Grand National Assembly of Turkey, 30 Haziran 2010, Ankara

155.Ozmen V (Moderator). Controversies in sentinel lymph node biopsy. XVIth International Congress of the S.I.S. 2010 Valencia. November 8-10, 2010.

156.Ozmen V. “SCREENING MAMMOGRAPHY” Should we delay onset to 50 years of age? 8th Mediterrenean Conference on Oncology “Innovations in Breast Cancer Management” 28-30 November 2010, Antalya, Turkey.
157.Ozmen V. Can guidelines for breast cancer screening and treatment improve breast cancer outcomes in low-middle income countries? EURAMA Congress Istanbul April 14-16 2011 Hotel Swissotel The Bosphorus – Istanbul.

158.Ozmen V. Controversial issues on Screening mammography. Breast Cancer Awareness Meeting, 21-22 June 2011, Izmir.

159.Ozmen V.Breast Cancer Awareness Month. Estee Lauder and The Society for Breast Health Meeting. October 5, 2011, Istanbul.

160.Ozmen V. Breast cancer in Turkey: Screening and early detection projects. 11th National Breast Cancer Congress. 6-9 October, 2011, Antalya.

161.Ozmen V. Screening Mammography in Turkey and Developed Countries: Countroversial Issues. 13th World Congress of International Psychooncology Congress, October 16-20, 2011, Antalya.

162.Ozmen V. Is Mammography Screening Still Valid? The 3rd Meeting of Asian National Cancer Center Alliance (ANCA). October 21-22, 2011, Istanbul.

163.Ozmen V. Breast cancer in Turkey and the world, and Activities of Turkish Federation of Breast Diseases Societies. XVII. Specialists’ Education Assembly in Medicine, November 25-27, 2011, Ankara.

164.Ozmen V. Breast Cancer in Turkey, Pre-liminary Results of Mammographic Screening Project National Cancer Week collaboration with Cancer Control Department, Turkish Ministry of Health, April 1-4, 2012, Ankara.

165.Ozmen V. Breast Cancer Epidemiology and Screening in the world and Turkey. Okmeydanı Education and Research Hospital, May 2, 2012, Istanbul.

166.Ozmen V. The future of axillary lymph node dissection. Is the star disappeared? 18th National Surgical Congress, May 23-27, 2012, Izmir.

167.Ozmen V. Breast cancer and challenges in design and implementation of clinical trials in Turkey and low-middle income countries. 2nd Annual Achieving Clinical and Regulatory Excellence in Turkey, Middle East and Africa. June 11-14, 2012, Istanbul.

168.Ozmen V. Meme Kanserinde Epidemiyoloji Risk Faktörleri ve Korunma. 4.Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu 28 Haziran – 1 Temmuz 2012, Kervansaray Termal Otel, Bursa.

169.Ozmen V. Surgical treatment of breast cancer after neo-adjuvant chemotherapy (NAC). 17th World Congress on Breast Disease of Senologic International Societies. October 10-14, 2012. Salvador, Bahia, Brazil.

170.Ozmen V. Breast cancer in Turkey and the World. 16th Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22-24 November, 2012, Istanbul.

171.Ozmen V. Oncoplastic surgery for breast cancer. Antalya Breast Society, December 22, 2012, Antalya.

172.Ozmen V. Patients’ positions in oncology today. Hasta ve Hasta İletişimi Zirvesi, January 23-24, 2013, Istanbul, Turkey.

173.Ozmen V. Advances in surgical management of early breast cancer. Istanbul University Oncology Institute, March 29, 2013, Istanbul, Turkey.

174.Ozmen V. Breast cancer in Turkey. 17th National Cancer Congress. April 19-23, Antalya.

175.Ozmen V. Advances in breast cancer treatment. Karadeniz Technical University Meetings, May 11 Mayıs 2013, Trabzon, Turkey.

176.Ozmen V. Patients with breast cancer and difficulties in diagnoses and treatments. Life without cancer “Breast cancer awareness Meeting”. May 18 2013, Sivas, Turkey.

177.Ozmen V. How to avoid complications during laparoscopic anti-reflux surgery? 21st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgeons (EAES), Vienna, Austria 19-22 June 2013.

178.Ozmen V. Gastro-esophageal reflux disease (GERD): Definition, clinical features, diagnostic methods, and Barrett’s esophagus. Gastroesophageal reflux surgery (Postgraduate Course). 11th National Laparoscopic Endoscopic Surgery Congress, October 2-6, 2013, Bodrum, Muğla.

179.Ozmen V. Complications of antireflux surgery. 11th National Laparoscopic Endoscopic Surgery Congress, October 2-6, Bodrum, Muğla.

180.Ozmen V. Oncoplastic Surgery: Indications, Limitations. School of Oncoplastic Breast Surgery Senologic International Society and Turkish Federation of Breast Diseases Societies, Course Directors: Vahit ÖZMEN, Atilla SORAN, 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

181.Ozmen V. The Projects of Turkish Federation of Breast Disease Societies, and Delays in diagnosis and treatment in patients with breast cancer in Turkey. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

182.Ozmen V. Meme Kanseri ve Yönetimi. Koç Üniversitesi Kampüsü, 25 Aralık 2013.

183.Ozmen V. Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’de meme kanserinin tanı ve tedavisindeki gecikmeler. 19th Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014. Antalya.

184.Ozmen V. Breast cancer : New developments. Marmara University, Communication Faculty, Istanbul. May 15, 2014.

185.Ozmen V. Breast cancer and management. Marmara University Schoolof Medicine, Department of Surgery, Pendik, Istanbul, 28 May 2014.

186.Ozmen V. Breast cancer in Turkey: Projects for awareness. Breast Cancer Awareness of Public Meeting. May 29-31 2014, Samsun.

187.Ozmen V. Breast cancer treatment delay in Turkey. Farklı yönleri ile meme kanseri sempozyumu, Colossae Hotel, Pamukkale. 26-28 Haziran 2014.

189.Ozmen V.Breast cancer awareness and projects in Turkey. Meme Kanseri Hasta Kongresi, Antalya Kültür Merlezi, 28-29 Haziran 2014, Antalya.

190.Ozmen V. Meme Kanserinde Türkiye’de neredeyiz? Breast Symposium Samsun Ondokuz Mayıs University & American Society of Breast Disease (ASBD) Collaboration, May 30-31, 2014 Samsun TURKEY.

191.Ozmen V. Case Discussion. Early Breast Cancer Treatment. 13 September, 2014. Liv Hospital.

192.Ozmen V. “Breast Reconstruction; Demand Urges the Necessity”. “International Istanbul Breast Cancer Conference – BREASTANBUL 2014” 30 September – 02 October 2014, Istanbul – TURKEY.

193.Ozmen V. What has been learned from a BC screening program in a developing country; Bahcesehir study from Turkey. SIS 18th World Congress on Breast Health, October 16-19, 2014, Orlando, USA.

194.Ozmen V. Delays in diagnosis and treatment of pts with BC: A multinational survey study. SIS 18th World Congress on Breast Health, October 16-19, 2014, Orlando, USA.

195.Ozmen V. How to avoid complications during laporoscopic anti-reflux surgery. The XIV National Surgical Congress, 23 to 26 October 2014, Sofia, Bulgaria.

196.Ozmen V. Delay in treatment of breast cancer: A multinational study. The XIV National Surgical Congress, 23 to 26 October 2014, Sofia, Bulgaria.

197.Ozmen V. Breast cancer in Turkey. Turkish Ministry of Health-MECC Consensus Conference on Breast Cancer and Screening Programs Gurkent Hotel Ankara, Turkey, November 27-28, 2014.
198.Ozmen V (moderator). IMAG 14th Meeting, December 25, 2014, Istanbul.

199.Ozmen V. Oncoplastic Breast Surgery. 1st National Lymphology Congress, April 11-12, 2015, Marmara University.

200.Ozmen V. Surgery for breast cancer patients with BRCA mutations. 21th National Cancer Congress, April 22-26, 2015, Antalya.

201.Ozmen V. How to avoid complications of laparoscopic Nissen Fundoplication. 12th National Endoscopic Laparoscopic Surgery Congress, April 22-26, 2015, Antalya, Turkey.
202.Ozmen V. 21-genes profiling. Individualized approaches to breast cancer: Molecular Oncology Symposium. 17.10.2015, Acibadem University, Atakent, Istanbul.
203.Ozmen V. Breast cancer in Turkey. 13th National Breast Congress, 21-25 October, 2015, Antalya.
204.Ozmen V. “Oncoplastic breast surgery”. Senologic International Society European Congress on Breast Cancer, 6th Congress of Croatian Senologic Soc,ety, October 22-25, 2015, Opatija, Croatia.
205.Ozmen V. “Breast Cancer Treament Delay in Low-Middle Income Countries”. 6th Congress of Croatian Senologic Soc,ety, October 22-25, 2015, Opatija, Croatia.
206.Ozmen V. Reconstructive surgery for breast cancer. American Hospital, 21 November 2015, Istanbul.
207.Ozmen V. Breast cancer update in Turkey. Konya Educational Hospital, 17-18 December, 2015, Konya.
208.Ozmen V. Breast conserving surgery with mini latissimus dorsi flap. 19th SIS World Congress on Breast Health Care and the National Congress of the Polish Society for Breast CancerResearch 2016. May 2-5, 2016, Warsaw, Poland.
209. Ozmen V. Breast cancer treatment delay. 19th SIS World Congress on Breast Health Care and the National Congress of the Polish Society for Breast CancerResearch 2016. May 2-5, 2016, Warsaw, Poland.
210.Ozmen V. Breast Cancer Problem in The World and Turkey. 5th Uludag Medical Oncology Symposium, 29-30 June, 2016.
211.Ozmen V. Breast cancer genetic profiling. 5th Uludag Medical Oncology Symposium, 29-30 June, 2016.
212.Ozmen V. CURRENT PRACTICES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SURGERY ASSOCIATED LYMPEDEMA. American College of Surgeons Clinical Congress 2016, October 16-20, 2016. Washington DC, USA.
213.Ozmen V. Turkish case study-The Society of breast Health. September 15-16, 2017, Vienna.
214.Ozmen V. Patient advocacy groups in Policy Decisions. Central and Eastern Europe Cancer Action Group Summit. May 5, 2018, Amsterdam.
215.Ozmen V. Capacity building and patient engagement for patient advocacy groups. September 5-6, 2018, Vienna.

V.Prof.Dr.Vahit Özmen’in Yayınları

A-Türkçe bildiriler

1. Özmen V, Güngel H, Buğra D, Parlak M, Çayırlı M: Mide duodenum ülserlerinde gastrik rezeksiyonlar ve postgastrektomi sendromu. Istanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, 4. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 20-25 Eylül 1981, İstanbul.
2. Güngel H, Özmen V, Buğra D, Bozfakioğlu Y, Avcı C: Postkolesistektomi sendromlarında reentervansiyonlar. Istanbul Tıp Fakültes. 6. Kurultayı, 4. Türk Gastroenteroloji Kongresi, özet kitabı sayfa 68,20-25 Eylül 1981, İstanbul.
3. Avcı C, Özmen V, Terzioğlu T: İnce barsak tümörleri içerisinde nadir görülen iki nörinom vakası. Istanbul Tıp Fakültesi 6. Kurultayı, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, Serbest bildiri özet kitabı sayfa 80, 20-25 Eylül 1981, İstanbul.
4. Özmen V, Erzurumlu K, Parlak M, Altuğ K, Dağoğlu T: Primer kolon lenfosarkomu. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı, Proğram kitabı sayfa 12,20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.
5. Parlak M, Özmen V, Tuncer Ü, Emre A, Yücel T, Avcı C: Karaciğer travmasının tedavisinde eski ve yeni kavramlar. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı,Proğram kitabı sayfa:16, 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.
6. Avcı C, Özmen V, User Y, Tüzün H:Evantrasyon-evisserasyon ve insizyonel herniler. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı, program kitabı sayfa 11, 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.
7. Özmen V,Çelik A, Altuğ K, Emre Ş, İğci A: Boğulmuş dış fıtıklar. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 48, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
8. Çelik A, Özmen V , Gökşen Y, Karaaslan H, User Y: Çocuklarda barsak tıkanmaları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 50,11-13 Mart 1982, Kayseri.
9. Çelik A, Özmen V, Altuğ K, Karaaslan H, Emre Ş: Ameliyat sonrası bant ve yapışıklıklar. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 50, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
10. Söküsü N, Çilingiroğlu K,Özmen V, Gedikoğlu G, Aksoy M, Koç L: Hematolojik hastalıklarda splenektomi. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 60, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
11. Özmen V, Çelik A, Altuğ K: Akut mekanik barsak tıkanmaları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 80,11-13 Mart 1982, Kayseri.
12. Çilingiroğlu K, Özmen V, Erzurumlu K, Akyüz A, Solaz NN: Erkekte meme kanseri. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 48, 11- 13 Mart 1982, Kayseri.
13. Emre Ş, Özarmağan S, Altuğ K, User Y,Özmen V: Meme tümörleri. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 78, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
14. Emre Ş, Güngöl H, User Y, Özmen V, Arat R:Diafragma rüptürleri. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 78, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
15. Avcı C, Karaaslan H, İğci A, Yücel T,Özmen V: Marjinal ülser perforasyonları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 44, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
16. Özarmağan S,İğci A, Karaaslan H, Budak D, Mercan S, Tuncer Ü,Özmen V: Çocukluk ve adölesan yaş gruplarında kompikasyonla seyreden ve acil cerrahi girişim gerektiren peptik ülser hastalığı. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 24, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
17. Parlak M, Özmen V, Dağoğlu T, Erzurumlu K:Mide divertikülleri. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Bildiri özet kitabı sayfa 81, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
18. Dağoğlu T, Karaslan H, Değerli Ü, Karahan S, Cev M, Mercan S, Özmen V: Yaşlılarda akut apandisit. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa 19, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
19. Budak D, İğci A, Özarmağan S, Özmen V,Mercan S, Tuncer Ü, Karaaslan H: Akut mekanik intestinal obstrüksiyonla belirti veren kolon tümörlerinde cerrahi girişim. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa 73, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
20. Dağoğlu T, Mercan S, Değerli Ü, Özmen V, Karahan S, Ünal M, Dağoğlu T: Çocuklarda akut apandisit. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa 89, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
21. Özmen V,Arınç O, Tonyalı H: Kritik cerrahi olgularda beslenme jejunostomisinin değeri. Ulusal Cerrahi Kongresi’1985,özet kitabı sayfa 94, 1-4 Mayıs 1985, İstanbul.
22. Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda ameliyat öncesi total parenteral beslenme. Ulusal Cerrahi Kongresi’86, Bildiri özet kitabı sayfa 70, 1-3 Mayıs 1986, Ankara.
23. Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Beslenme jejunostomisi. Ulusal Cerrahi Kongresi’86, Bildiri özet kitabı sayfa 71, 1-3 Mayıs 1986, Ankara.
24. Keçer M, Sökücü N, Özmen V, Akyüz A: Mide rezeksiyonlarından sonra oluşan remnant mide kanseri sorunu. 14 Mart Sağlık Haftası Bilimsel Toplantılar Dizisi, Proğram kitapcığı, 11-12 Mart 1987, İstanbul.
25. Keçer M,Demirkol K, Sökücü N, Özmen V, Akyüz A: Somatostatinin gastroenteroloji ve gastrointestinal cerrahisindeki yeri. 14 Mart Sağlık Haftası Bilimsel Toplantılar Dizisi, Proğram kitapcığı, 11-12 Mart 1987, İstanbul.
26. Parlak M, Özmen V, Bozfakioğlu Y, Keçer M, Baktıroğlu S: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda ameliyat öncesi total paenteral beslenmenin morbidite ve mortalite üzerine etkisi. VII. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri özet kitabı sayfa 68, 25-28 Ekim 1987, Diyarbakır.
27. Özmen V, Dağoğlu T, Erbengi T, Parlak M, Keçer M, Bozfakıoğlu Y: Sıçanlarda safranın kolon mukozası üzerine etkisinin elektronmikroskopik araştırılması. VII. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri özet kitabı sayfa 72, 25-28 Ekim 1987, Diyarbakır.
28. Özmen V, Yamaner S, Parlak M, Dağoğlu T, Keçer M, Ünal M, Günay K: Hemoroid ve anal fissürlü hastalarda ano-rektal basınç değişiklikleri. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 26-29 Eylül 1988, Marmaris.
29. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Parlak M, Bozfakioğlu Y, Ercan E: Lokal anestezı ile modifiye Shouldice herni onarımı. Ulusal Cerrahi Kongresi’90, 27-30 Mayıs, İstanbul.
30. İğci A, Kadıoğlu N, Özmen V, Keçer M, Gürler N, Töreci K, Dizdaroğlu F, Bilir A, Küçükateş E, Müslümanoğlu M: Kolon hazırlık yöntemlerinin mikroflora ve mukoza etkileri. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1990, Antalya.
31. İğci A, Erdeniz H, Özmen V,Çetin HT,Derbentli Ş: Safra yoları cerrahisinde Ceftriaxone ile profilaksi. 6. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi, 6-10 Mayıs 1991, Antalya.
32. Akıncı M, Özmen V, İğci A, Kadıoğlu A, Esen T, Beşışık A, Erdoğru T: Laparoskopik Verikoselektomi. 12.Ulusal Üroloji Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.
33. Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Müslümanoğlu M, Esen T: Prostat kanserinin Evrelendirilmesinde Laparoskopik Pelvis Lenf Nodülü Disseksiyonu. 12.Ulusal Üroloji Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.
34. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Budak K: Meme kanserli hastalara uygulanan kemoterapiye bağlı kusmaların önlenmesinde ondansetronun yeri.4. Kemoterapi Kongresi 29-31 Ekim 1992, Bursa.
35. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Öztürk N, Aslay I, Ilhan R, Bilge N: Erken meme kanserinde meme koruyucu cerrahi tedavinin sonuçları. X.Ulusal Kanser Kongresi abs.kit.sayfa18, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.
36. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Öztürk N, Aslay I, Yavuz E, İlhan R,
Bozfakioğlu Y, Ünal M: Lokal ileri meme kanserlerinde neoadjuvant
kemoterapi.X.Ulusal Kanser Kongresi abs.kit.sayfa 18 , 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.
37. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Budak K: Travmatik bir anal inkontinans
olgusunda M. Gracilis transpozisyonu. V.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi
Kongresi, 11-18 Eylül 1993, Girne, Kıbrıs.
38. Aslay I, Aydıner A, Aykan F, Bİlge N, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Özmen V,
Topuz E: Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapiye ek doz verilmesinin derini
araştıran prospektif bir çalışma. 1. Meme Hastalıkları Kongresi abs.kit.8.sayfa 11-13
Kasım 1993, İzmir.
39. Müslümanoğlu M, Mercan S, Özmen V, Seven R, İğci A, Bozbora A, Asoğlu O:
Laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımız. 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik
Kolesistektomi sonuçlarımız.1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
10-13 Kasım 1993, İstanbul.
40. Esen T, Özmen V, Tunç M, Müslümanoğlu M, İgci A, Ardaman Ö, Özcan
F:Prostat kanseri evrelendirilmesinde laparoskopik pelvik lenf disseksiyonu.1.
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
41. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Ardaman Ö: Bir dolikosigma olgusunda
laparoskopik sigmoid kolon rezeksiyonu. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik
Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
42. Esen T, Özmen V, Akıncı M, Müslümanoğlu M, İğci A, Ardaman Ö: Varikoselin
laparoskopik ligasyonu. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13
Kasım 1993, İstanbul.
43. Özmen V, Müslümanoğlu M, Asoğlu O: Laparoskopik ooforektomi. 1.Ulusal
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
44. Özmen V, Müslümanoğlu M, Buğra D, İğci A, Asoğlu O,Bulut T: Duodenal ülser
tedavisinde laparoskopik bilateral trunkal vagotomi+Endoskopik pilor balon
dilatasyonu. I.Ulusal Endoskopik -Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım
1993, İstanbul.
45. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Akıncı M, Esen T: İntraabdominal testis ve
kasık fıtığı olan bir hastada laparoskopik orşiektomi ve fıtık tamiri. I.Ulusal
Endoskopik -Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
46. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Budak Ü: Duodenal ülser tedavisinde
laparoskopik bilateral trunkal vagotomi(BTU)+Endoskopik pilorik balon
dilatasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi’94 9-13 Haziran 1994, İstanbul.
47. Özmen V, Dağoğlu T, Aslay I: Erken evre meme tümörlerinde meme koruyucu
cerrahi girişim. Ulusal Cerrahi Kongresi’94 9-13 Haziran 1994, İstanbul.
48. Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Aslay I, Dağoğlu T:Erken evre meme
kanserinde meme koruyucu cerrahi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94 17-18
Kasım 1994, İstanbul.
49. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Sait P: Evre III meme kanserlerinde
neoadjuvant kemoterapi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94 17-18 Kasım 1994,
İstanbul.
50.Avtan L, Avcı C, Alper A, Özmen V, Buğra D, Mercan S, İğci A : Video Endoskopik cerrahide eğitim sorunu. II.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995, İstanbul.
51.Müslümanoğlu M, Dolay K, İğci Dağoğlu T, Özmen V, Keçer M : İç kadran tümörlerinde mammaria interna ışınlanması gerekli midir? V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
52.Aslay I, Aydıner A, Bozfakıoğlu Y, Özmen V, Saip P : Lokal ileri meme kanserinde 126 olgunun sonuçları. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
53. Aslay I, Aydıner A, Bozfakıoğlu Y, Dinçer M, Özmen V, Saip P Erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahinin yeri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
54.Müslümanoğlu M, Dolay K, İğci A, Dağoğlu T, Keçer M, Özmen V: 1 cmden küçük meme kanseri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
55.Aksoy M, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M, Özmen V: Modifiye radikal mastektomi sonuçlarımız. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
56. Aksoy M, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M, Özmen V: İnvaziv duktal kanserde yaygın intraduktal komponentin prognostik değeri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
57.Müslümanoğlu M, Aydın İ, İğci A, Dağoğlu T, Özmen V: Koruyucu meme cerrahisi uygulanan hastalarda kozmetik sonucun değerlendirilmesi. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
58.Müslümanoğlu M, Şen E, İğci A, Dağoğlu T, Özmen V: Mavi boya ile sentinel nodül tespiti. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
59.Bilir A, Cabıoğlu N, Aydıner A, İğci A, Müslümanoğlu M, Özmen V, Erkan M: Epirubisin, tamoksifen ve medroksiprogesteron asetatın FM3A hücre kültürlerinde antiproliferatif ve antitümöral etkilerinin incelenmesi. . V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
60.Özaçmak İD, Polat C, Özmen V: Sol kolonun komplike olmayan obstrüksiyonlarında rezeksiyon+primer anastomozun rezeksiyon+kolostomi ile karşılaştırılması. VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı s.58, 13-16 Eylül 1999, Antalya.
61.Asoğlu O, İğci A, Karanlık H, Parlak M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, Ayalp I, Değer C : Mezenter kistlerine laparoskopik yaklaşım. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
62.Asoğlu O, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu, Özgen G, M, Keçer M, Parlak M, Karanlık H, Ayalp I : Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
63.Asoğlu O, Avtan L, İğci A, Ünal ES, Avcı C, Özmen V, Parlak M, Keçer M, Müslümanoğlu: Akalazya hastalığının tedavisinde laparoskopinin yeri. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
64.Asoğlu O, Özmen V, , Ünal ES, Keçer M, İğci A, Parlak M, Müslümanoğlu M, Demirel T: Vaka sunumu:Safra kesesi duplikasyonu. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
65.Asoğlu O, Keçer M, Parlak M, Ayalp İ, Ünal ES, Bozfakıoğlu Y, Özmen V, Keçer M, M, Müslümanoğlu M, İğci A, Değer C: Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
66.Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Korkut Ç, Keçer M, Karanlık H, Ayalp I, Değer C: Laparoskopik splenektomi. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
67.Ozmen V, Asoglu O, Karanlık H, Mudun A, Muslumanoglu M, Unal ES, Igci A, Bozfakıoglu Y, Kecer M, Parlak M: Sentinel lenf nodu biyopsisi sonuçlarımız. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
68.Muslumanoglu M, Asoglu O, Karanlık H, Kecer M, Demirel T, Unal ES, Ozmen V, Parlak M, Igci A, Bozfakıoglu Y : Rektum kanserinin neo-adjuvan tedavisi. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
69.Asoglu O, Karanlık H, Igci A, Muslumanoglu M, , Kecer M, Ozmen V, Unal ES, Parlak M, Demirel T, Bozfakıoglu Y : Mide kanserinin cerrahi tedavisinde genişletilmiş lenf disseksiyonunun yeri. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
70.Asoglu O, Karanlık H, Igci A, Muslumanoglu M, , Avcı Ozden, Balık E, Ozmen V, Igci A, Kecer M, Parlak M, Bozfakıoglu Y : Mide kanserinde peritoneal kanser hücrelerinin önemi. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
71.Karanlık H, Asoglu O, Muslumanoglu M, Karslı C, Igci A, Demirel T, Ozmen V, Parlak M, Kecer M, Parlak M, Bozfakıoglu Y : Erken rektum kanserinin lokal eksizyonu. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
72.Kaya H, Asoglu O, Karanlık H, Müslümanoglu M, İğci A, Parlak M, Özmen V, Keçer M, Bozfakioglu Y: Genç ve yaşlı hastalarda meme kanseri. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
73.Karanlık H, Asoglu O, Müslümanoglu, Özmen V, Yavuz E, İğci A, Aydıner A, Dinçer M, Parlak M : Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
74.Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Bozfakioğlu Y, Parlak M, Demirel T: Meme koruyucu tedavi sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
75.Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Bozfakioğlu Y, Demirel T, Keçer M, Özmen V, Parlak M: Mavi boya ile sentinel lenf nodülü biyopsisi: Subareolar veya peritümöral injeksiyon ? 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
76.Bozfakioğlu Y, Aktürk R, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç, İğci A, Özmen V, Keçer M : Meme kanserli hastalarda tümörün palpe edilebilmesinin prognostik önemi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
77.İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç, Özmen V, Keçer M, Yavuz E, Parlak M : DCIS’li hastalarımız ve uzun dönem sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
78.Karanlık H, Asoğlu O, Özmen V, Mudun A, Berberoğlu K, Eroğlu A, Müslümanoğlu M, Yavuz E, İğci A. Sentinel lenf nodülü biyopsisi sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
79.Özmen V, Asoğlu O, Karanlık H, Demirel T, Tuzlalı S: Purpura fulminanstan dolayı iki taraflı meme nekrozu. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
80.Ünal ES, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Keçer M : Sentinel lenf nodülü biyopsisi ve aksiller disseksiyon yapılan hastalarda morbiditenin karşılaştırılması. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
81.Asoğlu O, Özmen V, Karanlık H, İğci A, Keçer M: Daha önce eksizyonel biyopsi yapılan hastalarda sentinel lenf nodülü biyopsisi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
82.Ayalp IÇ, Keçer M, Asoğlu O, Özmen V, Yavuz E: Meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda karar vermedeki güçlükler. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
83.Ünal ES, Asoğlu O, İğci A, Tunacı M, Keçer M, Özmen V : Granülomatöz mastit. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
84.Karanlık H, Asoğlu O, Özmen V, Keçer M, Tuzlacı S, İğci A: Over kanserinde izole aksiller metastaz. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
85.Ayalp, I.Ç., Keçer, M., Asoğlu, O., Özmen, V., Yavuz, E., Müslümanoğlu, M., Karanlık, H., İğci, A., Parlak, M., “Meme kanserinde rezeksiyon kararında etkili faktörler” 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Kurs ve Bildiri özet kitabı, 187, Antalya, 2003 .
86.Özmen V ve ark. Gastroözofajeal reflü hastalığı, cerrahi indikasyonlar ve laparoskopik Nissen ameliyatı. 2. Akdeniz Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Ekim 2003, İstanbul.
87.Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, İğci A, Keçer M, Parlak M, Gündüz M: Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi disseksiyonu sağkalımı etkiliyor mu ? Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
88.Özmen V, İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
89.İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik kolorektal cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
90.Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Keçer M, Bozfakıoğlu Y, Müslümanoğlu M, İğci A, Parlak M: Meme koruyucu cerrahide lokal nüksü etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
91.Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M, Özçınar B: Sentinel lenf nodülü biyopsisi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
92. Asoğlu O, Karanlık H, , Müslümanoğlu M, Karslıoğlu C, Yanar F, Keçer M, Özmen V, İğci A: Erken evre rektum kanserinde lokal eksizyon. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
93.Özçınar B, Özmen V: Distal özofagus kanserinin torakoskopik, laparoskopik olarak çıkarılması “Olgu sunumu”. İstanbul Cerrahi Derneği aylık toplantısı, 15 Haziran 2005, İstanbul.
94.Asoğlu O, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Akyüz M, Kabul E, Keçer M, Parlak M: Rektum kanseri tedavisinde laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
95.Özmen V, Özçınar B, Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Akyüz M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik splenektomi sırasında erken splenik arter ligasyonu toplam kann kaybını azaltır mı?. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
96.Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Keçer M, Müslümanoğlu, Altıntoprak F, Akyüz M, Parlak M : Torakoskopik ve laparoskopik total özofajektomi.. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
97.Özmen V, Özçınar B, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Şen Oran E, Karanlık H, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon deneyimimiz. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
98. İğci A, Altıntoprak F, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Akyüz M, Peşluk O, Keçer M, Parlak M: Akalazya hastalığının tedavisine laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
99.Müslümanoğlu M, Kabul E, Altıntoprak F, Akyüz M, Asoğlu O, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
100.Asoğlu O, Serin RK, Altıntoprak F, Akyüz M, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Kolon cerrahisinde laparoskopik cerrahinin yeri. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
101.Asoğlu O, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Serin RK, Akyüz M, Keçer M, Parlak M: Kolon cerrahisinde laparoskopik cerrahinin yeri. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
102.İğci A, Karanlık H, Serin K, Parlak M, Keçer, Müslümanoğlu M, Peşluk O, Özmen V, Yanar F, Altıntoprak F, Akyüz M: Meme kanseri hastalarında cerb –B2 ekspresyonunun sağkalıma etkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
103.Özmen V, Karanlık H, Özçınar B, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Parlak M, Asoğlu O, Altıntoprak F, Akyüz M: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde mikrometastaz saptanan hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir? VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
104.Özçınar B, Özmen V, Şen Oran E, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Parlak M, Altıntoprak F, Akyüz M: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde mikrometastaz saptanan hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir? VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
105.Asoğlu O, Karanlık, Akyüz M, Borucu İ, Altıntoprak F, Keçer M, Parlak M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M: Kemoterapi yapılan hastalarda evre değişiminin sağkalıma etkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
106.Asoğlu O, Karanlık, Altıntoprak F, Akyüz M, Borucu İ, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Aksakal N: Aksilla negatifliğini belirleyen faktörler. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
107. Müslümanoğlu M, Karanlık, Kabul E, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Akyüz M, Asoğlu O, Tunacı M, Acunaş G, Yavuz E, Tuzlalı S, İplikçi A, Dinçer M, Aslay I, Küçücük S, Topuz E, Aydıner A, Saip P, Altıntoprak F: Meme kanseri cerrahisinde 16 yıllık takip sonuçları.. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
108. Müslümanoğlu M, Karanlık, Kabul E, Parlak M, Keçer M, Özmen V, Serin K, İğci A, Aksakal N, Asoğlu O, Aydıner A, Saip P, Eralp Y, Dinçer M, Aslay I, Küçücük S, Topuz E, Altıntoprak F, Akyüz M,: Meme koruyucu cerrahinin uzun dönem sonuçları.. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
109.Asoğlu O, Karanlık, Aksakal N, Altıntoprak F, Keçer M, Parlak M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Akyüz M: Meme kanseri hastalarında timidin işaretleme indeksinin-TLİ prognostik rolü (10 yıllık takip sonuçları). VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
110.Özmen V, Ünal ES, Özçınar B, Bilir A, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Karanlık H, Parlak M, Asoğlu O, Altıntoprak F, Akyüz M: Erken evre meme kanserinde bromodeoksirüdin işaretleme indeksinin standart prognostik faktörlerle ilişkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
111.İğci A, Karanlık H, Serin K, Parlak M, Yavuz E, Dursun M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, Altıntoprak F, Akyüz M: Granülomatöz mastitte steroid tedavisinin yeri. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
112.Şen-Oran E, Özmen V: Meme kanserini taklit eden meme içi lenf nodülü : Toksoplazma lenfadeniti. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
113.Asoğlu O, Karanlık H, Bademler S, Matlım T, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Ameliyat edilebilir mide kanserli hastalarda cerrahi disseksiyon tipinin (D1,D2) ve histopatolojik parametrelerin sağ kalım üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
114.Özçınar B, Özmen V, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
115.Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Minimal invazif özofagus cerrahisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
116.Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Kapran Y, Altıntoprak F, Matlım T: Nüks rektum kanserinin cerrahi tedavisinde prognostik faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
117.Asoğlu O, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Barbaros U, Altıntoprak F, Matlım T, Karanlık H: Laparoskopik rektal kanser cerrahisinde teknik zorluklar. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
118.Deveci U, Özmen V, Bilir A, Eren T, Destek S: Kolorektal kanserde Bromodeokirüdin işaretleme indeksinin prognostik değeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
119.Asoğlu O, Matlım T, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Karanlık H, Özmen V, Altıntoprak F, Kapran Y, Parlak M, İlhan B : Aşağı yerleşimli rektum kanserinin tedavisinde neoadjuvan kemoradyoterapi sfinkter koruyucu girişim ve morbidite üzerine etkili midir? Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
120.Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Meme kanseri cerrahisinde uygulanan cerrahi yöntemlerin ameliyat sonrası kısa ve uzun dönemde hasta yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
121. İğci A, Serin F, Altıntoprak F, Karanlık H, Peşluk O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : cerb-B2 ekspresyonunun meme kanserli hastalarda sağkalıma etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
122. İğci A, Destek S, Altıntoprak F, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M, Peşluk O, Asoğlu O : Sentinel lenf nodülü biyopsisi deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
123. Müslümanoğlu M, Altıntoprak F, Tihan D, Gök K, Peşluk O, İlhan B, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Asoğlu O: Meme kanseri tedavisinde 16 yıllık takip sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
124.Asoğlu O, Barbaros U, Altıntoprak F, Matlım T, Kapran Y, Sağlam S, Sağlam E, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Karanlık H, Parlak M : Lokal ileri evre özofagus kanserlerinde kime neoadjuvan kemoradyoterapi kime cerrahi tedavi uygulanmalı ? Olgu sunumları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
125. İğci A, Peşluk O, Altıntoprak F, Matlım T, Gök K, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : Malign ve benign kolon hastalıklarının tedavisinde laparoskopik yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
126.Asoğlu O, Kabul E, Karanlık H, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Kapran Y : Batın içi mezankimal tümörlerde sağkalımı etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
127.Tihan D, Özmen V, Özgen G, İğci A, Keçer M, Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Parlak M: Meme kanserli hastalarda internal mammariyan lenf nodüllerinin değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
128.Özmen V, Özçınar B, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Cabioğlu N. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Deneyimimiz. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
129.Asoğlu O, Matlım T, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M. Rektum kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopik ve açık mezorektal eksizyonun kısa dönem sonuçları. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
130.Asoğlu O, Matlım T, Karanlık H, Atar M, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Kadıoğlu A. Rektum kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopinin yaşam kalitesi, seksüel ve üriner fonksiyonlar üzerine etkisi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
131.Özçınar B, Çelik OT, Asoğlu O, Özmen V, İğci A, Keçer M. Minimal invaziv özofagus cerrahisi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
132.Özmen V:Gastroözofajeal reflüsorununda güncel durum, Tedavi seçenekleri. Laparoskopik Hiyatus Cerrahisi Kursu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
133.Özmen V:GÖR’de fizyopatoloji ve Barrett’s özofagusu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
134.Küçücük S, Aslay I, Kemikler G, Ergen A, Okutan M, Öztürk N, Eralp Y, Özmen V, Güngel H, töre H. Meme koruyucu cerrahi sonrası interstisiyel brakiterapi ile ek doz verilen 234 hastada tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.
135.Cabioğlu N, Özçınar B, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Dağoğlu T, Eralp Y, Aslay I, Yavuz E, Tunacı M, Aydıner A, Keçer M. Neoadjuvan kemoterapi sonrası meme koruyucu cerrahide lokal nüksü etkileyen faktörler: Uzun dönem sonuçlarımız. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.
136.Çelik T, Cabioğlu N, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Özçınar B, Dağoğlu T, Keçer M, Aslay I, Aydıner A. Memenin fillodes tümörlerinde tedavi yaklaşımları. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.
137. Özçınar B, Cabioğlu N, Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Dağoğlu T, Dinçer M, Eralp Y, Tuzlalı S, Tunacı M, Aydıner A. Lokal ileri meme kanserinde hastalıksız ve genel sağkalımı etkileyen faktörler: Uzun dönem sonuçlarımız. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.
138. Özçınar B, Özmen V, Cabioğlu N, Özmen T, Müslümanoğlu M, İğci A, Dağoğlu T, Keçer M. Erken evre meme kanserinde internal mammariyan lenf nodüllerinin değerlendirilmesi 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.
139. Özmen V, Cabioğlu N, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen T, Özçınar B, Mudun A, Tuzlalı S, Dağoğlu T, Keçer M, Parlak M. Sentinel lenf nodu biyopsili hastalarda non-sentinel lenf nodülü tutulumunu etkileyen faktörler. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.
140.Özçınar B, Özmen V, Cabioğlu N, Tiryaki B. Memede nadir görülen bir lezyon: Dev meme hemanjiyomu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.
141.Özçınar B, Özmen V, Dursun M, Özlürk Y, Cabioğlu N. Memenin filloides tümörü: Vaka sunumu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.
142.Özçınar B, Özmen V. Memede hamartom :Vaka sunumu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.
143..Asoglu O, Ozturk E, Kunduz H, Karanlik H, Parlak M, Kecer M, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M, Kapran Y. Rektum kanserinde laparoskopinin yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
142.Ozcinar B, Ozmen V, Karanlik H, Cabioglu N, Muslumanoglu M, Igci A, Dagoglu T, Kecer M, Parlak M. Türk kadınlarında meme kanseri risk faktörleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
143.Ozcinar B, Muslumanoglu M, Ozmen V, Citlak B, Cabioglu N, Igci A, Dagoglu T, Kecer M, Parlak M. Neo-adjuvan kemoterapiden sonra meme koruyucu cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
144.Bozdogan A, Özçınar B, Saçlı T, Ozmen V,Muslumanoglu M, Iğci A, Dagoglu T.Between Patients and Hospital Staff Interpersonal Communication. Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.
145.Ozmen V.Canbay E, Ozcınar B, Mudun A, Yavuz E, Parlak M, Muslumanoglu M, Iğci A, Dagoglu T,Keçer M. Internal Mamaryan Lymph Nodule Biopsy at Early Phase Breast Cancer (İMLNB). Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.
146.Silahsızoğlu B, Ozcınar B, , Iğci A, Dagoglu T, Ozmen V,Muslumanoglu M, Keçer M,Parlak M. Breast Cancer Incidence in a Year at University Hospital: Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.
147. Ozcınar B, Canbay E,Gürdal S,Tunacı M,Yavuz E,Iğci A,Dagoglu T,Ozmen V,Muslumanoglu M, Keçer M, Parlak M. The Significance of Magnetic Resocance İmaging of the Breast Cancer Pre-Operation in Evaluating. Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.

148.Eralp Y, Aydıner A, Tuzlalı S, Canbay E, Ozçınar B, Ozmen V,Muslumanoglu M,Igci A,Keçer M, Parlak M, Dagoglu T. Locally Advanced Breast Cancer Therapeutic Anthracycline Neodjuvan given Dosetakselli Additional Comparison of Treatment Methods
Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.

149.Ozmen V. Gastroesophageal Reflux Disease and Laparoscopic Anti-Reflux Surgery. The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Cesme,Izmir, Turkey.

150.Ozkan SG, Kecer M, Dagoglu T, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M. Is sentinel lymph node biopsy necessary in patients with Ductal Carcinoma In Situ? The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Çeşme,Turkey.

151.Ozcinar B, Guler S, Ozmen V, Gulluoglu B, Kocaman N, Ozkan M, Oran E,Saricam G, Kecer M, Igci A, Dagoglu T, Muslumanoglu M. Complications of Loco-regional treatment of Breast Cancer and their effects on quality of life. The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

152.Ozcinar B, Canbay E, Gurdal S, Muslumanoglu M, Keçer M, Dağoğlu T, Ozmen V, Igci A. Clinical Significance of Micrometastases In Sentinel Lymph Node in early breast cancer. The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Cesme,Izmir, Turkey.

153.Gurdal S , Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M. Keçer M, Dağoğlu T, Özcinar B.The role of Magnetic Resonance Imaging in the Breast Cancer Treatment. The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

154.Gurdal S, Ozmen V, M. Kecer M, Dagoglu T, Igci A, Muslumanoglu M, Ozcinar B. Factors affecting surgical margins in patients with early breast cancer. The Aegean Surgery Congress 2009, April 23-26, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

155.Bozdogan A, Ozcinar B, Muslumanoglu M, Igci A,.Ozmen V, Kecer M. Factors Affecting Mortality in Patients with stage I breast cancer. 10 th National Breast Diseases Congress 2009, September 30 – October 04, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

156.Ozcinar B, Ozbaş S, Ozmen V, Muslumanoglu M, Balkan M, Aydoğan F, Canda T, Harmancioglu O, Aksaz E, Gulluoglu B, Ozaslan C, Kayahan M, Mersin H, Kocak S, Ulufi N, Soran A. Triple Negative Breast Cancer, Sentinel Lymph Node Positivity, and Non Sentinel Lymph Node Metastasis. Preliminary Results of MF 09-01 Study.. 10 th National Breast Diseases Congress 2009, September 30 – October 04, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

157.Bozkurt B, Soran A, Ozbas S, Aksaz E, Dagoglu T, Cengiz O, Ozaslan C, Col C, Koksal N, Canturk Z, Yildirim E, Atalay C, Alagol H, Cabioglu N, Unal B, Utkan B, Berberoglu K, Evrensel T, Atahan K, Ulufi N, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M. The effect of primary surgical treatment on metastatic breast cancer. Preliminary Results of Phase III Study (MF07-01 Prospective Randomized Study). 10 th National Breast Diseases Congress 2009, September 30 – October 04, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

158.Ozaydin AN, Cabioglu N, Gulluoglu BM, Unalan P.C, Gorpe S, Oner BR, Aribal E, Duran C, Thomas D, Anderson BO, Ozmen V. Factors affecting mammography screening in Healthy Women in Bahcesehir. 10 th National Breast Diseases Congress 2009, September 30 – October 04, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

159.Ipek C, Bozdogan A, Selamoglu D, Ozmen V. Factors effecting survivals in breast cancer patients with breast conserving surgery and negative sentinel lymph node. 18th National Surgical Congress, May 23-27, 2012, Izmir.

160.Kadioglu H, Tukenmez M, Sarici IS, Ozmen V, Igci A, Kecer M, Muslumanoglu M. Is micrometastasis in sentinel lymph node a risk factor? 18th National Surgical Congress, May 23-27, 2012, Izmir.

161.Alco G, Igdem S, Dincer M, Ozmen V, Demir G, Koksal G, Tecimer C, Saglam S, Pilanci KN, Yenice S, Tuzlali S, Erdogan Z, Uysal F, Ozaçmak ID, Okkan S. 25-hydroxy vitamin D levels in patients with breast cancer: Importance of dressing style. 17th National Cancer Congress, April 19-23, 2013, Antalya, Turkey.

162.Erdogan Z, Selamoglu D, Alco G, Pilanci KN, Demir G, Tuzlali S, Ozacmak ID, Uysal F, Ozmen V. Bioelectical impedance measurements for lymphedema in patients with breast cancer: Preliminary results. 17th National Cancer Congress, April 19-23, 2013, Antalya, Turkey.

163.Ozmen Vahit, Boylu S, Ok E, Cantürk Z, Celik V, Kapkac M, Girgin S, Tireli M, Ihtiyar E, Demircan O, Baskan MS, Koyuncu A, Tasdelen I, Dumanli E, Ozdener F. Factors affecting delay in treatment of breast cancer in Turkey. Turkish Federation of Breast Disease Societies Multicentric Survey, 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

164.Ozmen T, Ozkan SG, Kayhan A, Ozaydin N, Cabioglu N, Ozcinar B, Ozmen V, Aribal E. First two round results of “Bahcesehir Organized mammographic Screening Project”. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

165.Tükenmez M, Ozden BC, Agcaoglu O, Kecer M, Ozmen V, Muslumanoglu M, Igci A. Video Endoscopic Single-Port Nipple-areola Sparing Mastectomy and breast reconstruction. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

166.Alco G, Bozdogan, Selamoglu D, Pilancı KN, Tuzlali S, Ordu C, Demir G, Ozmen V. Prognostic factors related to Ki-67 expression in Turkish breast cancer patients: A Study of Florence Nightingale Breast Cancer Working Group. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

167. Peker KD, Ozcinar B, Malya FU, Tükenmez M, Keskin M, İgci A, Kecer M, Ozmen V, Dinccag A, Muslumanoglu M. Are Mammography and ultrasound effective in patients under 40 years old? 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

168. Agacayak F, Bozdogan A, Selamoglu D, Killi R, Ozmen V. Histopathologic results of stereotactic breast biopsies in patients with non-palpable breast lesions. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

169.Yüksel S, Ugras GA, Cavdar I, Bozdogan A, Gürdal SO, Akyolcu N, Ozmen V. Meme Kanseri Riski, Algısı ve Farkındalığının Risk Modelleri ile Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

170.Mehmet Ali Eryılmaz, Nergis Aksoy, Ömer Karahan, İsmet Tolu, Adil Kartal, Mehmet Koç, Vahit ÖzmenErken Evre Meme Kanserli Hastalarda Aksillanın Klinik ve Histopatolojik Bulgularının Karşılaştırılması. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

171.Mustafa Tükenmez, Şeyma Karakuş, Nihat Aksakal, Orhan Ağcaoğlu, A. F. Kaan Gök, Emre Hocaoğlu, Vahit Özmen, Ahmet Dinççağ, Abdullah İğci, Mahmut MüslümanoğluMastektomi ve Eş Zamanlı İmplant ile Rekonstrüksiyonda İmplant Kaybı Düşüktür. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

172.Mustafa Tükenmez, Orhan Ağcaoğlu, Nihat Aksakal, Şeyma Karakuş, Beyza Özçınar, Emre Hocaoğlu, Vahit Özmen, Ahmet Dinççağ, Abdullah İğci, Mahmut MüslümanoğluMeme Koruyucu Cerrahi Yapılan Hastalardaki Kozmetik Sorunlar Meme İçi İmplantı ile İyileştirilebilinir. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

173.Gülay Altun Uğraş, Serpil Yüksel, İkbal Çavdar, Sibel Özkan Gürdal, Atilla Bozdoğan, Nevin Kanan, Vahit ÖzmenMeme Kanseri Riski Yüksek Kadınlarda Anksiyete Düzeyi Erken Tanıya Yönelik Davranışları Etkiler mi? 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

174.Neslihan Cabıoğlu, Sibel Özkan Gürdal, Arda Kayhan, Nilüfer Özaydın, Beyza Özçınar, Erkin Arıbal, Vahit Özmen. İstanbul Bahçeşehir Meme Kanseri Tarama Çalışmasında Saptanan Meme Kanserlerinin Klinikopatolojik Özellikleri ve Moleküler Profilleri. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

175.İrem Bayram, Mustafa Tükenmez, A.F. Kaan Gök, Onur Bayram, Memduh Dursun, Vahit Özmen, Ahmet Dinççağ, Abdullah İğci, Mustafa Keçer, Gülden Acunaş, Mahmut Müslümanoğlu. Tek Başına MR Bulgularıyla Mastektomi Yapılmamalı. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

176.Mustafa Tükenmez, Onur Bayram, Mehmet İlhan, Selim Doğan, Nihat Aksakal, Vahit Özmen, Ahmet Dinççağ, Abdullah İğci, Mustafa Keçer, Mahmut Müslümanoğlu. Neoadjuvan Tedavi Görmüş Lokal İleri Meme Kanserli Olgularda Başlangıçtaki Cilt Ödemi MKC için Kontendike Değildir. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

177.Ozmen V, Atasoy A, E. Gokmen, M. Ozdogan, N. Guler, C. Uras, E. Ok, O. Demircan, A.Isikdogan, K.N. Pilancı, C. Ordu, O.Duman, O. Ates, B. Oz, H. Kara, F. Sen, P. Saip. Decision impact of 21-Gen Recurrence score in breast cancer patients: A multicenter prospective study. 21th National Cancer Congress, 22-26 April 2015, Antalya, Turkey.

B-Prof.Dr.Vahit Özmen’in yabancı dilde bildirileri

1. Özmen V, Bozfakioğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M, Yersiz H: La valeur d I’exanguino-transfusion avec du sang heparinise dans le traitement du choc septique du aux endotoxines. XVIIIeme Semaine Medicale Balkanique 30 Aout 4 Septembre 1984, İstanbul.
2.Özmen V, Bozfakioğlu Y, Keskin H, Dağoğlu T: Effect of surgery on delayed type hypersensitivity ( An experimental study ). Mediterranean Surgical Meeting’87, 13-17 June 1987, İstanbul.
3. Özmen V, Bozfakioğlu Y, İplikci A, Keçer M: Efficiency of frozen section diagnosis of the masses in the breast. Mediterranean Surgical Meeting’87, 13-17 June 1987, İstanbul.
4. Keçer M, Özmen V, Yamaner S, Kebudi A: Latrogenic bile duct injuries. XI. Session Des Journees Medicales Balkaniques, 25-27 Mai 1989, İstanbul.
5. Bilir A, Gürtekin M, Aydın F, Kervancıoğlu E, Erbengi T, Özmen V: The effect of gossypol on the rat adenohypophysis ( An ultrastructural Study ). III Balkan Congress on Electron Microscopy, 18-22 September, 1989, Athens, Greece.
6. Flint LM, Özmen V, Nichols RL, Smith J, McSwain NE: Autotransfusion of Culture-Positive Blood (CPB) in Abdominal Trauma. One Hundred First Annual Session of the Southern Surgical Asociation, December 2-5, 1990, Boca Raton, Florida.
7. Özmen V, Flint LM, Nichols RL, Smith J, McSwain NE: Autotransfusion of Culture-Positive Blood (CPB) in Abdominal Trauma. Joint Annual Meeting, Louisiana Chapter of American College of Surgeons January 19-20 1991, Westin Canal Place, New Orleans, Louisiana.
8. Webb RW, Özmen V, Moulder PV, Shabahang B, Breaux J: Talc pleurodesis for the treatment of pleural effusions. The Western Thoracic Association, The 17th Annual Meeting June 26-29, 1991, Westin Hotel, Seattle, Washinggton.
9. Scalia S, Özmen V, Force S, Chambers RB, Van Wylen D, Burton H, Flint LM: Gut vasodilator response to hypertonic resuscitation is attenuated by systemic hypoxia. The Fifth Congress for Microcirculation August 31-September 5, 1991, Louisville, Kentucky.
10. Scalia SV, Taheri PA, Force BA, Chambers BS, Hansen D, Özmen V, Lui D, Flint LM, Steinberg S: Mesenteric microcirculatory changes in non-lethal hemorrhagic shock: The role of balanced electrolyte and hypertonic saline/dextran in resuscitation. Eastern Association for the Surgery of Trauma, Fifth Scientific Assembly, January 16-18, 1992, Bermuda.
11. Özmen V, McSwain NE, Nichols RL, Smith J, Flint LM: Autotransfusion induced coagulopathy: A clinical Problem? Eastern Association for the Surgery of Trauma, Fifth Scientific Assembly, January 16-18,1992, Bermuda.
12. Nichols RL, Smith JW, McSwain NE, Robertson GD, Özmen V, Flint LM: Prospective alterations in therapy for penetrating abdominal trauma. Twelfth Annual Meeting of the Surgical Infection Society, April 9-11, 1992, Century City Hotel, Los Angeles, California.
13. Fine JS,Özmen V, Sands KC, Hammer RA: The effect of liver extract and neurotensin on gastric acid secretion inrats with chronic gastric fistulae. Southern
Society for Clinical investigation, 13th Annual Meeting 11-13 March 1992, New
Orleans, Louisiana.
14. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M: Laparoscopic cholecystectomy. Turkish
Surgical Congress’92, 14-18 May, 1992, İstanbul.
15. Özmen V, Ünal M, Öztürk N, Aslay I: Results of breast conserving treatment in
patients with early breast cancer. Turkish Surgical Congress’92, 14-18 Mayıs 1992,
İstanbul.
16. Özmen V, Thomas WO, Healy JT, Fish JM, Chambers RB, Tacchi E, Nichols
RL, Flint LM: Irrigation of the abdominal cavity in the treatment of experimentally
induced microbial peritonitis: Efficacy of ozonated saline. Southern Medical
Association 86th Annual Scientific Assembly, November 12-15, 1992, San Antonio,
Texas.
17. Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Akıncı M, Kadıoğlu A: Laparoscopic
ligation of varicocele. 1 st Asian Pacific Congress of Endoscopic Surgery ‘Minimally
Invasive Surgery 2000’ 5-8 August 1993, Singapore.
18. Özmen V, Müslümanoğlu M, Mercan S, İğci A: Complicatons of laparoscopic
cholecystectomy (Analysis of 180 cases ). 1 st Asian Pacific Congress of Endoscopic
Surgery ‘Minimally Invasive Surgery 2000’ 5-8 August 1993, Singapore.
19. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M: Laparoscopic vagotomy and pyloric
dilatation in the treatment of duodenal ulcer. 1 st Asian Pacific Congress of
Endoscopic Surgery ‘Minimally Invasive Surgery 2000’ 5-8 August 1993, Singapore.
20. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M: Laparascopic orchiectomy for
cryptorchidism and hernioplasty. 1 st Asian Pacific Congress of Endoscopic Surgery
‘Minimally Invasive Surgery 2000’ 5-8 August 1993, Singapore.
21. Özmen V, İğci A, Tunç M, Müslümanoğlu M, Esen T: Laparoscopic lymphnode
dissection in the staging of prostatic cancer. 1 st Asian Pacific Congress of
Endoscopic Surgery ‘Minimally Invasive Surgery 2000’ 5-8 August 1993, Singapore.
22. Esen T, Tunç M, Özcan F, Akıncı M, Özmen V, İğci A: The rationale of
laparoscopic staging lymphadenectomy in prostatic cancer. 4th European Congress
of Video Surgery, 5-8 June 1994, İstanbul.
23. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Buğra D: Laporoscopic truncal vagotomy
and pyloric balloon dilatation in the treatment of duodenal ulcer. 4 th World
Congress of Endoscopic Surgery 16-19 June 1994, Kyoto, Japan.
24. Özmen V, Dolay K, Müslümanoğlu M, İğci A, Aydıner A, Dinçer M, Asoğlu O:
Primary chemotherapy for locally advanced breast cancer. 9th International
Congress on Breast Diseases, April 28-May 2, 1996, Houston, Texas.
25.Müslümanoğlu M, Şad O, Özmen V, Asoğlu O, Dinçer M, Ünal M: Breast conserving surgery.
9th International Congress on Breast Diseases, April 28-May 2, 1996, Houston, Texas.
26.İğci A, Bilir A, Berber E, Özmen V, Müslümanoğlu M: Thymidine labeling index
as a prognostic parameter. 9th International Congress on Breast Diseases, April 28-
May 2, 1996, Houston, Texas.
27. Özmen V, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, İğci A: Laparoscopic splenectomy. 4th International Congress of The European Association for Endoscopic Surgery Trondheim, Norway, 23-26 June 1996.

28.Avtan L, Avcı C, Alper A, Özmen V, Buğra D, Mercan S, İğci A: Videoendoscopic
postgraduate education basic and advanced courses in Turkey. . 4th International
Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Trondheim, Norway,
23-26 June 1996.

29. Özmen V, Yol S, Müslümanoğlu M, İğci A,Asoğlu O: Complications of laparoscopic cholecystectomy. 4th International Congress of The European Association for Endoscopic Surgery Trondheim, Norway, 23-26 June 1996.

30. İğci A, Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Özmen V : Laparoscopic esophagomyotomy(Heller’s). 4th International Congress of The European Association for Endoscopic Surgery Trondheim, Norway, 23-26 June 1996.

31.Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Asoğlu O: Laparoscopic Nissen fundoplication. 4th International Congress of The European Association for Endoscopic Surgery Trondheim, Norway, 23-26 June 1996.

32.Özmen V: Laparoscopic gastric surgery. Euro-Asian Congress of Endoscopic
Surgery 17-21 June 1997, İstanbul.
33.Avcı C, Özmen V, Avtan L, Müslümanoğlu M, Büyükuncu Y: La vagotomie tronculaire videoendoscopique “sans drainage gastrique”. Academie Nationale De Chırurgıe 14 Janvier 1998.
34.Bilir A, Özmen V, Cabioğlu N, Müslümanoğlu M, Bozfakıoğlu Y, İğci A, Aslay I, Aydıner A, Dağoğlu T, Erkan M: Dimethil sulfoxide synergistically increases the antitumor cytotoxicity of 5-FU on FMA-3 cell line cultures in tumor colony-forming assays. 10th International Congress on Breast Diseases of the Senologic International Society(S.I.S.), Oporto, Portugal May 31-June 4, 1998.
35.Özmen V, Dolay K, Müslümanoğlu M, İğci A: Laparoscopic nissen fundoplication for the treatment of gastroesophageal reflux disease. Eurosurgery 20-24 June 2000, İstanbul, Turkey.
36. Müslümanoğlu M, Karslıoğlu C, Özmen V, Yanar H, Ayalp K, Bozfakioğlu Y,
Dağoğlu T, Ünal M: Is the sentinel lymph node biopsy a reliable method in accurately
predicting axillary status in patients with breast cancer. Eurosurgery 2000,
20- 24 June 2000, İstanbul.
37.Özmen V, Müslümanoğlu M, Dolay A. K., Karslıoğlu C, Yanar H, Beşışık F: Laparoscopic Nissen’ s Fundoplication for the treatment of gastroesophageal reflux disease.Eurosurgery 2000, 20-24 Haziran 2000, İstanbul.

38.Cabioğlu N, Dağoğlu T, Tuzlalı S, İğci A, Doğan O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Bozfakioğlu Y, Bilir A, Aydıner A, Keçer M, Parlak M : Predictive biological markers in evaluation of chemotherapy response in locally advanved breast cancer patients. 7th International Conference February 21-24, 2001 St Gallen / Switzerland. The Breast, Adjuvant Therapy of Primary Breast Cancer Vol.10, Suppl.1, February 2001, Abstract book; S22, P28.

39.Asoğlu O, Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Parlak M, Bozfakioğlu Y, Keçer M, Dilege E : Sentinel lymph node biopsy in patients with invasive breast cancer: Is multifocality a contraindication to the sentinel lymph node biopsy? 1st Congress of the World Society for Breast Health (WSBH). September 22-25, 2001.

40.Karanlık H, Ünal ES, Asoglu O, Özmen V, Kecer M, Bozfakioglu Y, Parlak M, Igci A, Müslümanoglu M: Granulomatous mastitis. 2nd Congress of The World Society for Breast Health, Budapest, Hungary, 24-28, June 2003.

41. Karanlık H, Ünal ES, Asoglu O, Özmen V, Kecer M, Bozfakioglu Y, Parlak M, Igci A, Müslümanoglu M: The role of sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients with excisional biopsy. 2nd Congress of The World Society for Breast Health, Budapest, Hungary, 24-28, June 2003.

42. Ünal ES, Karanlık H, , Asoglu O, Özmen V, Kecer M, Bozfakioglu Y, Parlak M, Igci A, Müslümanoglu M: Results of breast conserving surgery. 2nd Congress of The World Society for Breast Health, Budapest, Hungary, 24-28, June 2003.

43.Özmen V, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Ünal ES, Keçer M, Bozfakioğlu Y, Parlak M, Gündüz M : Our experience in laparoscopic nissen fundoplication for the treatment of gastroesophageal reflux disease. 3rd Mediterranean&Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress, 22-25 October, 2003, İstanbul.
44. Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Ünal ES, Karanlık H, , İğci A, Özmen V, Keçer M, Bozfakioğlu Y, Korkut Ç, Parlak M : Safety of laparoscopic approach for acute cholecystitis. 3rd Mediterranean&Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress, 22-25 October, 2003, İstanbul.

45.Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Ünal ES, , Özmen V, Keçer M, Bozfakioğlu Y, Parlak M, Özçınar B : Results of laparoscopic colectomy. 3rd Mediterranean&Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress, 22-25 October, 2003, İstanbul.

46. İğci A, Asoğlu O, Ünal ES, Karanlık H, Parlak M, Özmen V, Keçer M, Müslümanoğlu M, Bozfakioğlu Y, Yanar F : Laparoscopic treatment of mesenteric cysts. 3rd Mediterranean&Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress, 22-25 October, 2003, İstanbul.

47.Özmen V, Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, Bozfakioğlu Y, Ünal ES, İğci A, Keçer M, Demirel T, Parlak M : Laparoscopic splenectomy: Analysis of forty consecutive cases. 3rd Mediterranean&Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress, 22-25 October, 2003, İstanbul.

48.Ozmen V, Kaya H, Cabioglu N, Kecer M, Igci A: Increased lymph node positivity in multifocal breast cancer. 27th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, December 8-11, 2004, San Antonio, Texas.

49.Ozmen V, Cabioglu N, Gulluoglu B, Özcinar B. Survey on a pilot mammographic screening in Bahcesehir, Istanbul, Turkey. The Breast Health Global Initiative Consensus Conference, 1-4 October 2007, Budapest, Hungary.

50.Ozmen V, Cabioglu N, Gulluoglu B, Ozcınar B.   A pilot mammographic screening in Bahcesehir, Istanbul, Turkey. The Breast Health Global Initiative Consensus Conference, 1-4 October 2007, Budapest, Hungary.

51.Ozmen V, Cabioglu N, Ozcınar B, Ozgen C, Tihan D, Mudun A, Ozmen T, Igci A, Muslumanoglu M, Kecer M, Dagoglu T. Utility of internal mammary lymph node biopsy in breast cancer. 30th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium. December 13-16, 2007, San Antonio, Tx.
52. Cabioglu N, Igci A, Ozmen V, Muslumanoglu M, Dagoglu T, Sahin AA, Yidirim EO, Aktas E, Bilgic S, Price JE, Deniz G, Kecer M. CXCR coexpression with EGFR/HER-2 positivity in breast cancer is a poor prognostic factor in patients with isolated tumor cells in bone marrow. 30th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium. December 13-16, 2007, San Antonio, Tx.

53.Cabıoğlu N, Ozmen V, H. Karanlık, M. Müslümanoğlu, A. İğci, T. Özmen, B. Özçınar, A. Mudun, S. Tuzlalı, T. Dağoğlu, M. Keçer ve M. Parlak, “Factors predicting sentinel and non-sentinel lymph node metastases in patients with breast cancer.” Abstract Book, EBCC-6, Eur J Cancer Suppl, Vol 6, No:7, p149, 2008.

54.Ozmen V, Muslumanoglu M, Igci A, Canbay E, Ozcinar B, et al. Is the Sentinel Lymph Node Biopsy Accurate for Patients with Initially Clinically Axilla-Positive Locally Advanced Breast Cancer After Neoadjuvant Chemotherapy? 31th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium. December 10-14, 2008, San Antonio, Tx, USA.

55.Ozcinar B, Güler SA, Ozmen V,. Gulluoglu BM, Kocaman N, Ozkan M, Oran ES, Saricam G, Muslumanoglu ME, Igci I, Kecer M, Dagoglu T, Parlak M. Morbidities after local/regional treatment of breast cancer and patients ‘quality of life.In thıs supplement primary therapy of early breast cancer 11 th International conference 2009.11-14 March 2009.St. Gallen Swıtzerland.

56.Ozmen V, S Ozkan Gürdal, M Muslumanoglu, A Igci, S Tuzlali, B Ozcinar, E Canbay, M Keçer, T Dagoglu.Predictive Factor for residual tumor after lumpectomy for close margins.2009 ASCO Annual meeling.(May 20 Supplement).2009

57.Ozmen V, Ozcinar B, S.A. Guler, B.M. Gulluoglu, N Kocaman, M Ozkan, M.E. Muslumanoglu, A Igci, M Kecer, T Dagoglu.Complications of local / regional treatment of breast cancer and quality of life. 2009 ASCO Annual meeling.(May 20 Supplement).2009

58.A.S.Gur, B Unal, U Ozbek, V Ozmen, F Aydoğan, S Gokgoz, B Gulluoglu,E Aksaz, S Ozbas, S Baskan,A Koyuncu,A Soran.Validation of Breast Cancer Nomograms for Predicting the Non Sentinel Lymph Node Metastases after a Positive Sentinel Lymph Node Biopsy in a Multicenter study: The Turkish Federation of Breast Disease Associations Protocol MF08-01.16 Jun 2009.
59. S Ozbas, V Ozmen, A Igcı,M Muslumanoglu, B Ozcinar, M Balkan, F Aydogan, T Canda, O Harmancıoglu, E Aksaz, B Gulluoglu, C Ozaslan, Z Canturk, M Kayahan,H Mersin,Z Utkan, S Kocak, N Ulufi, U Ozbek, A Dirican, O Andacoglu, A Soran. Predicting the likelihood of non-sentinel lymph node metastases in triple negative breast cancer patients with a positive sentinel lymph node; Turkish Federation of Breast Disease Associations Protocol MF09-01. 16 Jun 2009.

60.D Balkose, A Mudun, B Ozcinar, V Ozmen, M Muslumanoglu, T Dagoglu, H Dongel, E Yavuz, S Cantez .Is sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy reliable?Nuclear Medicine & Molecular Imaging 2009. Annual Congress of the EANM 2009. Barcelona Spain.

61. Cabıoğlu N, Ozmen V, Ozaydin A.N Gulluoglu B.M., Unalan P.C, Gorpe S.,Oner B.R., Aribal E., Thomas DB9, Anderson BO, Survey on a pilot mammographic screening programme in Istanbul, Turkey,European Breast Cancer Conference 7, 24- 27 March 2010 Barcelona Spain.
62. Ozden B., Ozmen V., Arıncı A., A successfully reconstructed case of primary leiomyosarcoma of the breast , Modern Concepts: Breast Aesthetics and Reconstruction Conference 8- 10 July 2010, Solihull, UK

63.Kayhan A, Karanlik H, Sibel Ozkan Gurdal SO, Cabioglu N, Ozaydin N, Ozturk E, Unal ES, Aribal E, Bahadir Gulluoglu B, Ozmen V. PRELIMINARY DATA OF A TURKISH POPULATION-BASED ORGANIZED BREAST CANCER SCREENING PROGRAM FROM BAHCESEHIR, ISTANBUL, TURKEY . XVIth International Congress of the S.I.S. 2010 Valencia. November 8-10, 2010.

64.Gurdal SO, Karanlik H, Cabioglu N, Muslumanoglu M, Igci A, Ozmen V. Positive margins in breast conserving surgery: Is re-excision always necessary? XVIth International Congress of the S.I.S. 2010 Valencia. November 8-10, 2010.

65.Kayahan M, Kadioglu H, Muslumanoglu M, Igci A, Ozmen V, Idiz O, Eralp Y, Tuzlali S. Trastuzumab use and survival in HER2 (+) nonmetastatic breast cancer among Turkish women. J Clin Oncol 29, 2011 (suppl 27; abstr 56). ASCO Breast Cancer Symposium 2011, USA.

66.S. Keskin, Y. Eralp, E. Akisik, E. Akisik, A. Igci, M. Muslumanoglu, S. Yilmaz, M. Tunaci, H. Camlica, S. Tuzlali, P. Saip, N. Dalay, V. Ozmen, E. Topuz. The predictive role of midtreatment changes in survivin, GSTP1, and topoisomerase 2 alpha expressions for pathologic complete response to neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced breast cancer. J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 10539) 65. 2011 ASCO Annual Meeting 2011, USA.
67.Jacek Jassem, Florin Bacanu, Janis Eglitis, Jozef Mardiak, Tadeusz Pienkowski, Zsuzsanna Kahan, Vahit Ozmen, Monika Drobniene, Damir Vrbanec, Tatyana Semiglazova, Ljiljana Stamatovic, Constanta Timcheva, Suzana Vasovic, Piotr ZaborekPatient-related factors influencing time between first signs of breast cancer (BC) and appointment for medical visit (AMV): An international survey. 2012 ASCO Annual Meeting J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 9046).

68.Jassem J, Ozmen V, Bacanu F, Drobniene M, Eglitis J, Kahan Z, Lakshmaiah K, Mardiak J, Pienkowski T, Semiglazova T, Stamatovic L, Timcheva C, Vasovics S, Vrbanec D, Zaborek P. Factors influencing time to seeking medical advice and start of treatment in breast cancer (BC) patients – an International survey. San Antonio Breast Cancer Symposium 2012, December 4-8, 2012, San Antonio,Tx,USA.

69.Cabioglu N, Ozkan-Gurdal S, Kayhan A, Ozaydın N, Aribal E, Ozmen V. Molecular profiles of screen-detected breast cancers from a Turkish breast cancer screening program. 2013 ASCO Annual Meeting, Chicago, USA J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr e12545).

70.Ozmen V, Boylu S, Ok E, Canturk Z, Celik V, Kapkac M, Girgin S, Tireli M, Ihtiyar E, Demircan O, Baskan MS, Koyuncu A, Tasdelen I, Dumanli E, Ozdener F; Istanbul University, Istanbul, Turkey; Adnan Menderes University, Aydin, Turkey; Erciyes University, Kayseri, Turkey; Kocaeli University, Kocaeli, Turkey; Ege University, Izmir, Turkey; Dicle University, Diyarbakir, Turkey; Celal Bayar University, Manisa, Turkey; Osmangazi University, Eskisehir, Turkey; Acibadem University Adana Hospital, Adana, Turkey; Ankara University, Ankara, Turkey; Cumhuriyet University, Sivas, Turkey; Uludag University, Bursa, Turkey; Roche Pharmaceuticals, Istanbul, Turkey. Factors affecting time to seeking medical advice and start of treatment in breast cancer (BC) patients in Turkey. 2013 ASCO Annual Meeting, Chicago, USA. J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr e17529).

71.Soran A, Ozmen V, Ozbas S, Karanlik H, Muslumanoglu M, Igci A, Canturk Z, Utkan Z, Ozaslan C, Evrensel T, Uras C, Aksaz E, Soyder A, Ugurlu U, Col C, Cabioglu N, Bozkurt B, Dagoglu T, Uzunkoy A, Dulger M, Koksal N, Cengiz O, Gulluoglu B, Unal B, Atalay C, Yildirim E, Erdem E, Salimoglu S, Sezer A, Koyuncu A, Gurleyik G, Alagol H, Ulufi N, Berberoglu U, Kennard E, Kelsey S, Lembersky B. Early follow up of a randomized trial evaluating resection of the primary breast tumor in women presenting with de novo stage IV breast cancer; Turkish study (protocol MF07-01) Turkish Federation of Societies for Breast Diseases, Istanbul, Turkey. December 10-14, 2013, San Antonio Breast Cancer Symposium 2013, San Antonio, Tx, USA.

72.Ozmen V, Ozkan-Gurdal S, Kayhan A, Ozaydin N, Cabioglu N, Ozcinar B, Aribal E. Istanbul University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey; Faculty of Medicine, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey; Marmara University, Istanbul, Turkey; Faculty of Medicine, Acibadem University, Istanbul, Turkey; Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey. Successful results of a population-based organized mammography screening program in a developing country: The Turkish experience. December 10-14, 2013, San Antonio Breast Cancer Symposium 2013, San Antonio, Tx, USA.

73.Cabioglu N, Ozkan-Gurdal S, Kayhan A, Ozaydin N, Ozcinar B, Aribal E, Ozmen V. Faculty of Medicine, Acibadem University, Istanbul, Turkey; Faculty of Medicine, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey; Marmara University, Istanbul, Turkey; Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey; Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey. Molecular profiles of screen detected breast cancers: Final results of Turkish Bahcesehir breast cancer screening project. December 10-14, 2013, San Antonio Breast Cancer Symposium 2013, San Antonio, Tx, USA.

74.Alco G, Igdem S, Dincer M, Ozmen V, Demir G, Koksal G, Tecimer C, Selamoglu D, Pilanci KN, Okkan S. 25-hydroxy vitamin D levels in patients with breast cancer: Importance of dressing style. ECCO 17, Eylül, Amsterdam. Eur J Cancer 2013;49(2):427
75.İyigun ZE, Selamoglu D, Alco G, Pilancİ KN, Tuzlali S, Ozacmak ID, Uysal FG, Ozmen V. Monitoring lymphedema with bioelectrical impedance analysis after breast cancer therapy: Preliminary results. Eylül 2013, İstanbul. Turk J Phys Med Rehab 2013:(59 Suppl 2); 105.
76.Alco G, İgdem S, Okkan S, Dinçer M, Ağaçayak F, Selamoğlu D, Ilgün AS, Ozmen V. Replacement of tumor bed after oncopastic breast-conserving surgery with immediate latissimus dorsi mini-flap. 56th ASTRO, San Francisco, Eylül 2014. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014, Vol. 90, Suppl, S236-7.

77.Ordu C, Bozdoğan A, Alço G, Pilancı KN, Selamoğlu D, Ağaçayak F, Erdoğan Z, İlgün AS, Elbüken F, İğdem S, Okkan S, Ozmen V. Do young age and triple negative molecular subtype have a negative effect on survival in patients with early stage breast cancer? 39th ESMO Congress, Eylül 2014. Ann Oncol,2014; 25 (Suppl 4): iv85–iv109, 2014 doi:10.1093/annonc/mdu327.30

78.Neslihan Cabioglu, Vusal Aliyev, Enver Özkurt, Sibel Özkan Gurdal, Beyza Ozcinar, Mehmet Kurt, Mustafa Tükenmez, Abdullah İgci, Mahmut Muslumanoglu, Vahit Ozmen, Fatih Levent Balci, Omer Bender. Feasibility of mammary ductoscopy in management of pathologic nipple discharge. 16th Annual Meeting of American Society of Breast Surgeons, April 29-May 3, 2015, Orlando, USA.

79.Karakus S, Tükenmez M, Üçüncü M, Yüksel S, Karanlik H, Ekrem Y, Müslümanoğlu M, Iğci, A, Ozmen V, Dinçağ A, Cabioğlu N. Pure Mucinous Carcinoma With a Favorable Tumor Biology and Prognosis. 16th Annual Meeting of American Society of Breast Surgeons, April 29-May 3, 2015, Orlando, USA.

80.Ozkurt E, Tukenmez Mustafa, Ozden Burcu C, Oner Gizem, Guven Erdem, Muslumanoglu M, Iğci Abdullah, Ozmen, Vahit, Küçücük Seden, Cabioglu Neslihan. Promising Oncological and Clinical Outcome in Breast Cancer Patients Undergoing Nipple- or Skin-Sparing Mastectomy With Immediate Reconstruction. 16th Annual Meeting of American Society of Breast Surgeons, April 29-May 3, 2015, Orlando, USA.

81.Enver ÖZKURT, Mustafa TÜKENMEZ, Burcu Celet ÖZDEN, Gizem ÖNER, Erdem GÜVEN, Mahmut MÜSLÜMANOĞLU, Abdullah İĞCİ, Vahit OZMEN, Ahmet DİNÇÇAĞ, Merdan FAYDA, Seden KÜÇÜCÜK, Neslihan CABİOĞLU. Radiotherapy does not increase implant/expander loss in breast cancer patients who underwent immediate breast reconstruction. 16th Annual Meeting of American Society of Breast Surgeons, April 29-May 3, 2015, Orlando, USA.

82.Ozmen T, Yuce S, Guler T, Canan Ulun, Ozaydin N, Pruthi S, Akkapulu N, Karabulut K, Ozmen V. The screening of breast cancer awareness and health behaviors of women age 40 to 69 in Mus, the least developed city in Turkey: A population based, cross-sectional study. 2015 ASCO Annual Meeting, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e12569).

83.Tukenmez M, Burak Kulle CB, Velidedeoglu M, Agcaoglu O, Parlakgul G, Aydogan F, Onder S, Bozdogan A, Ozkurt E, Muslumanoglu M, Igci A, Dinccag A, Ozmen V, Varol Celik V, Karanlik H, Fayda EM, Sen F, Aydiner A, Cabioglu N. Clinical distuingishing characteristics and management of phyllodes tumors of the breast. 2015 ASCO Annual Meeting, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e12060).

84.Ozmen V, Atasoy A, Gokmen E, Ozdogan M, Guler EN, Uras C, Ok E, Demircan O, Isikdogan A, Pilanci KN, Ordu C, Duman O, Ates O, Sen F, Kara H, Oz B, Saip P. Results of the Turkish prospective multi-center study utilizing the 21-gene Oncotype DX assay: Decision impact analysis. 2015 ASCO Annual Meeting J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e11515).
81.Ozmen V, Cabioglu N, Gürdal SO, Ozaydın N, Kayhan A, Aribal E. Bahcesehir Mammography Screening Project (BMSP) is cost effective in a developing country. San Antonio Breast Cancer Symposium December 07-12, 2015, San Antonio, Tx, USA.

85.Ozmen V, Sarsenov D, Ozmen T, Ilgun S, Alco G, Ordu C, Agacayak F, Elbuken F, Erdogan Z and Pilanci KN Nur. Mini latissimus dorsi flap increases breast conserving surgery rate in early stage breast cancer patients. Istanbul Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey; Gayrettepe Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey; Marmara University Medical Faculty, Istanbul, Turkey and Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey. San Antonio Breast Cancer Symposium December 07-12, 2015, San Antonio, Tx, USA.

86.Atilla Soran, MD, MPH, FACS, Magee-Womens Hospital of UPMC
Vahit Ozmen, Serdar Ozbas, Hasan Karanlik, Mahmut Muslumanoglu, Abdullah Igci, Zafer Canturk, Zafer Utkan, Cihangir Ozaslan, Turkkan Evrensel, Cihan Uras, Erol Aksaz, Aykut Soyder, Umit Ugurlu, Cavit Col, Neslihan Cabioğlu, Betül Bozkurt, Efe Sezgin, Ronald Johnson, Barry Lembersky. A randomized controlled trial evaluating resection of the primary breast tumor in women presenting with de novo stage IV breast cancer; Turkish Study (Protocol MF07-01). 2016 ASCO Annual Meeting 3-7 June 2016, Chicago, USA.
87.Vahit Ozmen, Serdar Ozbas, Hasan Karanlik, Mahmut Muslumanoglu, Abdullah Igci, Zafer Canturk, Zafer Utkan, Cihangir Ozaslan, Turkkan Evrensel, Cihan Uras, Erol Aksaz, Aykut Soyder, Umit Mustafa Ugurlu, Cavit Col, Neslihan Cabioglu, Betul Bozkurt, Efe Sezgin, Atilla Soran. The importance of loco-regional tumor burden and surgery on survival in patients with de novo stage IV breast cancer; post-hoc analyses of Protocol MF07-01. San Antonio Breast Cancer Symposium 3-6 December, 2016, San Antonio, USA.
88.Trabulus DC, Ozturk E, Cabioglu N, Dogan S, Tukenmez M, Emirikci S, Igci A, Ozmen V, Dinccag A, Muslumanoglu M. Factors Determining Local Recurrence in Locally Advanced Breast Cancer Patients who Received Neoadjuvant Chemotherapy and Breast Conserving Surgery. Eur J Cancer (April 2018) 92, Supp. 3, Page S118. DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(18)30577-X
89.Emirikci S, Cabioglu N, Trabulus D, Ozkurt E, Tukenmez M, Dogan S, IIgci A, Ozmen V, Dinccag A, Muslumanoglu M. Can axillary lymph node dissection be avoided in patients with locally advanced breast cancer following neoadjuvant chemotherapy? Eur J Cancer ( April 2018) 92, Supplement 3, Page S85 DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(18)30483-0
90.Trabulus DC, Ozkurt E, Tukenmez M, Onder S, Muslumanoglu M, Igci A, Ozmen V, Dinccag A, Aydiner A, Cabioglu N. Predictive Factors to Achieve Pathologic Complete Response in Patients with Locally Advanced Breast Cancer in Decision Making for more Conservative Management. Eur J Cancer ( April 2018) Volume 92, Supplement 3, Page Pages S113–S114 DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(18)30565-3

90.Emirikci S, Cabioglu N, Trabulus D, Ozkurt E, Tukenmez M, Dogan S, IIgci A, Ozmen V, Dinccag A, Muslumanoglu M. Can axillary lymph node dissection be avoided in patients with locally advanced breast cancer following neoadjuvant chemotherapy? Eur J Cancer ( April 2018) 92, Supplement 3, Page S85 DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(18)30483-0
91.Trabulus DC, Ozkurt E, Tukenmez M, Onder S, Muslumanoglu M, Igci A, Ozmen V, Dinccag A, Aydiner A, Cabioglu N. Predictive Factors to Achieve Pathologic Complete Response in Patients with Locally Advanced Breast Cancer in Decision Making for more Conservative Management. Eur J Cancer ( April 2018) Volume 92, Supplement 3, Page Pages S113–S114 DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(18)30565-3
92.Tsoulos N,………Ozmen V, et al. Analysis of hereditary cancer syndromes by using a panel of genes: Novel and multiple pathogenic mutations. CANCER RESEARCH Volume: 79 Issue: 4 Suppl. S Meeting Abstract: P4-03-07 DOI: 10.1158/1538-7445.SABCS18-P4-03-07 Published: FEB 2019 Meeting Abstract Conference: San Antonio Breast Cancer Symposium, DEC 04-08, 2018, San Antonio, TX
93.Ordu C, Gachayev F, Elbuken F, Baysal B, Pilanci KN, Alco G, Ilgun AS, Ucuncu, M, Ozturk A, Erdogan Z, Agacayak F, Ozdem G, Kayan T, Uyar T, Hocaoglu E, Soybir G, Aktepe F, Ozmen V. Annals of Oncology 2019:Volume: 30,Pages: 85-+ Suppl.5 Meeting Abstract: 254P Meeting Abstract 44th Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology (ESMO), SEP 27-OCT 01, 2019 Barcelona, SPAIN
94.Ozmen V, Ozbas, S, Karanlik H, et al. The importance of primary surgery in patients with de novo stage IV BC surviving at least 5 years: Protocol MF07-01 randomized clinical trial. 44th Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology (ESMO), SEP 27-OCT 01, 2019, Barcelona, ANNALS OF ONCOLOGY Volume: 30, Suppl. 5 Meeting Abstract: 310PD
95.Soran A, Soyder A, Ozbas S, Ozmen V, et al. The role of loco-regional treatment in long-term quality of life in de novo Stage IV breast cancer patients: Protocol MF07-01Q. ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY Volume: 26 Pages: 37-38 Suppl.2 Meeting Abstract: 581366 Conference: 20th Annual Meeting of the American-Society-of-Breast-Surgeons APR 30-MAY 05, 2019 Dallas, TX
96.Cabioglu N, Igci A, Karanlik H, Muslumanoglu M, Cakmak GK, Emirikci S, Tukenmez M, Ozkurt E,Trabulus DC, Dinccag A, Ozmen V. Favorable local control in breast cancer patients following sentinel lymph node biopsy after neoadjuvant chemotherapy without axillary lymph node dissectionANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY Volume: 26 Pages: 292-293 Supplement: 2 Meeting Abstract: 582086 Published: MAY 2019 Type:Meeting Abstract Conference: 20th Annual Meeting of the American-Society-of-Breast-Surgeons APR 30-MAY 05, 2019, Dallas, TX

C-Prof.Dr.Vahit Özmen’in Türkçe Makaleleri
1. Gürkan N, Avcı C, Şaşmaz O, Özmen V, Terzioğlu T,Güngel H, Çevikbaş U:
Safra kesesinin selim tümörleri. Tıp Fak Mecm 45:814-820, 1982.

2. Özmen V, Erzurumlu K, Emre A, Buğra D: Iki nadir iç fıtık olgusu. Tıp Fak
Mecm 46:361-365, 1983.

3. Terzioğlu T, Parlak M, Özmen V, Erzurumlu K, İpekçi A, Avcı C: İntestinal
obstrüksiyonlarda heterotopik gastrik mukoza. Tıp Fak Mecm 47: 301-306,1984.

4. Özarmağan S, Özmen V, Parlak M, Bozfakıoğlu Y: Perianal fistüller (793 vakanın
analizi). GATA Bülteni 28:1005-1009, 1986.

5. Özarmağan S, Özmen V, Özarmağan G, Bozfakıoğlu Y, Belgerden S: Ince
barsakta habis melanom metastazı. Türk Onkoloji Dergisi, 1:187-189, 1986.

6. Özarmağan S, Özmen V, Parlak M, Sönmez Y, Bozfakıoğlu Y, İplikçi A: Safra
kesesi kanserleri. GATA Bülteni 29:193-196, 1987.

7. Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda
ameliyat öncesi total parenteral beslenme. Ulusal Cerrahi Dergisi 3:39-43,1987.

8. Özmen V, Keçer M, Çevikbaş U, Bozfakıoğlu Y, Parlak M, Dağoğlu T: Safranın
kolon mukozası üzerine etkisi (Deneysel çalışma). Türk Patoloji Dergisi 3:72-76,
1987.

9. Özmen V, Bozfakıoğlu Y, İplikçi A, Çevikbaş U, Keçer M: Meme kanseri
cerrahisinde frozen kesitinin rolü ve güvenilirliği. Türk Patoloji Dergisi 3:76-79,
1987.

10. Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Kritik cerrahi olgularda beslenme jejunostomi.
Ulusal Cerrahi Dergisi 3:53-56, 1987.

11. Özmen V, Dağoğlu T, Özarmağan S, Bozfakıoğlu Y, Parlak M: Heparinli total
kan değişiminin endotoksinle oluşturulan yaygın damariçi pıhtılaşma üzerine etkisi
‘Deneysel çalışma’. Ulusal Cerrahi Dergisi 3:21-28, 1987.

12. Özmen V, Dağoğlu T, Tayan S, Bozfakioğlu Y, İlhan R: Fibrokistik meme
hastalığı tedavisinde bromokriptinin yeri. Türk Patoloji Dergisi 3:68-71, 1987.

13. Özmen V, Bozfakıoğlu Y, Akyüz A, Keçer M, Gökşen Y: Karın duvarı
fıtıklarının primer onarımında sentetik materyel kullanımı. Tıp Fak Mecm 50:481-
489, 1987.

14. Özmen V, Dağoğlu T, Gürler N, Bozfakıoğlu Y, Tayan S: Elektif
kolesistektomilerde profilaktik sefazolin kullanılması. ANKEM Dergisi 2:54-
58,1988.

15. Özmen V, Bozfakıoğlu Y, Keçer M, Dağoğlu T, Parlak M: Primer mide
lenfoması. Tıp Fak Mecm 51:273-282, 1988.

16. Özmen V, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Biçerer A, Keskin H: Cerrahi tarvmanın
gecikmiş aşırı duyarlık üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 4:27-30, 1988.

17. Özmen V, Erbengi T, Dağoğlu T, Bozfakıoğlu Y, Bilir A: Sıçanlarda safranın
kolon mukozası üzerine etkisinin elektronmikroskopik düzeyde araştırılması. Tıp
Fak Mecm 49:20, 1986.

18. Özmen V, İğci A, Bulut T, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M: Fibrokistik meme
hastalığı (Fizyolojik Nodülarite). Ulusal Cerrahi Dergisi 6:59-62, 1990.

19. Özmen V, Kebudi A, Çevikbaş U, Erbil Y, Gürler N: Uzun süreli oral ve
parenteral ornidazol kullanımının deneysel kolon kanseri oluşturulan sıçanlardaki
etkisi (Deneysel çalışma). Ulusal Cerrahi Dergisi 6:25-28, 1990.

20. Özmen V, Kebudi A, İğci A, Parlak M,, Keçer M, Bozfakıoğlu Y:
Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda total parenteral beslenme ve cerrahi
travmanın bağışıklık sistemi üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 4:205-208,
1990.

21. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Keçer M, Dağoğlu T: Primer kolon lenfomaları.
Tıp Fak Mecm 54:487-492, 1991.

22. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Keçer M, Dağoğlu T: İnoperabl ozofagus
kanserlerinde celestin tüp uygulanması. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:101-104, 1991.

23. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Keçer M, Çimen H: Rektum kanserinde
EEA ve TA stapler ile Low-Anterior rezeksiyon. Çağdaş Cerrahi Dergisi 5:223-225,
1991.

24. İğci A, Yaltı T, Özmen V, Bozfakıoğlu Y, Keçer M: Hemoroid ve anal fissürde
anorektal basınç ölçümleri ve cerrahi tedavinin belirlenmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi
7:117-120, 1991.
25. Özmen V, Kebudi A, İğci A, Erbil Y: Cerrahi travmanın normal ve kolon kanseri
oluşturulan sıçanlarda gecikmiş aşırı duyarlık üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi
5:67-71, 1991.
26. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Parlak M, Bozfakıoğlu Y: Lokal anestezi ile
modifiye Shouldice herni onarımı. Tıp Fak Mecm 55:53-62, 1992.
27. İğci A, Kadıoğlu N, Özmen V, Keçer M, Gürler N, Töreci K, Dizdaroğlu F, Bilir
A, Küçükateş E, Müslümanoğlu M:Kolon hazırlık yöntemlerinin mikroflora ve
mukoza yapısı üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:138-145,1992.
28. Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, İğci A: Duodenal fistüllü bir olguda SMS
201-995 (Sandostatin) ile alınan sonuçlar. Türkiye Klinikleri 16:17, 1992.
29.Özmen V : Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. 1. Meme Hastalıkları
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı, 2-4 Aralık 1992.
30.Özmen V : Meme kanserinde biopsi. 1. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası
Eğitim Kursu Kitabı, 2-4 Aralık 1992.
31. Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, Budan K, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T,
İlhan R: Palpabl meme tümörlerinde iğne aspirasyon biopsisi ile eksizyonel
biopsinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 9:198-202,1993.
32. İğci A, Müslümamoğlu M, Özmen V, Dağoğlu T, Parlak M: Meme başı kanlı
akıntılarına yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi 10:42-46, 1993.
33. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Buğra D: Duodenum ülserinin laparoskopik
vagotomi ve endoskopik balon dilatasyonu ile tedavisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:182-
186, 1993.
34. Tuzlalı S, Bavbek B, İlhan R, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, İplikci A: Meme
lezyonlarının tanısında İİAB yönteminin yeri. Türk Patoloji Dergisi 9:7-9, 1993.

35. Müslümanoğlu M, İğci A, Ertekin C, Özmen V, Keçer M. Selman S:
Octreotidinin (Somatostatin) kısa barsak sendromu ve intestinal fistül tedavisindeki
yeri. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1:120-123,1993.

36. Özmen V: Laparoskopik cerrahide pnömoperitoneum, elektrokoagülasyon ve
lazer. Medikal Magazin Genel Cerrahi ve Endoskopik Cerrahi Özel Sayısı 87:38-39,
1993.

37. Özmen V:Laparoskopik duodenum ülseri cerrahisi. Medikal Magazin Genel
Cerrahi ve Endoskopik Cerrahi Özel Sayısı 87:39, 1993.

38. Esen T, Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Akıncı M: Prostat kanseri evrelendirilmesinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi. End- Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1:18-21,1994.

39. Müslümanoğlu M, Özmen V, Dolay K, İğci A, Yasasever V, Dağoğlu T: Meme karsinomlarında c erb B2 onkoproteininin prognostik önemi. Meme Hastalıkları Dergisi 1:10-14, 1994.

40. Tenekeci N, Topuzlu C, Müslümanoğlu M, Alatlı C, İğci A, Özmen V, İlhan R: Palpabl olmayan meme lezyonlarının eksizyonel biyopsisinde stereotaktik işaretlemenin yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 10:226-231, 1994.
41. Müslümanoğlu M, Dolay K, Güloğlu R, İğci A, Özmen V, Bozfakıoğlu Y:Ağ örme yöntemiyle inguinal hernilerin tedavisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:27-30, 1994.

42.Akıncı M, Özmen V, Kadıoğlu A, Müslümanoğlu M: Laparoskopik varikoselektomi. Türk Üroloji Dergisi 20:133-137, 1994.

43. Müslümanoğlu M, Özmen V, Yol S, Ekiz F: Peptik ülser cerrahisine laparoskopik yaklaşım. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2:111-114, 1994.

44. Akıncı M, Özmen V, Tunç M, Esen T: Laparoskopik üroloji. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2:152-158, 1994.

45.Müslümanoğlu M, Uzel S, Yol S, İğci A, Özmen V, Bozfakıoğlu Y : Komplike perianal fistüllerin tedavisinde intra-rektal ultrasonografinin yol göstericiliği. Klinik ve Deneysel Araştırma Dergisi 2:143-145, 1994.

46.Müslümanoğlu M, Dolay K, Güloğlu R, İğci A, Özmen V, Bozfakıoğlu Y: Ağ örme
yöntemi ile inguinal hernilerin tamiri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:27-30, 1994.

47.Müslümanoğlu M, Yol S, Arıcı C, Bozfakıoğlu Y, İğci A, Özmen V : Safrada CEA
ölçümü ile kolo-rektal kanser karaciğer metastazlarının erken tanısı. Klinik ve
Deneysel Cerrahi Dergisi 2:125-127, 1994.

48.Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Gürler N, Asoğlu O : Akut ve kronik
kolesistitli hastalarda laparoskopik kolesistektomi sırasında infeksiyon gelişiminin
önlenmesi. ANKEM Dergisi 8:141-146, 1994.
49. Esen T, Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Akıncı M, Erdoğru T: Prostat kanseri evrelenmesinde pelvik lenfadenektomi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1:18-21, 1994.
50. Özmen V: Peptik ülser cerrahisine laparoskopik yaklaşım. Klinik Gelişim
“Laparoskopik Cerrahi Özel Sayısı” 8:3607-3611, 1995.
51. Müslümanoğlu M, Bilsel Y, Bilgiç L, Bozfakioğlu Y, İğci A, Özmen V, Dağoğlu T: Heterolog kollajenin koruyucu meme kanseri cerrahisindeki kozmetik amaçlı kullanılabilirliğinin deneysel araştırılması. Meme Hastalıkları Dergisi 2:129-137, 1995.
52. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Sait P, Aydıner A, Dinçer M, Aslay I:Non-inflamatuar evreIII meme kanserinde primer kemoterapi. Meme Hastalıkları Dergisi 2:95-99, 1995.
53.Müslümanoğlu M, Bilir A, Özmen V, İğci A, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Parlak M, Keçer M, Ünal M : Meme karsinomlarında proliferatif indeks olan Thymidine Labeling Index(TLI): tümör çapı hariç diğer prognostik parametrelerden bağımsız bir faktördür. Meme Hastalıkları Dergisi 2:158-166, 1995.
54.İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M :Gastrointestinal kanserlerin evrelendirilmesinde laparoskopi. Klinik ve Deneysel Araştırma Dergisi 3:21-25, 1995.
55.Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Güral N, Özmen V, İğci A, Bozfakıoğlu Y: Meme kanserinde flow-cytometrinin yeri. Türk Onkoloji Dergisi 2:48, 1995.
56. Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Güral N, Özmen V, İğci A: Meme kanserinde T-helper ve T-supressör ve bunların oranı ile tümörün agresivitesini gösteren parametreler arasındaki ilişki. Türk Onkoloji Dergisi 2:48, 1995.
57.Müslümanoğlu M, Özmen V, Dibekoğlu C, Kebudi A: 1cm.den küçük meme kanseri (42 vaka). Türk Onkoloji Dergisi 2:50, 1995.
58.Müslümanoğlu M, Özmen V, Kemertaş K, Kebudi A, İğci A: Evre I ve II meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. Türk Onkoloji Dergisi 2:50, 1995.
59.Aslay I, Aydıner A, Bilge N, Bozfakıoğlu Y, Özmen V: Premenopoze ve N0 meme kanserinde adjuvant kemoterapinin yeri. Türk Onkoloji Dergisi 2:53, 1995.
60.İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Kebudi A, Dağoğlu T: Evre III meme kanserinde neo-adjuvant kemoterapi operabiliteyi etkiler mi? Türk Onkoloji Dergisi 2:55, 1995.
61.Aslay I, Aydıner A, Bilge N, Bozfakıoğlu Y, Özmen V: Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapide memeye ek doz verilmesinin değerini araştıran bir prospektif çalışma. Türk Onkoloji Dergisi 2:51, 1995.
62.Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Dibekoğlu C: 35 yaşından küçük kadınlarda meme kanseri. Türk Onkoloji Dergisi 2:51, 1995.
63.Özaçmak İD, Özmen V, İğci A: Karaciğer hidatik kisti cerrahi tedavisinde parsiyel kistektomi+drenaj ve parsiyel kistektomi+introfleksiyon+omentoplasti yöntemlerinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 11:44-48, 1995.
64.Özmen V: Laparoskopik fundoplikasyon. Hipokrat 48:8-10, 1996.
65.Özmen V:Meme koruyucu cerrahi ve nüks. Hipokrat 48:17-19, 1996.
66.Özmen V, Ünal H, Kayar R: 9.Dünya Meme Kongresi’nin ardından. Meme Hastalıkları Dergisi 3:98, 1996.
67.Zilan A, Özmen V, İğci A, Çilingiroğlu, Çevikbaş, Rozanes İ: Skolisidal ajanların safra yolları üzerine etkisi(Deneysel Çalışma). Ulusal Cerrahi Dergisi 12:113-117, 1996.
68.Özmen V: Meme koruyucu tedavide karşılaşılan güçlükler. Meme Hastalıkları Dergisi 3:51-57, 1996.
69.Özmen V: İnflamatuar meme kanseri. Kanser Gündemi 2:66-71, 1997.
70.Özmen V: Meme koruyucu tedavide kontrindikasyonlar. Meme Hastalıkları Dergisi 5:62-65, 1998.
71.Özmen V: Non-palpabl invaziv meme kanserine cerrahi yaklaşım. Meme Hastalıkları Dergisi 6:55-61, 1999.
72.Polat C, Özaçmak İD, Lice H, Soybir G, Güran S, Işık A, Özmen V, Köksoy F: Palpabl meme kitlelerinin benign-malign ayırımında dupleks ultrasonografinin yeri. Meme Hastalıkları Dergisi 6:151-157, 1999.
73.Coşkun H, Özmen V, Sade I, Dizdaroğlu F: Midenin kötü huylu periferik sinir kılıfı tümörü(schwannoma) : vaka sunumu. Klinik ve Deneysel Cerrahi 8:38-40, 2000.
74.Özmen V: Meme kanserinde moleküler biyoloji. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, Supplementum: 63:1, 2000.
75.Özmen V: Non-palpabl invaziv meme kanserine cerrahi yaklaşım. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, Supplementum: 63:1, 2000.

76.Polat C, Lice H, Özaçmak İD, Yücel T, Özmen V: Komplike olmamış malign sol kolon tıkanmalarında acil rezeksiyon ve anastomozun acil rezeksiyon ve kolostomi ile karşılaştırılması. Klinik ve Deneysel Cerrahi 8:129-139, 2000.

77.Özmen V:Lokal ileri meme kanserinde cerrahi tedavi. Hematolojik Onkoloji Dergisi 3:112-117, 2001.

78.Aygen M, Mudun A, Cantez S, Bozfakıoğlu Y, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A: Meme kanserinde aksiller sentinel lenf nodunun araştırılmasında lenfosintigrafi, mavi boya ve gama probun değerlendirilmesi. Turkish Journal of Nuclear Medicine 10:57-65, 2001.

79.Özmen V: Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi 7:78-90, 2002.

80.Özmen V:Erken ever meme kanserinde sentinel lenf nodülü biyopsisi. Cerrahi Onkoloji Dergisi 3:26-33, 2002.

81.Asoglu O, Özmen V, Karabulut K, İğci A, Keçer M, Parlak M, Bozfakioğlu Y: Gastroözofajeal reflü hastalığının laparoskopik Nissen fundoplikasyon ile tedavisi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 11: 131-40, 2003.

82.O. Asoğlu, Müslümanoglu M., İğci A., Özmen V., Keçer M., Parlak M., Bozfakioğlu Y., Dilege E., Mudun A., Yavuz E., “Meme kanserinde sentinel lenf nodu lenfosintigrafi ve gama prob kullanımı ile başarı ile tespit edilebilir” Ulusal Cerahi Dergisi,19(4):199-207 (2003).

83. Asoğlu O, Ozmen V., Oran E.Ş., İğci A., Müslümanoğlu M., Keçer M., Parlak M., Karanlık H. “Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi diseksiyonu sağ kalımı etkiliyor mu?” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 18(1):9-16 (2003).

84. Asoğlu O, Müslümanoğlu M., Karanlık H., Oran E.Ş., İğci A., Keçer M., Özmen V., Parlak M., “İleri evre rektum kanserlerinde preoperatif kemoradyoterapinin etkinliği” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17(3):150-55 (2003).

85. Asoğlu O, Müslümanoğlu M., Avcı Ö., Balık E., İğci A., Özmen V., Karanlık H., Keçer M., “Mide kanseri tanısıyla ameliyat edilen hastalarda batın içi serbest tümör hücrelerinin prognostik önemi” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17(4):206-211 (2003).

86.Asoğlu O, Özmen V : “Filloides tumorler”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 18 (1):41-5 (2003).

87.Asoğlu O., Özmen V., Ünal E.S., “Batın içi lenfoma teşhisinde laparoskopinin yeri” Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 10(4):157-160 (2003).

88.Sağlam F, Keskin G, Özmen V, Sarı K: Ventral insizyonel hernilerde laparoskopik intraperitoneal greft uygulanması : Klinik çalışma. Ulusal Cerrahi Dergisi 20:164-172, 2004.

89.Ozmen V: Cerrahi Onkoloji. Doktor 26: 64-69, 2005.

90.Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M: Distal özofagus kanseri için torakoskopik ve laparoskopik total özofajektomi: Olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik &Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi (ELCD) 12:150-157, 2005.

91.Özmen V, Karanlık H, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Tuzlalı S, Mudun A, Parlak M: Sentinel lenf nodülünde mikrometastaz olan meme kanserli hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir? Meme Sağlığı Dergisi 1:12-18, 2005.

92.Altıntoprak F, İğci A, Asoğlu O, Gök K, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Eren T: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde subareolar izosulfan mavisi injeksiyonu sonrası gelişen allerjik reaksiyon “ Olgu sunumu”. Meme Sağlığı Dergisi 2:37-43, 2006.

93.Asoğlu O, Özmen V: Laparoskopik splenektomi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi Dergisi. 2:44-49, 2006.

94.Özmen V. Pozitron emisyon tomografi (PET): Onkolojide ve meme kanserinde kullanılması. Meme Sağlığı Dergisi. 2:105-108, 2006.

95.Ünal ES, Özçınar B, Özmen V, Bilir A, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M. Erken evre meme kanserinde in vitro bromodeoksirüdin işaretleme indeksinin standart prognostic ve prediktif faktörlerle karşılaştırılması. Meme Sağlığı Dergisi. 2:118-122, 2006.

96.Özmen V: Sağlık Bakanlığı Meme Kanseri Erken Tanı ve Tarama Alt Kurulu Projeleri. Meme Sağlığı Dergisi 3: VII, 2007.
97.Bayol Ü, Özmen V, Tuncer M, Tarcan E, Aydın P, et al. Meme kansaeri tarama yöntemleri. Meme Sağlığı Dergisi 3:109-112, 2007.
98.Cabıoglu, N, Yildirim EO, Bitisik O, Yazici H, Muslumanoglu M, N. Dalay, Igci A, Ozmen V, T. Dagoglu T, Kecer M: The technique of reverse transcriptase polymerase chain reaction(RT-PCR) in the evaluation of micrometastases in early breast cancer.” The Journal of Turkish Oncology , 23, 1-8 , 2008.

99.Cabıoglu, N. , T. Özçelik, Ozmen V, A. İğci, Muslumanoglu M, B. Özçınar, Y. Özlük, M. Dursun, T. Dağoğlu, M. Keçer, I. Aslay ve A. Aydiner, “Therapeutic approaches to pylloides tumor of the breast. The Journal of Breast Health 4, 99-104, 2008.

100.Cabıoglu N, Muslumanoglu M, Igci A, Ozcinar B, Ozmen V, Dagoglu T, Eralp Y, Dincer M, Aslay I, Yavuz E, Tunaci M, Aydiner A, Kecer M. The factors affecting locoregional recurrence for breast conserving surgery after neo-adjuvant chemotherapy “Long term results”. ” The Journal of Turkish Oncology , 23, 8-10 , 2008.

101.Cabıoglu N, Muslumanoglu M, Tütüncü Y, S. Adın-Çınar, N.Gürel, B.Kıran, A. İğci,
Ozmen V, Dagoglu T and Aydiner A. Immune changes in patients with locally
advanced breast cancer receiving neoadjuvant chemotherapy”, Turk J Immunol,
(2008).

102.Ozmen V. Dünya’da ve Türkiye’de Meme Kanseri. Meme Sağlığı Dergisi 4:6-12,
2008.

103. Ozmen V. How do we increase the quality of surgical treatment of breast cancer in Turkey? The Journal of Breast Health 5: 119- 121, 2009
104. Ozmen V, Fidaner C, Aksaz E, Bayol U, Dede I, Goker E, Gulluoglu BM, Isikdoğan A, Topal U, Uhri M, Utkan Z, Zengin N, Tuncer M. Preparation of Early Detection and Screening Programms for breast cancer in Turkey. The report of Early Detection and Screening Committee of The Ministry of Health of Turkey. The Journal of Breast Health 5: 125- 134, 2009
105.Ozaydın A. N., Gulluoglu BM, Unalan PC, Gorpe S, Cabioglu N, Oner BR, Ozmen V. The evaluation of breast cancer knowledge and awareness of women lived in Bahcesehir, Istanbul. The Journal of Breast Health 5 :214- 224, 2009
106.Ozcinar B, Muslumanoglu M, Igci A, Gurdal SO,Yavuz E, Kecer M, Dagoglu T, Ozmen V. The importance of micrometastasis in sentinel lymph node in breast cancer patients. The Journal of Breast Health 5: 204- 207, 2009
107.Yildirim KN, Ozkan M, Ozkan S, Ozcinar B, Guler AS, Ozmen V. Pre- and post-treatment anxiety, depression and quality of life of patients with breast cancer. Archives of Neuropsychiatry 46: 175- 181, 2009.
108.Ozcinar B, Guler SA, Ozmen V, Gulluoglu BM, Kocaman N, Ozkan M, Saricam G, Muslumanoglu ME, Igci A, Kecer M. Complications of loco-regional treatment of breast cancer: A prospective clinical study. The Journal of Breast Health 6: 009- 016, 2010
109.Ozmen V.: Editorial. The activities of Turkish Breast Diseases Societies. The Journal of Breast Health 6:43- 44 2010.
110.Bozdogan A, Ozcinar B, Ozkan SG, Muslumanoglu M, Igci A, Kecer M, Ozmen V. The factors affecting breast cancer mortality in patients with Stage I breast cancer. The Journal of Breast Health 6: 3, 107- 112, 2010.

111.Eryılmaz MA, Ozmen V, Eroglu C, Igci A, Muslumanoglu M, Kecer M. Osteoradionecrosis on the chest wall due to radiotherapy. Journal of Breast Health 2010, 6:80-82.

112.Ozmen V. Locally advanced breast cancer: Controversial issues. Journal of Breast Health 2011, 7:191-195.

113.Tihan D, Ozlük Y, Muslumanoglu M, Ozmen V, Igci, Kecer M. Nodular pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the breast. Journal of Breast Health 2011, 7:227-229.

114.Eryılmaz MA, Karahan O, Civcik S, Büyük E, Tuncer M, Ozgul, Ozmen V. The effects of post-graduate education of Konya KETEM’s health care providers on breast cancer diagnosis and treatment. Journal of Breast Health 2012, 8:23-28.

115.Polat AV, Ozmen V, Polat AK, Soran A. National trends in the use of magnetic resonance imaging for breast imaging; A SURVEY: PROTOCOL MF 10-01. The Journal of Breast Health 2012, 8:35-39.

116.Ozmen V. EVALUATION AFTER 13TH ST. GALLEN BREAST CANCER CONFERENCE “ADVANCES IN EARLY BREAST CANCER SURGERY: BREAST CONSERVING SURGERY (BCS) AND SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY (SLNB)”. J Breast Health 2013; 9: 38-40) DOI: 10.5152/tjbh.2013.01

117.Ozmen V. Türkiye’de Meme Kanseri (Breast Cancer in Turkey). Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2013;6(2):1-6.

118.Ozmen V. San Antonio Breast Cancer Symposium 2013’ün Ardından. J Breast Health 2014; 10: 1-3. DOI: 10.5152/tjbh.2014.001

119.Ozmen V. Türkiye’de Meme Kanseri: Klinik ve Histopatolojik Özellikler (13.240 Olgunun Analizi). J Breast Health 2014; 10: 98-105. DOI: 10.5152/tjbh.2014.1988

120.Ozmen V.Surgical Treatment of Breast Cancer in BRCA-Mutation Carriers. J Breast Health 2015; 11: 101-105. DOI: 10.5152/tjbh.2015.0001

121.Ozmen V. Controversies on Mammography Screening in the World and Bahceşehir Population-Based Organized Mammography Screening Project in Turkey. J Breast Health 2015; 11: 152-154. DOI: 10.5152/tjbh.2015.0002

122. Ozmen V, Dagoglu N, Dede I, Akcakaya A, Kerem M, Goksel F, Ozgur E, Baskan E, Yaylaci M, Ceydeli A, Baykara M, Kiziltan HS, Komurcu S, Gumus M, Turk HM, Demirhan R, Akgün A, Kadoglou N, Yatman E, Elbi CC, Gulec S, Soran A, Ozet A, Kelestimur Fahrettin. Turkish Ministry of Health, 2nd Turkish Medical General Assembly Clinical Oncology Study Group Report. J Breast Health 2016; 12: 9-17. DOI: 10.5152/tjbh.2015.2869
123. Izci F, Ilgun AS, Findikli E, Ozmen V. Psychiatric Symptoms and Psychosocial Problems in Patients with Breast Cancer. J Breast Health 2016; 12: 94-101.
DOI: 10.5152/tjbh.2016.3041
124. Ozmen V, Atasoy A, Gokmen E, Ozdogan M, Guler N, Uras C, Ok E, Demircan O, Isikdogan A, Cabioglu N, Sen F, Saip P. Correlations Between Oncotype DX Recurrence Score and Classic Risk Factors in Early Breast Cancer: Results of A Prospective Multicenter Study in Turkey. J Breast Health 2016; 12: 107-111. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2874
125. Iyigun Z, Pilanci KN, Cabuk FK, Ilgun AS, Ordu C, Ozmen V. The Relationship between Bone Mineral Density and Estrogen Receptor Positivity in Patients with Breast Cancer. J Breast Health 2016; 12: 119-122. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2961
126. Ozmen T, Yuce S, Guler T, Ozmen V. Barriers Against Mammographic Screening in a Socioeconomically Underdeveloped Population: A Population-based, Cross-sectional Study. J Breast Health 2016; 12: 72-77. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2879
127. Cabuk FK, Aktepe F, Ilgun AS, Ozmen. A Rare Tumor that Mimicked Metastasis in a Patient with Breast Cancer: Epithelioid Hemangioendothelioma. J Breast Health 2016; 12: 83-85. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2844
128. Aktepe F, Sarsenov D, Ozmen V. Secretory Carcinoma of the Breast. J Breast Health 2016; 12: 174-176. DOI: 10.5152/bs.2016.3249
129. Sarsenov D, Onat L, Ozmen V. Persistent Left Superior Vena Cava Incidentally Recognized Postoperatively After Venous Port Placement. J Breast Health 2016; 12: 177-179)DOI: 10.5152/bs.2016.3250
130. Celebi F, Koksal U, Pilanci KN, Ordu C, Ozmen V. PET-MRI Findings of Two Patients with Breast Carcinoma before Treatment. J Breast Health 2016; 12: 88-90. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2867

D-Prof.Dr.Vahit Özmen’in yabancı dilde makaleleri

1. Keçer M, Özmen V, Yamaner S, Kebudi A: latrogenic bile duct injuries. Med Bull
İstanbul 22:229-306, 1989.
2. Özmen V, Martin PC, İğci A, Çevikbaş U, Webb WR:Adenocarcinoma of the gallbladder associated with congenital choledochal cyst and anomalous pancreaticobiliary ductal junction. Euoropean Journal of Surgery, 157:549-551, 1991.
3. Fine JS, Özmen V, Sands KC, Hammer RA: The effect of liver extract and neurotensin on gastric acid secretion in rats with chronic gastric fistulae. Clinical Research, 39 (4):804A, 1991.
4. Mungan Z, Özmen V, Ertan A, Arimura A: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide-27 ( PACAP-27 ) inhibits pentagastrin-stimulated gastric acid secretion in conscious rats. Regulatory Peptides, 38:199-206, 1992.
5. Mungan Z,Özmen V, Ertan A, Coy DH, Baylor LM, Rice JC, Rossowski WJ: Structural requirements for galanin inhibition of pentagastrin-stimulated gastric acid secretion in conscious rats. European Journal of Pharmacology, 214:53-57, 1992.
6. Rossowski WJ, Zacharia S, Mungan Z, Özmen V, Ertan A, Baylor LM, Jiang NY, Coy DH: Reduced gastric acid inhibitory effect of a pGIP ( 1-30 ) NH2 fragment with potent pancreatic amylase inhibitory activity. Regulatory Peptides, 39:9-17, 1992.
7. Özmen V, McSwain NE, Nichols RL, Smith J, Flint LM:Autotransfusion of Potentially Culture-Positive Blood ( CPB ) in abdominal trauma: Preliminary data from a prospective study. The Journal of Trauma, 32:36-39, 1992.
8. Webb WR, Özmen V, Moulder PV, Shabahang B, Breaux J: lodized talc pleurodesis for the treatment of pleural effusions. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 103:881-886, 1992.
9. Scalia SV, Taheri PA, Force S, Özmen V, Lui D, Fish J, Hansen D, Chambers R, Flint LM, Steinberg S, Hassett JM, Farrell K, Flynn W, Shackford S: Mesenteric microcirculatory changes in non-lethal hemorrhagic shock-The role of resuscitation with balanced electrolyte or hypertonic saline dextran. Journal of Trauma 33:321-325, 1992.
10. Özmen V, Thomas WO, Healy JT, Fish BA, Chambers RB, Tacchi E, Nichols RL, Flint LM, Ferrara JJ: Irrigation of the abdominal cavity in the treatment of experimentally induced microbial peritonitis:Efficacy of ozonated saline. The American Surgeon 59:297-304, 1993.
11. Özmen V, İğci A, Kebudi A, Keçer M, Bozfakıoğlu Y, Parlak M: Surgical treatment of hepatic hydatid dissease. Canadian Journal of Surgery, 35:423-427,1992.
12. Nichols RL, Smith JW, McSwain NE, Robertson GD, Özmen V, Flint LM: Prospective alterations in therapy for penetrating abdominal trauma. Archives of Surgery 128:55-64, 1993.
13. Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Buğra D: Laparoscopic treatment of duodenal ulcer by bilateral truncal vagotomy and endoscopic balloon dilatation. Journal of Laparoendoscopic Surgery 5:21-26, 1995.
14. Müslümanoğlu M, Dolay K, Özmen V, İğci A, Bozfakıoğlu Y:Comparison of fine needle aspiration cytology and excisional biopsy in palpable breeeast cancers. La Radiologia Medica (Radiol Med ) 89:225-228, 1995.
15. Özaçmak İD, Özmen V, İğci A, Kebudi A: The effect of total preoperative total parenteral nutrition on delayed type hypersensitivity in anergic patients with gastrointestinal cancer. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 2821-27, 1995.
16.Avtan L, Özmen V, Avcı C, Müslümanoğlu M : Video endoscopic vagotomies
without gastric drainage. Surgical Laparoscopy and Endoscopy 7:439-445, 1997.
17.İğci A, Berber E, Müslümanoğlu M, Bilir A, Özmen V, Güloğlu R, Bozfakioğlu Y,
Dağoğlu, Keçer M: Thymidine labeling index in breast cancer prognosis. The
Breast Journal 4:41-49,1998.
18. Bilir A, Özmen V, Cabioğlu N, Müslümanoğlu M, Bozfakıoğlu Y, İğci A, Aslay I, Aydıner A, Dağoğlu T, Erkan M: Dimethil sulfoxide synergistically increases the antitumor cytotoxicity of 5-FU on FMA-3 cell line cultures in tumor colony-forming assays. The Breast Journal 4(suppl.):54, 1998.
19.Ekiz F, Özaçmak D, Özmen V: A comparison of partial cystectomy+drainage and
Partial cystectomy+introflexion+omentoplasty procedures for the surgical
treatment of hepatic hydatic cyst. European Journal of Surgery 2000, 166:696-
699.
20.Coşkun H, Özmen V, Sade I, Dizdaroğlu F: Malignant peripheral nerve sheath
tumor(schwannoma) of the stomach: case report. Turkish Clinical and
Experimental Surgery. 8:38-40, 2000.
21.Polat C, Özaçmak İD, Yücel T, Ozmen V:Laparoscopic resection of giant
mesenteric cyst. Journal of Laparoendoscopic&Advanced Surgical Techniques,
10:337-339, 2000.
22.Cabioglu N, Dağoğlu T, Tuzlalı S, İğci A, Doğan O, Müslümanoğlu M, Özmen V,
Bozfakioğlu Y, Bilir A, Aydıner A, Keçer M, Parlak M : Predictive biological
markers in evaluation of chemotherapy response in locally advanved breast
cancer patients. 7th International Conference February 21-24, 2001 St Gallen /
Switzerland The Breast, Adjuvant Therapy of Primary Breast Cancer Vol.10,
Suppl.1, February 2001, Abstract book; S22, P28.
23.Ozmen V, Cabioglu N, Dolay K, Bilir A, Kecer M, Aydiner A, Muslumanoglu M, Igci A, Bozfakioglu Y, Dagoglu T. Biological considerations in locally advanced breast cancer treated with anthracycline-based neoadjuvant chemotherapy: thymidine labelling index is an independent indicator of clinical outcome. Breast Cancer Res Treat 2001 Jul;68(2):147-57
24.Bilir A, Meric A, Erkan M, Ozmen V, Aydiner A: Autophagy and Nuclear Change in FM3A Breast Tumor Cells after Epirubicin, Medroxyprogesterone and Tamoxifen Treatment in vitro. Pathobiology 69:120-126, 2001
25.Ozmen V, Muslumanoglu M, Cabioglu N, Tuzlali S, Ilhan R, Igci A, Kecer M, Bozfakioglu Y, Dagoglu T. : Increased false negative rates in sentinel lymph node biopsies in patients with multi-focal breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2002 Dec;76(3):237-44.
26.Cabioglu N, Igci A, Yildirim EO, Aktas E, Bilgic S, Yavuz E, Muslumanoglu M, Bozfakioglu Y, Kecer M, Ozmen V, Deniz G: An ultrasensitive tumor enriched flow-cytometric assay for detection of isolated tumor cells in bone marrow of patients with breast cancer. Am J Surg. 2002 Nov;184(5):414-7.
27.Gorgun E, Ozmen V: Acalculous gangrenous cholecystitis in a young adult: a gastrointestinal manifestation of polyarteritis nodosa. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2002 Oct;12(5):359-61.
28.Bugra D, Bulut T, Yamaner S, Gencosmanoglu R, Ozmen V, Bilge O, Cevikbas U: Soft-tissue images. Diffuse cavernous rectal hemangioma. Can J Surg. 2002 Oct;45(5):365-6.
29.Ozmen V, Cabioglu N, Igci A, Dagoglu T, Aydiner A, Kecer M, Bozfakioglu Y, Dincer M, Bilir A, Topuz E: Inflammatory breast cancer : results of antracycline based chemotherapy. Breast J 2003 May-Apr; 9(2):79-85.
30.Asoglu O, Igci A, Karanlik H, Parlak M, Kecer M, Ozmen V, Muslumanoglu M: Laparoscopic treatment of mesenteric cysts. Surg Endosc 2003 May ; 17(5):832.
31.Ozmen V, Gun F, Polat C, Asoglu O, Ozacmak ID, Salman T: Laparoscopic repair of a morgagni hernia in a child: a case report. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. Apr;13(2):115-117, 2003.
32.Ozmen V, Gorgun E, Unal ES, Ozmen T: Duplication of the gallbladder (case report) Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2003.
33.Asoglu O, İgci A, Karanlik H, Parlak M, Kecer M, Ozmen V, Muslumanoglu M: Laparoscopic treatment of mesenteric cysts. Surgical Endoscopy 17:831-34, 2003.
34. Asoglu O, Ozmen V, Karanlik H, Igci A, Kecer M, Parlak M, Unal ES. Does the complication rate increase in laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis?
J Laparoendosc Adv Surg Tech . Apr;14(2):81-6, 2004.
35.Eroglu A, Mudun A, Berberoglu K, Asoglu O, Ozmen V, Muslumanoglu M, Bozfakioglu Y, Yavuz E, Tuzlali S, Cantez S. Comparison of subdermal and peritumoral injection techniques of lymphoscintigraphy to determine the sentinel lymph node in breast cancer.
Clin Nucl Med. May;29(5):306-11, 2004.
36.Asoglu O, Ozmen V, Gorgun E, Karanlik H, Kecer M, Igci A, Unal ES, Parlak M. Does the early ligation of the splenic artery reduce hemorrhage during laparoscopic splenectomy? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 14(3): 118-21, 2004.
37.Ozmen V, Kaya H, Cabioglu N, Kecer M, Igci A: Increased lymph node positivity in multifocal breast cancer. 27th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, December 8-11, 2004, San Antonio, Texas. Breast Cancer Res Treat 88/Suppl 1, pp.S79 2004.
38.Bilir A, Ozmen V, Kecer M, Eralp Y, Cabioglu N, Ahiskali B, Camlica H, Aydiner A. Thymidine labeling index: prognostic role in breast cancer.Am J Clin Oncol. 2004 Aug;27(4):400-6.

39.Avtan L, Avci C, Guvenc H, Igci A, Ozmen V. Laparoscopic myotomy for oesophageal achalasia–adding an antireflux procedure is not always necessary. Int J Clin Pract. 2005 Jan;59(1):35-8.

40.Asoglu O, Muslumanoglu M, Igci A, Ozmen V, Karanlik H, Ayalp K, Bozfakioglu Y, Kecer M, Parlak M : Breast conserving surgery after primary chemotherapy in locally advanced breast cancer. Acta Chir Belg. 2005 Feb;105(1):62-8.

41.Asoglu O, Ozmen V, Karanlik H, Tunaci M, Cabioglu N, Igci A, Selcuk UE, Kecer M. Feasibility of surgical management in patients with granulomatous mastitis. Breast J. 2005 Mar-Apr;11(2):108-14.

42. Ozmen V, Asoglu O, Karanlik H, Unal ES, Yavuz E, Kecer M : Disseminated necrosis of the breast associated with purpura fulminans. Breast J. 2005 May-Jun;11(3):221-2

43. Asoglu O, Ozmen V, Karanlik H, Kecer M, Muzlumznoglu M, Igci A, Parlak M. The role of sentinel lymph node biopsy with blue dye alone in breast cancer patients with excisional biopsy.
Acta Chir Belg. 2005 May-Jun;105(3):291-6.

44.Ozmen V. Re: Differential Diagnosis of Granulomatous Mastitis. The Breast Journal Vol. 11 Issue 6 Page 536 November 2005
45.Ozmen V, Karanlik H, Cabioglu N, Igci A, Kecer M, Asoglu O, Tuzlali S, Mudun A. Factors predicting the sentinel and non-sentinel lymph node metastases in breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2006 Jan 95(1);:1-6
46.Ozmen V, Oran ES, Gorgun E, Asoglu O, Igci A, Kecer M, Dizdaroglu F. Histologic and clinical outcome after laparoscopic Nissen fundoplication for gastroesophageal reflux disease and Barrett’s esophagus.Surg Endosc. 2006 Feb;20(2):226-9.

47.Shyyan R, Masood S, Badwe RA, Errico KM, Liberman L, Ozmen V, Stalsberg H, Vargas H, Vass L; for the Global Summit Diagnosis and Pathology Panel. Breast cancer in limited-resource countries: diagnosis and pathology. Breast J. 2006 Jan-Feb;12 Suppl 1:S27-37.

48.Ozmen V: Laparoscopic cholecystectomy for gagngrenous cholecytitis in the elderly- Reply. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 16 (1):80-80, 2006.

49.Sanli Y, Berberoglu K, Turkmen C, Ozmen V, Muslumanoglu M, Igci A, Asoglu O, Kecer M, Tuzlali S, Cantez S, Mudun A. The Value of Combined Peritumoral and Subdermal Injection Techniques for Lymphoscintigraphy in Detection of Sentinel Lymph Node in Breast Cancer.Clin Nucl Med. 2006 Nov;31(11):690-693.

50.Ozmen V, Cabioglu N. Sentinel lymph node biopsy for breast cancer: Current Controversies. Breast J. 2006 Sep-Oct;12(5 Suppl 2):S134-42. Review.

51.Ozmen V, Asoglu O, Karanlik H, Cabioglu N, Kecer M, Bakkaloglu H. Primary ovarian cancer presenting with axillary lymph node metastases: a report of two cases. Acta Chir Belg. 2007Jan-Feb;107(1):75-7.

52.Asoglu O, Karanlik H, Muslumanoglu M, Igci A, Emek E, Ozmen V, Kecer M, Parlak M, Kapran Y. Prognostic and predictive factors after surgical treatment for locally recurrent rectal cancer: A single institute experience. Eur J Surg Oncol. 33(10):1199-206, 2007

53.Sen-Oran E, Ozmen V, Bilir A, Cabioglu N, Muslumanoglu M, Igci A, Guney N, Kecer M. Is the thymidine labeling index a good prognostic marker in breast cancer? World J Surg Oncol. 2007 Aug 19;5:93.

54.Ozcinar B, Ozmen V. Superior vena cava syndrome after subclavian vein chemotherapy port replacement in a patient with breast cancer. Breast J. 2007 Jul-Aug;13(4):425-6.

55.Mudun A, Sanli Y, Ozmen V, Turkmen C, Ozel S, Eroglu A, Igci A, Yavuz E, Tuzlali S, Muslumanoglu M, Cantez S. Comparison of different injection sites of radionuclide for sentinel lymph node detection in breast cancer: single institution experience. Clin Nucl Med. 2008 Apr;33(4):262-7.

56.Derin D, Eralp Y, Ozluk Y, Yavuz E, Guney N, Saip P, Igci A, Ozmen V, Kucucuk S, Aslay I, Aydiner A, Topuz E. Lower Level of MAPK Expression is Associated with Anthracycline Resistance and Decreased Survival in Patients with Hormone Receptor Negative Breast Cancer. Cancer Invest. Cancer Invest. 2008 Aug;26(7):671-9. PMID:18608215

57.Yip CH, Smith RA, Anderson BO, Miller AB, Thomas DB, Ang ES, Caffarella RS, Corbex M, Kreps GL, McTiernan A, Ozmen V; Guideline implementation for breast healthcare in low- and middle-income countries: early detection resource allocation. Breast Health Global Initiative Early Detection Panel. Cancer. 2008 Oct 15;113(8 Suppl):2244-56.PMID: 18837017 [PubMed – indexed for MEDLINE]
58. Cabioglu N, Ozmen V, Kaya H, Tuzlali S, Igci A, Muslumanoglu M, Kecer M, Dagoglu T. Increased lymph node positivity in multifocal and multicentric breast cancer. J Am Coll Surg. 2009 Jan;208(1):67-74. Epub 2008 Oct 31.PMID: 19228505
59.Asoglu O, Matlim T, Karanlik H, Atar M, Muslumanoglu M, Kapran Y, Igci A, Ozmen V, Kecer M, Parlak M. Impact of laparoscopic surgery on bladder and sexual function after total mesorectal excision for rectal cancer. Surg Endosc. 2009 Feb;23(2):296-303. PMID:18398647
60.Ozmen V, Ozcinar B, Karanlik H, Cabioglu N, Tukenmez M, Disci R, Ozmen T, Igci A, Muslumanoglu M, Kecer M, Soran A. Breast cancer risk factors in Turkish women—a University Hospital based nested case control study. World J Surg Oncol. 2009 20(Apr) 8;7:37. PMID: 19356229

61. Ozmen V, Ozkan Gurdal S, Muslumanoglu M, Igci A, Tuzlali SS, Ozcinar B, Canbay E, Kecer M, Dagoglu T. Predictive factor for residual tumor after lumpectomy for close margins. J Clin Oncol. 2009 May 20;27(15_suppl):e11538. PMID: 27964684

62. Ozcinar B, Ozmen V, Guler SA, Gulluoglu BM, Kocaman N, Ozkan M, Muslumanoglu ME, Igci A, Kecer M, Dagoglu T. Complications of local/regional treatment of breast cancer and quality of life.
J Clin Oncol. 2009 May 20;27(15_suppl):e11597. PMID: 27964213

63.Asoglu O, Karanlik H, Parlak M, Kecer M, Muslumanoglu M, Igci A, Ozmen V, Gulluoglu M, Kapran Y. Metastatic lymph node ratio is an independent prognostic factor in gastric cancer. Hepatogastroenterology. 2009 May-Jun;56(91-92):908-13.

64.Gur AS, Unal B, Ozbek U, Ozmen V, Aydogan F, Gokgoz S, Gulluoglu BM, Aksaz E, Ozbas S, Baskan S, Koyuncu A, Soran A; For the Turkish Federation of Breast Disease Associations Protocol MF08-01 investigators. Validation of breast cancer nomograms for predicting the non-sentinel lymph node metastases after a positive sentinel lymph node biopsy in a multi-center study. Eur J Surg Oncol 2010 Jan; 36(1):30-5.

65.Ozmen V, Unal ES, Muslumanoglu ME, Igci A, Canbay E, Ozcinar B, Mudun A, Tunaci M, Tuzlali S, Kecer M. Axillary sentinel node biopsy after neoadjuvant chemotherapy. Eur J Surg Oncol. 2010 Jan;36(1):23-9.

66.Ozcinar B, Muslumanoglu M, Igci A, Gurdal SO, Yavuz E, Kecer M, Dagoglu T, Ozmen V. Clinical importance of micrometastasis in sentinel lymph nodes. Breast. 2010 Sep 20(1):31-3.

67.Ozmen V, Nilufer Ozaydin A, Cabioglu N, Gulluoglu BM, Unalan PC, Gorpe S, Oner BR, Aribal E, Thomas DB, Anderson BO. 2.Survey on a mammographic screening program in Istanbul, Turkey. Breast J. 2011 May-Jun;17(3):260-7.

68.Keskin S, Muslumanoglu M, Saip P, Karanlık H, Guveli M, Pehlivan E, Aydoğan F, Eralp Y, Aydıner A, Yavuz E, Ozmen V, Igci A, Topuz E. Clinical and pathological features of breast cancer associated with the pathological complete response to anthracycline-based neoadjuvant chemotherapy.Oncology; 2011;81(1):30-8.
69.Uskent N, Cokmez A, Atahan MK, Aksaz E, Guler N, Muslumanoglu M, Ozmen V. An electronic non-interventional pharmacovigilance study of early-stage breast cancer patients on adjuvant treatment with anastrozole (Arimidex®). Turkish Journal of Oncology; 2011, 26:55-60.

70.Eryilmaz MA, Muslumanoglu M, Ozmen V, Igci A, Koc M. Breast conserving surgery in patients with multifocal/multicentric breast cancer. J BUON. 2011 Jul-Sep;16(3):450-3.
71.Ozbas S, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M, Ozcinar B, Balkan M, Aydogan F, Canda T, Harmancioglu O, Aksaz E, Gulluoglu BM, Kayahan M, Ozaslan C, Canturk NZ, Mersin H, Utkan Z, Kocak S, Ulufi N, Polat AK, Andacoglu O, Soran A.Predicting the Likelihood of Nonsentinel Lymph Node Metastases in Triple Negative Breast Cancer Patients With a Positive Sentinel Lymph Node: Turkish Federation of Breast Disease Associations Protocol MF09-01. Clin Breast Cancer. 2012; 12:63-67.
72.Gurdal SO, Ozcinar B, Kayahan M, Igci A, Tunaci M, Ozmen V, Acunas G, Yavuz E, Kecer M, Muslumanoglu M. The incremental value of magnetic resonance imaging for breast surgery planning.Surg Today. 2012 Feb 1. [Epub ahead of print]
73.Eralp Y, Keskin S, Akşk E, Iğci A, Müslümanoğlu M, Ylmaz S, Tunac M, Camlca H, Tuzlal S, Saip P, Dalay N, Ozmen V, Topuz E.Predictive Role of Midtreatment Changes in Survivin, GSTP1, and Topoisomerase 2α Expressions for Pathologic Complete Response to Neoadjuvant Chemotherapy in Patients With Locally Advanced Breast Cancer. Am J Clin Oncol. 2012 Mar 20. [Epub ahead of print]PMID:22441341 [PubMed – as supplied by publisher]
74.Ozcinar B, Guler SA, Kocaman N, Ozkan M, Gulluoglu BM, Ozmen V.Breast cancer related lymphedema in patients with different loco-regional treatments. Breast. 2012 Mar 27. [Epub ahead of print] PMID:22460058[PubMed – as supplied by publisher
75.Eryilmaz MA, Igci A, Muslumanoglu M, Ozmen V, Koc M. Male breast cancer: a retrospective study of 15 years. J BUON. 2012 Jan-Mar;17(1):51-6.PMID:22517693[PubMed – in process]
76.Gurdal SO, Karanlik H, Cabioglu N, Ozcinar B, Yavuz E, Tuzlali S, Ozmen V. Positive or close margins in breast conserving surgery: Is re-excision always necessary? Eur J Surg Oncol. 2012 May;38(5):399-406. Epub 2012 Mar 21.PMID:22440741[PubMed – in process].

77. Eralp Y, Keskin S, Akşk E, Akşk E, Iğci A, Müslümanoğlu M, Ylmaz S, Tunac M, Camlca H, Tuzlal S, Saip P, Dalay N, Ozmen V, Topuz E. Predictive Role of Midtreatment Changes in Survivin, GSTP1, and Topoisomerase 2α Expressions for Pathologic Complete Response to Neoadjuvant Chemotherapy in Patients With Locally Advanced Breast Cancer. Am J Clin Oncol. 2012 Mar 20.

78.Ozcinar B, Guler SA, Kocaman N, Ozkan M, Gulluoglu BM, Ozmen V. Breast cancer related lymphedema in patients with different loco-regional treatments. Breast. 2012 Jun;21(3):361-5. doi: 10.1016/j.breast.2012.03.002. Epub 2012 Mar 27.

79.Eryilmaz MA, Igci A, Muslumanoglu M, Ozmen V, Koc M. Male breast cancer: a retrospective study of 15 years. J BUON. 2012 Jan-Mar;17(1):51-6.

80.Gurdal SO, Kostanoglu A, Cavdar I, Ozbas A, Cabioglu N, Ozcinar B, Igci A, Muslumanoglu M, Ozmen V. Comparison of intermittent pneumatic compression with manual lymphatic drainage for treatment of breast cancer-related lymphedema. Lymphat Res Biol. 2012 Sep;10(3):129-35. doi: 10.1089/lrb.2012.0002.PMID: 22984910 [PubMed – in process].

81.Ugur S, Arıcı C, Yaprak M, Mescı A, Arıcı GA, Dolay K, Ozmen V. Risk factors of breast cancer-related lymphedema. Lymphat Res Biol. 2013 Jun;11(2):72-5. doi: 10.1089/lrb.2013.0004. PMID: 23772716

82.Jassem J, Ozmen V, Bacanu F, Drobniene M, Eglitis J, Lakshmaiah KC, Kahan Z, Mardiak J, Pienkowski T, Semiglazova T, Stamatovic L, Timcheva C, Vasovic S, Vrbanec D, Zaborek P. Delays in diagnosis and treatment of breast cancer: a multinational analysis. Eur J Public Health. 2014 Oct;24(5):761-7. doi: 10.1093/eurpub/ckt131. PMID: 24029456

83.Tukenmez M, Ozden BC, Agcaoglu O, Kecer M, Ozmen V, Muslumanoglu M, Igci A. Videoendoscopic Single-Port Nipple-Sparing Mastectomy and Immediate Reconstruction. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2014 Feb;24(2):77-82. doi: 10.1089/lap.2013.0172. Epub 2014 Jan 8.
PMID: 24401140

84.Ozdemir F, Koksal M, Ozmen V, Aydin I, Buyru N. Mutations and Krüppel-like factor 6 (KLF6) expression levels in breast cancer. Tumour Biol. 2014 Feb 12. PMID: 24519062 [PubMed – as supplied by publisher]

85. Ozkan-Gurdal S, Cabioglu N, Ozcinar B, Muslumanoglu M, Ozmen V, Kecer M, Yavuz E, Igci A. Factors Predicting Microinvasion in Ductal Carcinoma in situ. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(1):55-60. PMID: 24528005 [PubMed – in process]

86. Alco G, Igdem S, Dincer M, Ozmen V, Saglam S, Selamoglu D, Erdogan Z, Ordu C, Pilanci KN, Bozdogan A, Yenice S, Tecimer C, Demir G, Koksal G, Okkan S. Vitamin D levels in patients with breast cancer: importance of dressing style. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(3):1357-62.

87. Kayhan A, Gurdal SO, Ozaydin N, Cabioglu N, Ozturk E, Ozcinar B, Aribal E, Ozmen V. Successful first round results of a Turkish breast cancer screening program with mammography in bahcesehir, istanbul. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(4):1693-7.

88. Agacayak F, Ozturk A, Bozdogan A, Selamoglu D, Alco G, Ordu C, Pilanci KN, Killi R, Ozmen V. Stereotactic vacuum-assisted core biopsy results for non- palpable breast lesions. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(13):5171-4. PMID: 25040970

89. Ozmen V, Boylu S, Ok E, Canturk NZ, Celik V, Kapkac M, Girgin S, Tireli M, Ihtiyar E, Demircan O, Baskan MS, Koyuncu A, Tasdelen I, Dumanli E, Ozdener F, Zaborek P.Factors affecting breast cancer treatment delay in Turkey: a study from Turkish Federation of Breast Diseases Societies. Eur J Public Health. 2015 Feb;25(1):9-14. doi: 10.1093/eurpub/cku086. Epub 2014 Aug 5. PMID: 25096257
90. Tukenmez M, Agcaoglu O, Aksakal N, Destek S, Cabioglu N, Barbaros U, Erbil Y, Bozbora A, Dinccag A, Ozmen V, Muslumanoglu M, Igci A . The use of ligasure vessel sealing system in axillary dissection; effect on seroma formation.. Chirurgia (Bucur). 2014 Sep-Oct;109(5):620-5.
91.Erdogan Iyigun Z, Selamoglu D, Alco G, Pilancı KN, Ordu C, Agacayak F, Elbüken F, Bozdogan A, Ilgun S, Guler Uysal F, Ozmen V. Bioelectrical Impedance for Detecting and Monitoring Lymphedema in Patients with Breast Cancer. Preliminary Results of the Florence Nightingale Breast Study Group. Lymphat Res Biol. 2015 Mar;13(1):40-5. doi: 10.1089/lrb.2014.0014. Epub 2014 Dec 19. PMID: 25526543
92. Alco G, Bozdogan A, Selamoglu D, Pilanci KN, Tuzlali S, Ordu C, Igdem S, Okkan S, Dincer M, Demir G, Ozmen V. Clinical and histopathological factors associated with Ki-67 expression in breast cancer patients. Oncol Lett. 2015 Mar;9(3):1046-1054. Epub 2015 Jan 7. PMID: 25663855
93. Pilanci KN, Alco G, Ordu C, Sarsenov D, Celebi F, Erdogan Z, Agacayak F, Ilgun S, Tecimer C, Demir G, Eralp Y, Okkan S, Ozmen V. Is administration of trastuzumab an independent risk factor for developing osteonecrosis of the jaw among metastatic breast cancer patients under zoledronic Acid treatment? Medicine (Baltimore). 2015 May;94(18):e671. doi: 10.1097/MD.0000000000000671. PMID: 25950681
94. Ozmen V, Ozcinar B, Bozdogan A, Eralp Y, Yavuz E, Dincer M. The effect of internal mammary lymph node biopsy on the therapeutic decision and survival of patients with breast cancer. Eur J Surg Oncol. 2015 Jul 16. pii: S0748-7983(15)00528-4. doi: 10.1016/j.ejso.2015.07.005. [Epub ahead of print] PMID: 26210653
95.Celebi F, Pilancı KN, Ordu Ç, Ağacayak F, Alço G, İlgün S, Sarsenov D, Erdoğan Z, Ozmen V. The role of ultrasonographic findings to predict molecular subtype, histologic grade, and hormone receptor status of breast cancer. Diagn Interv Radiol. 2015 Nov-Dec;21(6):448-53. doi: 10.5152/dir.2015.14515.

96.McCormack VA, Burton A, Dos-Santos-Silva , Hipwell JH, Dickens C, Salem D, Kamal R, Hartman M, Lee CP, Chia KS, Ozmen V, Aribal ME, Flugelman AA, Lajous M, Lopez-Riduara R, Rice M, Romieu I, Ursin G, Qureshi S, Ma H, Lee E, van Gils CH, Wanders JO, Vinayak S, Ndumia R, Allen S, Vinnicombe S, Moss S, Won Lee J, Kim J, Pereira A, Garmendia ML, Sirous R, Sirous M, Peplonska B, Bukowska A, Tamimi RM, Bertrand K, Nagata C, Kwong A, Vachon C, Scott C, Perez-Gomez B, Pollan M, Maskarinec G, Giles G, Hopper J, Stone J, Rajaram N, Teo SH, Mariapun S, Yaffe MJ, Schüz J, Chiarelli AM, Linton L, Boyd NF. . International Consortium on Mammographic Density: Methodology and population diversity captured across 22 countries.Cancer Epidemiol. 2015 Dec 24;40:141-151. doi: 10.1016/j.canep.2015.11.015. [Epub ahead of print]

97.Ozmen V, Atasoy A, Gokmen E, Ozdogan M, Guler N, Uras C, Ok E, Demircan O, Isikdogan A, Saip P. Impact of Oncotype DX Recurrence Score on Treatment Decisions: Results of a Prospective Multicenter Study in Turkey. Cureus. 2016 Mar 8;8(3):e522. doi: 10.7759/cureus.522. PMID: 27081583 Free PMC Article

98.Ordu C, McGuire K, Alco G, Nur Pilanci K, Koksal UI, Elbüken F, Erdogan Z, Agacayak F, Ilgun S, Sarsenov D, Öztürk A, İğdem Ş, Okkan S, Eralp Y, Dincer M, Ozmen V. The Prognostic Impact of Molecular Subtypes and Very Young Age on Breast Conserving Surgery in Early Stage Breast Cancer. Cureus. 2016 Jun 7;8(6):e633. doi: 10.7759/cureus.633. PMID: 27433412 Free PMC Article

99.Sarsenov D, Ilgun S, Ordu C, Alco G, Bozdogan A, Elbuken F, Nur Pilanci K, Agacayak F, Erdogan Z, Eralp Y, Dincer M, Ozmen V. True Local Recurrences after Breast Conserving Surgery have Poor Prognosis in Patients with Early Breast Cancer. Cureus. 2016 Mar 24;8(3):e541. doi: 10.7759/cureus.541. PMID: 27158571.

100.Ordu C, McGuire K, Alco G, Nur Pilanci K, Koksal UI, Elbüken F, Erdogan Z, Agacayak F, Ilgun S, Sarsenov D, Öztürk A, İğdem Ş, Okkan S, Eralp Y, Dincer M, Ozmen V.The Prognostic Impact of Molecular Subtypes and Very Young Age on Breast Conserving Surgery in Early Stage Breast Cancer.
Cureus. 2016 Jun 7;8(6):e633. doi: 10.7759/cureus.633.PMID: 27433412

101.Ozmen T, Soran A, Ozmen V.Comparison of Barriers Against Mammography Screening in Socioeconomically Very Low and Very High Populations. Cureus. 2016 Jul 14;8(7):e690. doi: 10.7759/cureus.690. PMID: 27555988

102.Markopoulos C, van de Velde C, Zarca D, Ozmen V, Masetti R. Clinical evidence supporting genomic tests in early breast cancer: Do all genomic tests provide the same information? Eur J Surg Oncol. 2016 Aug 31. pii: S0748-7983(16)30857-5. doi: 10.1016/j.ejso.2016.08.012. [Epub ahead of print] Review.

103.Alço G, Igdem S, Okkan S, Dincer M, Sarsenov D, Ilgun AS, Agacayak F, Elbüken F, Ercan T, Selamoglu D, Ozmen V. Replacement of the tumor bed following oncoplastic breast-conserving surgery with immediate latissimus dorsi mini-flap. Mol Clin Oncol. 2016 Oct;5(4):365-371. PMID: 27699027
104.Kayhan A, Arıbal E, Şahin C, Taşçı ÖC, Özkan Gürdal S, Öztürk E, Hatipoğlu HH, Özaydın N, Cabioğlu N, Özçınar B, Özmen V. Radiologic findings of screen-detected cancers in an organized population-based screening mammography program in Turkey. Diagn Interv Radiol. 2016 Oct 3. doi: 10.5152/dir.2016.15250. PMID: 27705880
105.Burton A, Byrnes G, Stone J, Tamimi RM, Heine J, Vachon C, Ozmen V, Pereira A, Garmendia ML, Scott C, Hipwell JH, Dickens C, Schüz J, Aribal ME, Bertrand K, Kwong A, Giles GG, Hopper J, Pérez Gómez B, Pollán M, Teo SH, Mariapun S, Taib NA, Lajous M, Lopez-Riduara R, Rice M, Romieu I, Flugelman AA, Ursin G, Qureshi S, Ma H, Lee E, Sirous R, Sirous M, Lee JW, Kim J, Salem D, Kamal R, Hartman M, Miao H, Chia KS, Nagata C, Vinayak S, Ndumia R, van Gils CH, Wanders JO, Peplonska B, Bukowska A, Allen S, Vinnicombe S, Moss S, Chiarelli AM, Linton L, Maskarinec G, Yaffe MJ, Boyd NF, Dos-Santos-Silva I, McCormack VA. Mammographic density assessed on paired raw and processed digital images and on paired screen-film and digital images across three mammography systems. Breast Cancer Res. 2016 Dec 19;18(1):130. PMID: 27993168
106.Ilgun S, Sarsenov D, Erdogan Z, Ordu C, Celebi F, Nur Pilanci K, Ozturk A, Selamoglu D, Alco G, Aktepe F, Eralp Y, Tuzlali S, Ozmen V. Receptor discordance rate and its effects on survival in primary and recurrent breast cancerpatients. J BUON. 2016 Nov-Dec;21(6):1425-1432. PMID:28039703

107.Sarsenov D, Onat L, Özmen V. Persistent Left Superior Vena Cava Incidentally Recognized Postoperatively After Venous Port Placement. J Breast Health 2016 Oct 1;12(4):177-179. doi: 10.5152/bs.2016.3250. PMID: 28331759

108.Markopoulos C, van de Velde C, Zarca D, Ozmen V, Masetti R. Clinical evidence supporting genomic tests in early breast cancer: Do all genomic tests provide the same information? Eur J Surg Oncol. 2017 May;43(5):909-920. doi: 10.1016/j.ejso.2016.08.012. Epub 2016 Aug 31. Review. PMID:27639633

109.Burton A, Maskarinec G, Perez-Gomez B, Vachon C, Miao H, Lajous M, López-Ridaura R, Rice M, Pereira A, Garmendia ML, Tamimi RM, Bertrand K, Kwong A, Ursin G, Lee E, Qureshi SA, Ma H, Vinnicombe S, Moss S, Allen S, Ndumia R, Vinayak S, Teo SH, Mariapun S, Fadzli F, Peplonska B, Bukowska A, Nagata C, Stone J, Hopper J, Giles G, Ozmen V, Aribal ME, Schüz J, Van Gils CH, Wanders JOP, Sirous R, Sirous M, Hipwell J, Kim J, Lee JW, Dickens C, Hartman M, Chia KS, Scott C, Chiarelli AM, Linton L, Pollan M, Flugelman AA, Salem D, Kamal R, Boyd N, Dos-Santos-Silva I, McCormack V. Mammographic density and ageing: A collaborative pooled analysis of cross-sectional data from 22 countries worldwide. PLoS Med. 2017 Jun 30;14(6):e1002335. doi: 10.1371/journal.pmed.1002335. eCollection 2017 Jun. PMID: 28666001

110.Erdogan Iyigun Z, Duymaz T, Ilgun AS, Alco G, Ordu C, Sarsenov D, Aydin AE, Elbuken Celebi F, Izci F, Eralp Y, Ozmen V. Preoperative Lymphedema-Related Risk Factors in Early-Stage Breast Cancer. Lymphat Res Biol. 2017 Mar 27. doi: 10.1089/lrb.2016.0045. [Epub ahead of print] PMID:28346852

111.Yüksel S, Altun Uğraş G, Çavdar İ, Bozdoğan A, Özkan Gürdal S, Akyolcu N, Esencan E, Varol Saraçoğlu G, Özmen V. A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study. Iran J Public Health. 2017 Mar;46(3):308-317. PMID: 28435816

112.Sarsenov D, Aktepe F, Özmen V. Radiation Fibrosis Syndrome Imitating Breast Cancer Recurrence; A Case Report. Eur J Breast Health 2017 Jan 1;13(1):40-42. doi: 10.5152/tjbh.2016.3351. PMID:28331767

113.Has Şimşek D, Şanli Y, Külle CB, Karanlik H, Kiliç B, Kuyumcu S, Önder S, Özmen V. Correlation of 18F-FDG PET/CT with pathological features and survival in primary breast cancer. Nucl Med Commun. 2017 Aug;38(8):694-700. doi: 10.1097/MNM.0000000000000694. PMID: 28557954

114.Iyigun ZE, Duymaz T, Ilgun AS, Alco G, Ordu C, Sarsenov D, Aydin AE, Celebi FE, Izci F, Eralp Y, Ozmen V. Preoperative Lymphedema-Related Risk Factors in Early-Stage Breast Cancer. Lymphat Res Biol. 2018 Feb;16(1):28-35. doi: 10.1089/lrb.2016.0045. Epub 2017 Mar 27. PMID:28346852
115.Özkurt E, Tükenmez M, Güven E, Çelet Özden B, Öner G, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Küçücük S, Cabioğlu N. Favorable Outcome with Close Margins in Patients Undergoing Nipple/Skin Sparing Mastectomy with Immediate Breast Reconstruction: 5-year Follow-up. Balkan Med J. 2018 Jan 20;35(1):84-92. doi: 10.4274/balkanmedj.2017.0029. Epub 2017 Sep 29. PMID:28958980
116.Yılmaz R, Bayramoğlu Z, Emirikçi S, Önder S, Salmaslıoğlu A, Dursun M, Acunaş G, Özmen V. MR Imaging Features of Tubular Carcinoma: Preliminary Experience in Twelve Masses. Eur J Breast Health. 2018 Jan 1;14(1):39-45. doi: 10.5152/ejbh.2017.3543. eCollection 2018 Jan. PMID:29322118
117. Özmen V. A Patient Advocacy Group Summit, Cancer Care in Turkey and The Society of Breast Health. Eur J Breast Health. 2018 Jan 1;14(1):1-4. doi: 10.5152/ejbh.2017.1213. eCollection 2018 Jan. PMID:29322111
118.Yıldırım NK, Özkan M, İlgün AS, Sarsenov D, Alço G, Aktepe F, Kalyoncu N, İzci F, Selamoğlu D, Ordu Ç, Pilancı KN, İyigün ZE, Eralp Y, Özmen V. Possible role of stress, coping strategies, and life style in the development of breast cancer. Int J Psychiatry Med. 2018 Jan 1:91217417749789. doi: 10.1177/0091217417749789. [Epub ahead of print] PMID:29292669
119.Özkan M, Yıldırım N, Dişçi R, İlgün AS, Sarsenov D, Alço G, Aktepe F, Kalyoncu N, İzci F, Selamoğlu D, Ordu Ç, Pilancı KN, Erdoğan Zİ, Eralp Y, Özmen V. Roles of Biopsychosocial Factors in the Development of Breast Cancer. Eur J Breast Health. 2017 Oct 1;13(4):206-212. doi: 10.5152/ejbh.2017.3519. eCollection 2017 Oct. PMID:29082379
120.Trabulus DC, Ozturk E, Cabioglu N, Dogan S, Tukenmez M, Emirikci S, Igci A, Ozmen V, Dinccag A, Muslumanoglu M. Factors Determining Local Recurrence in Locally Advanced Breast Cancer Patients who Received Neoadjuvant Chemotherapy and Breast Conserving Surgery. Eur J Cancer ( April 2018) 92, Supp. 3, Page S118. DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(18)30577-X
121.Emirikci S, Cabioglu N, Trabulus D, Ozkurt E, Tukenmez M, Dogan S, IIgci A, Ozmen V, Dinccag A, Muslumanoglu M. Can axillary lymph node dissection be avoided in patients with locally advanced breast cancer following neoadjuvant chemotherapy? Eur J Cancer ( April 2018) 92, Supplement 3, Page S85 DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(18)30483-0
122.Trabulus DC, Ozkurt E, Tukenmez M, Onder S, Muslumanoglu M, Igci A, Ozmen V, Dinccag A, Aydiner A, Cabioglu N. Predictive Factors to Achieve Pathologic Complete Response in Patients with Locally Advanced Breast Cancer in Decision Making for more Conservative Management. Eur J Cancer ( April 2018) Volume 92, Supplement 3, Page Pages S113–S114 DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(18)30565-3
124.Özmen V. A Patient Advocacy Group Summit, Cancer Care in Turkey and The Society of Breast Health. Eur J Breast Health. 2018 Jan 1;14(1):1-4. doi: 10.5152/ejbh.2017.1213. eCollection 2018 Jan. No abstract available. PMID: 29322111 Free PMC Article
125.Cabuk FK, Aktepe F, Kapucuoglu FN, Coban I, Sarsenov D, Ozmen V. Interobserver reproducibility of tumor-infiltrating lymphocyte evaluations in breast cancer. Indian J Pathol Microbiol. 2018 Apr-Jun;61(2):181-186. doi: 10.4103/IJPM.IJPM_131_17. PMID: 29676353 Free Article
126.İzci F, Sarsanov D, Erdogan Zİ, İlgün AS, Çelebi E, Alço G, Kocaman N, Ordu Ç, Öztürk A, Duymaz T, Pilavcı KN, Elbüken F, Ağaçayak F, Aktepe F, Ünveren G, Özdem G, Eralp Y, Özmen V. Impact of Personality Traits, Anxiety, Depression and Hopelessness Levels on Quality of Life in the Patients with Breast Cancer. Eur J Breast Health. 2018 Apr 1;14(2):105-111. doi: 10.5152/ejbh.2018.3724. eCollection 2018 Apr. PMID: 29774319
127.Yılmaz R, Cömert RG, Aliyev S, Toktaş Y, Önder S, Emirikçi S, Özmen V. Encapsulated Papillary Carcinoma in A Man with Gynecomastia: Ultrasonography, Mammography and Magnetic Resonance Imaging Features with Pathologic Correlation. Eur J Breast Health. 2018 Apr 1;14(2):127-131. doi: 10.5152/ejbh.2018.3761. eCollection 2018 Apr. PMID: 29774323

128.Soran A, Ozmen V, Ozbas S, Karanlik H, Muslumanoglu M, Igci A, Canturk Z, Utkan Z, Ozaslan C, Evrensel T, Uras C, Aksaz E, Soyder A, Ugurlu U, Col C, Cabioglu N, Bozkurt B, Uzunkoy A, Koksal N, Gulluoglu BM, Unal B, Atalay C, Yıldırım E, Erdem E, Salimoglu S, Sezer A, Koyuncu A, Gurleyik G, Alagol H, Ulufi N, Berberoglu U, Dulger M, Cengiz O, Sezgin E, Johnson R. Randomized Trial Comparing Resection of Primary Tumor with No Surgery in Stage IV Breast Cancer at Presentation: Protocol MF07-01. Ann Surg Oncol. 2018 May 17. doi: 10.1245/s10434-018-6494-6. [Epub ahead of print] PMID: 29777404
129.Erdogan Iyigun Z, Agacayak F, Ilgun AS, Elbuken Celebi F, Ordu C, Alco G, Ozturk A, Duymaz T, Aktepe F, Ozmen V. The Role of Elastography in Diagnosis and Staging of Breast Cancer-Related Lymphedema. Lymphat Res Biol. 2018 Sep 13. doi: 10.1089/lrb.2018.0012. [Epub ahead of print] PMID: 30212266
130.Özkurt E, Tükenmez M, Yılmaz R, Cabioğlu N, Müslümanoğlu M, Dinççağ AS, İğci A, Özmen V. Favorable Long-Term Outcome in Male Breast Cancer. Eur J Breast Health. 2018 Jul 1;14(3):180-185. doi: 10.5152/ejbh.2018.3946. eCollection 2018 Jul. PMID: 30123885 Free PMC Article
131.Ordu Ç, Pilancı KN, Alço G, Elbüken F, Köksal Üİ, İlgun S, Sarsenov D, Aydın AE, Öztürk A, Erdoğan Zİ, Ağaçayak F, Çubuk F, Tecimer C, Eralp Y, Duymaz T, Aktepe F, Özmen V.Prognostic Significance of Adjuvant Chemotherapy Induced Amenorrhea in Luminal A and B Subtypes. Eur J Breast Health. 2018 Jul 1;14(3):173-179. doi: 10.5152/ejbh.2018.3808. eCollection 2018 Jul. PMID: 30123884
132.Doğru V, Yaprak M, Durmaz E, Özkan Ö, Mesci A, Özkan Ö, Özmen V, Arıcı C.Oncoplastic approach to excisional breast biopsies: a randomized controlled, phase 2a trial. Breast Cancer. 2018 Jul 17. doi: 10.1007/s12282-018-0892-2. [Epub ahead of print] PMID: 30019283
133.Cabıoğlu N, Karanlık H, Kangal D, Özkurt E, Öner G, Sezen F, Yılmaz R, Tükenmez M, Önder S, İğci A, Özmen V, Dinççağ A, Engin G, Müslümanoğlu M.Improved False-Negative Rates with Intraoperative Identification of Clipped Nodes in Patients Undergoing Sentinel Lymph Node Biopsy After Neoadjuvant Chemotherapy. Ann Surg Oncol. 2018 Oct;25(10):3030-3036. doi: 10.1245/s10434-018-6575-6. Epub 2018 Jul 5. PMID: 29978371
134.Özçınar B, Güler SA, Kocaman N, Özkan M, Güllüoğlu BM, Özmen V. Complications Associated with Loco-Regional Treatment of Breast Cancer and Their Impact on Quality-of-Life. Eur J Breast Health. 2018 Oct 24;15(1):51-58. doi: 10.5152/ejbh.2018.4198. eCollection 2019 Jan. PMID: 30816353
135.Ozturk A, Alco G, Sarsenov D, Ilgun S, Ordu C, Koksal U, Nur Pilanci K, Erdogan Z, Izci F, Elbuken F, Agacayak F, Aktepe F, Ozmen V. Synchronous and metachronous bilateral breast cancer: A long-term experience. J BUON. 2018 Nov-Dec;23(6):1591-1600. PMID: 30610782
136.Ozkurt E, Yardımcı E, Tükenmez M, Ersoy YE, Yilmaz R, Cabioğlu N, Karanlık H, Kulle CB, Malya FU, Önder S, Gucin Z, İğci A, Özmen V, Dinççağ AS, Müslümanoğlu M. Intraoperative palpation of sentinel lymph nodes can accurately predict axilla in early breast cancer. Breast J. 2019 Jan;25(1):96-102. doi: 10.1111/tbj.13149. Epub 2018 Nov 12. PMID: 30419607
137.Tsaousis GN, Papadopoulou E, Apessos A, Agiannitopoulos K, Pepe G, Kampouri S, Diamantopoulos N, Floros T, Iosifidou R, Katopodi O, Koumarianou A, Markopoulos C, Papazisis K, Venizelos V, Xanthakis I, Xepapadakis G, Banu E, Eniu DT, Negru S, Stanculeanu DL, Ungureanu A, Ozmen V, Tansan S, Tekinel M, Yalcin S, Nasioulas G. Analysis of hereditary cancer syndromes by using a panel of genes: novel and multiple pathogenic mutations. BMC Cancer. 2019 Jun 3;19(1):535. doi: 10.1186/s12885-019-5756-4. PMID: 31159747
138.Özmen V, Özmen T, Doğru V. Breast Cancer in Turkey; An Analysis of 20.000 Patients with Breast Cancer. Eur J Breast Health. 2019 Jul 1;15(3):141-146. doi: 10.5152/ejbh.2019.4890. eCollection 2019 Jul. PMID: 31312788
139.Duymaz T, İyigün ZE, İlgün AS, Ordu Ç, Üçüncü M, Alço G, Öztürk A, Elbüken F, Aktepe F, Özmen V.The Effect of Mini-Latissimus Dorsi Flap (MLDF) Reconstruction on Shoulder Function in Breast Cancer Patients. Eur J Breast Health. 2019 Jul 1;15(3):158-162. doi: 10.5152/ejbh.2019.4727. eCollection 2019 Jul. PMID: 31312791
140.Türkyılmaz Z, Aydın T, Yılmaz R, Önder S, Özkurt E, Tükenmez M, Müslümanoğlu M, Acunaş G, İğci A, Özmen V, Dinçağ A, Cabioğlu N. Our 20-Year Institutional Experience with Surgical Approach for Breast Hamartomas. Eur J Breast Health. 2019 Jul 1;15(3):171-175. doi: 10.5152/ejbh.2019.4624. eCollection 2019 Jul. PMID: 31312793
141.Özmen V, Çakar B, Gökmen E, Özdoğan M, Güler N, Uras C, Ok E, Demircan O, Işıkdoğan A, Saip P. Cost effectiveness of Gene Expression Profiling in Patients with Early-Stage Breast Cancer in a Middle-Income Country, Turkey: Results of a Prospective Multicenter Study. Eur J Breast Health. 2019 Jul 1;15(3):183-190. doi: 10.5152/ejbh.2019.4761. eCollection 2019 Jul. PMID: 31312795
142.Çelebi F,…………………Ozmen V. Usefulness of Imaging Findings in Predicting Tumor-Infiltrating Lymphocytes in Patients With Breast Cancer. Eur Radiol, 30 (4), 2049-2057 Apr 2020. PMID: 31822972 DOI: 10.1007/s00330-019-06516-x
143.Güldeniz Karadeniz Çakmak GK,………………… Ozmen V. Surgical Trends in Breast Cancer in Turkey: An Increase in Breast-Conserving Surgery. JCO Glob Oncol, 6, 285-292 Feb 2020 PMID: 32109157 PMCID: PMC7051798 DOI: 10.1200/JGO.19.00275

VI.Prof.Dr.Vahit Özmen’in Kitaplardaki Yazıları

Prof.Dr.Vahit Özmen’in çeviri yaptığı kitap bölümleri
1. Özmen V ( Editörler:Dağoğlu T, Bozfakıoğlu Y, Değerli Ü):Cerrahide Modern Teknikler, Çeviri:Mastery of Surgery, Nyhus L, Baker RJ, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1988.
2. Özmen V :Multipl travma ( Cerrahinin Sırları, Editör:Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi ), İstanbul, 1989.
3. Özmen V: Penetran karın Travmaları ( Cerrahinin Sırları,Editör:Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul, 1989.
4. Özmen V: Künt karın Travmaları ( Cerrahinin Sırları,Editör:Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul, 1989.
5. ÖzmenV:Pankreas ve duodenum yaralanmala ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.
6. Özmen V:Karaciğer travmaları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.
7. Özmen V:Dalak travmaları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul -1989.
8. Özmen V:Penetran boyun yaralanmaları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.
9. Özmen V:Pelvis kırıkları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul -1989.
10.Özmen V:Had karın sendromu ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.
11.Özmen V:Akut arter tıkanması ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.
12.Özmen V:Kronik arter tıkanması ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.
13.Özmen V, Taviloğlu K: Multipl Travma (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.
14.Özmen V, Taviloğlu K: Karaciğer Travmaları (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.
15.Özmen V, Taviloğlu K: Pelvis Fraktürleri (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.
16.Özmen V : Meme Hastalıkları (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.
17.Özmen V, Ertekin C:Akut Karın Sendromu (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.
18.Özmen V : Cerrahi Onkoloji (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

Prof.Dr.Vahit Özmen’in çeviri editörlüğü yaptığı kitap
1.American College of Surgeons (ACS) Surgery, Çeviri Editörleri: Vahit Özmen, Mahir Özmen, Güneş Tıp Kitabevi, 2012.

Prof.Dr.Vahit Özmen’in yazdığı kitap bölümleri
1.Özmen V: Özofagusun lenfatikleri ve özofagus kanserinin torakotomi ile cerrahi tedavisi (Özofagus ve Mide kanseri Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu Kitabı, sayfa:59-72, 1997).

2.Özmen V : Meme cerrahisinin tarihçesi ve cerrahi tekniklerin gelişimi (Meme Kanseri, Ed. Topuz E), İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Yayınları 3, 1997.
21.Özmen V: Lokal ileri meme kanserine cerrahi yaklaşım ve inflamatuar meme kanseri (Meme Kanseri, Ed. Topuz E), İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Yayınları 3, 1997.

3. Özmen V, İğci A:Laparoskopik cerrahide pnömoperituan, elektrokoagülasyon
ve laser kullanılması. Videoskopik Cerrahi, Ed. Cavit Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık
2000.

4. Özmen V, Akıncı M, Esen T, Tunç M: Ürolojide Laparoskopik Cerrahi. Videoskopik Cerrahi, Ed. Cavit Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

5. Özmen V: Videoendoskopik Gastrik Cerrahi. Videoskopik Cerrahi, Ed.Cavit
Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

6.Özmen V: Laparoskopik Splenektomi. Videoskopik Cerrahi, Ed.Cavit Avcı,
Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

7.Özmen V : Hürthle hücreli tiroid kanseri. Tiroid Hastalıkları, Ed.Gürcan Ünal, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, AB Ofset basın Yayın Matbaacılık, Ankara, 2000.

8. Özmen V : Meme kanserinin tedavisinde aksillanın yeri ve sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Hastalıkları, Ed.Gürcan Ünal, Hilal Ünal. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001.

9.Özmen V : Meme Kanseri. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Söküücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002.

10.Özmen V : Cerrahi Onkoloji. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Sökücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002. Ortak editörler, 2003.

11.Özmen V : Meme Kanseri. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Söküücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002.

12.Özmen V : Cerrahi Onkoloji. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Sökücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002.

13.Özmen V: Meme kanseri otolog kemik iliği transplantasyonu. Güncel Cerrahi Tedavi(Çeviri editörleri:S.Ergüney, Y.Çiçek), sayfa:630-633, Avrupa Tıp Kitapçılık, 2002 istanbul.

14.Özmen V : Lokal ileri meme kanserinde cerrahi. Meme Kanseri, Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, sayfa:444-449, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

14.Özmen V : İnflamatuar meme kanserinde cerrahi. Meme Kanseri, sayfa:450-453, Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

15.Özmen V : Meme koruyucu cerrahi girişimde prospektif randomize klinik çalışmalar. Meme Kanseri, sayfa:297-300, Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

16.Özmen V : Erken evre meme kanserinde sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Kanseri, sayfa:197-2000, Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

17.Özmen V : Erken evre meme kanserinin cerrahi tedavisi. Meme Atlası, Ortak editörler, 2003.

18.Özmen V : Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Atlası, Ortak editörler, 2003.

19.Özmen V : Meme kanserinin cerrahi tedavisinin komplikasyonları. Meme Atlası, Ortak editörler, 2003.

20.Özmen V : Aksillanın cerrahi tedavisi “Sentinel Lenf Nodülü Biyopsisi”. Meme Kanseri (Editör: Kayıhan Engin), Nobel Tıp Kitabevi 2005, İstanbul.

21.Özmen V: Meme Kanseri. Onkoloji El Kitabı (Editörler: E Topuz, A Aydıner) sayfa 149-199, Turgut Yayıncılık AŞ. 2006.

22.Özmen V: Gastrointestinal Sistem Tümörleri . Onkoloji El Kitabı (Editörler: E Topuz, A Aydıner) sayfa 199-267, Turgut Yayıncılık AŞ. 2006.

23.Ozmen V. Laparoscopic Hiatal Surgery. In Cerrahide Yeni Ufuklar, S Baskan and M Özmen eds., Güneş Tıp Kitabevleri,Ankara 2009, pp.73-103.

24.Ozmen V. The Disease Burden of Mastectomy: Turkish Perspective and Impact on the Patient and Family. In Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures Victor R. Preedy, Ronald R. Watson (Eds.) pp.865-885, Springer Science+Business Media LLC 2010 (USA).

25.Ozmen V. Erken evre meme kanserinin cerrahi tedavisi. In Breast Diseases (Textbook), V Ozmen et al.(eds), Gunes TIP Kitabevi, Ankara, 2011 (Textbook), pp.351-367.

26.Ozmen V. Türkiye’de Meme Kanseri. Editor :Vahit Ozmen, Yelken Basim Yayın Sanayi ve Ticaret Ltd. Sirketi, 2nd edition. Istanbul Mart 2013. ISBN:978-605-63575-2-7

27.Ozmen V. Surgical treatment of early stage breast cancer. Breast Diseases Management and Therapies, Aydiner A, Igci A, Soran A (editors). Springer International Publishing Switzerland 2016 ISBN 978-3-319-26010-5 e-ISBN 978-3-319-26012-9 DOI 10.1007/978-3-319-26012-9

28.Ozmen V, Ozmen T. (Editors), Meme Hatalıkları, Print Center, 1st Edition, 2016, Istanbul, Turkey..

29.Ozmen V, Ozmen T, Dogru V (Editors). Türkiye’de Meme Kanseri: 20.000 hastanın demografik, patolojik ve sağkalım analizleri. Cinius Yayınevi, 2017, Istanbul, Turkey.

Prof.Dr.Vahit Özmen’in editörlüğü yaptığı kitaplar
1.Ozmen V. Meme Hastalıkları (Textbook), Güneş TIP Kitabevi, Ankara, 2011

2.Ozmen V. Türkiye’de Meme Kanseri. Yelken Basim Yayın Sanayi ve Ticaret Ltd. Sirketi, 2nd edition. Istanbul Mart 2013. ISBN:978-605-63575-2-7

3.Ozmen V, Ozmen T. Meme Hatalıkları, Print Center, 1st Edition, 2016, Istanbul, Turkey..

4.Ozmen V, Ozmen T, Dogru V (Editors). Türkiye’de Meme Kanseri: 20.000 hastanın demografik, patolojik ve sağkalım analizleri. Cinius Yayınevi, 2017, Istanbul, Turkey.

5.Ozmen V, Ozmen T, Dogru V (Editors). Breast cancer in Turkey: Analyses of 20.000 patients.2017.Cinius Yayınevi, Istanbul, Turkey.

Vahit Özmen Randevu

Randevu İçin

0 212 441 23 34

0 534 564 30 80

0 531 937 29 77

Prof.Dr.Vahit Özmen'den meme kanserinde mamografi ve yenilikler

* Mamografi ile tarama

* Meme kanserinin teşhis, korunma ve tedavi yöntemlerindeki son gelişmeler

Meme Sağlığı Derneği
KKMM nasıl yapılır?