Türkçe Makaleleri

1. Gürkan N, Avcı C, Şaşmaz O, Özmen V, Terzioğlu T,Güngel H, Çevikbaş U: Safra kesesinin selim tümörleri. Tıp Fak Mecm 45:814-820, 1982.

2. Özmen V, Erzurumlu K, Emre A, Buğra D: Iki nadir iç fıtık olgusu. Tıp Fak Mecm 46:361-365, 1983.

3. Terzioğlu T, Parlak M, Özmen V, Erzurumlu K, İpekçi A, Avcı C: İntestinal obstrüksiyonlarda heterotopik gastrik mukoza. Tıp Fak Mecm 47: 301-306,1984.

4. Özarmağan S, Özmen V, Parlak M, Bozfakıoğlu Y: Perianal fistüller (793 vakanın analizi). GATA Bülteni 28:1005-1009, 1986.

5. Özarmağan S, Özmen V, Özarmağan G, Bozfakıoğlu Y, Belgerden S: Ince barsakta habis melanom metastazı. Türk Onkoloji Dergisi, 1:187-189, 1986.

6. Özarmağan S, Özmen V, Parlak M, Sönmez Y, Bozfakıoğlu Y, İplikçi A: Safra kesesi kanserleri. GATA Bülteni 29:193-196, 1987.

7. Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda ameliyat öncesi total parenteral beslenme. Ulusal Cerrahi Dergisi 3:39-43,1987.

8. Özmen V, Keçer M, Çevikbaş U, Bozfakıoğlu Y, Parlak M, Dağoğlu T: Safranın kolon mukozası üzerine etkisi (Deneysel çalışma). Türk Patoloji Dergisi 3:72-76, 1987.

9. Özmen V, Bozfakıoğlu Y, İplikçi A, Çevikbaş U, Keçer M: Meme kanseri cerrahisinde frozen kesitinin rolü ve güvenilirliği. Türk Patoloji Dergisi 3:76-79,1987.

10. Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Kritik cerrahi olgularda beslenme jejunostomi. Ulusal Cerrahi Dergisi 3:53-56, 1987.

11. Özmen V, Dağoğlu T, Özarmağan S, Bozfakıoğlu Y, Parlak M: Heparinli total kan değişiminin endotoksinle oluşturulan yaygın damariçi pıhtılaşma üzerine etkisi ‘Deneysel çalışma’. Ulusal Cerrahi Dergisi 3:21-28, 1987.

12. Özmen V, Dağoğlu T, Tayan S, Bozfakioğlu Y, İlhan R: Fibrokistik meme hastalığı tedavisinde bromokriptinin yeri. Türk Patoloji Dergisi 3:68-71, 1987.

13. Özmen V, Bozfakıoğlu Y, Akyüz A, Keçer M, Gökşen Y: Karın duvarı fıtıklarının primer onarımında sentetik materyel kullanımı. Tıp Fak Mecm 50:481-489, 1987.

14. Özmen V, Dağoğlu T, Gürler N, Bozfakıoğlu Y, Tayan S: Elektif kolesistektomilerde profilaktik sefazolin kullanılması. ANKEM Dergisi 2:54-58,1988.

15. Özmen V, Bozfakıoğlu Y, Keçer M, Dağoğlu T, Parlak M: Primer mide lenfoması. Tıp Fak Mecm 51:273-282, 1988.

16. Özmen V, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Biçerer A, Keskin H: Cerrahi tarvmanın gecikmiş aşırı duyarlık üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 4:27-30, 1988.

17. Özmen V, Erbengi T, Dağoğlu T, Bozfakıoğlu Y, Bilir A: Sıçanlarda safranın kolon mukozası üzerine etkisinin elektronmikroskopik düzeyde araştırılması. Tıp Fak Mecm 49:20, 1986.

18. Özmen V, İğci A, Bulut T, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M: Fibrokistik meme hastalığı (Fizyolojik Nodülarite). Ulusal Cerrahi Dergisi 6:59-62, 1990.

19. Özmen V, Kebudi A, Çevikbaş U, Erbil Y, Gürler N: Uzun süreli oral ve parenteral ornidazol kullanımının deneysel kolon kanseri oluşturulan sıçanlardaki etkisi (Deneysel çalışma). Ulusal Cerrahi Dergisi 6:25-28, 1990.

20. Özmen V, Kebudi A, İğci A, Parlak M,, Keçer M, Bozfakıoğlu Y: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda total parenteral beslenme ve cerrahi travmanın bağışıklık sistemi üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 4:205-208, 1990.

21. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Keçer M, Dağoğlu T: Primer kolon lenfomaları. Tıp Fak Mecm 54:487-492, 1991.

22. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Keçer M, Dağoğlu T: İnoperabl ozofagus kanserlerinde celestin tüp uygulanması. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:101-104, 1991.

23. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Keçer M, Çimen H: Rektum kanserinde EEA ve TA stapler ile Low-Anterior rezeksiyon. Çağdaş Cerrahi Dergisi 5:223-225, 1991.

24. İğci A, Yaltı T, Özmen V, Bozfakıoğlu Y, Keçer M: Hemoroid ve anal fissürde anorektal basınç ölçümleri ve cerrahi tedavinin belirlenmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:117-120, 1991.

25. Özmen V, Kebudi A, İğci A, Erbil Y: Cerrahi travmanın normal ve kolon kanseri oluşturulan sıçanlarda gecikmiş aşırı duyarlık üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 5:67-71, 1991.

26. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Parlak M, Bozfakıoğlu Y: Lokal anestezi ile modifiye Shouldice herni onarımı. Tıp Fak Mecm 55:53-62, 1992.

27. İğci A, Kadıoğlu N, Özmen V, Keçer M, Gürler N, Töreci K, Dizdaroğlu F, Bilir A, Küçükateş E, Müslümanoğlu M:Kolon hazırlık yöntemlerinin mikroflora ve mukoza yapısı üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:138-145,1992.

28. Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, İğci A: Duodenal fistüllü bir olguda SMS 201-995 (Sandostatin) ile alınan sonuçlar. Türkiye Klinikleri 16:17, 1992.

29.Özmen V : Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. 1. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı, 2-4 Aralık 1992.

30.Özmen V : Meme kanserinde biopsi. 1. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı, 2-4 Aralık 1992.

31. Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, Budan K, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, İlhan R: Palpabl meme tümörlerinde iğne aspirasyon biopsisi ile eksizyonel biopsinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 9:198-202,1993.

32. İğci A, Müslümamoğlu M, Özmen V, Dağoğlu T, Parlak M: Meme başı kanlı akıntılarına yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi 10:42-46, 1993.

33. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Buğra D: Duodenum ülserinin laparoskopik vagotomi ve endoskopik balon dilatasyonu ile tedavisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:182-186, 1993.

34. Tuzlalı S, Bavbek B, İlhan R, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, İplikci A: Meme lezyonlarının tanısında İİAB yönteminin yeri. Türk Patoloji Dergisi 9:7-9, 1993.

35. Müslümanoğlu M, İğci A, Ertekin C, Özmen V, Keçer M. Selman S: Octreotidinin (Somatostatin) kısa barsak sendromu ve intestinal fistül tedavisindeki yeri. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1:120-123,1993.

36. Özmen V: Laparoskopik cerrahide pnömoperitoneum, elektrokoagülasyon ve lazer. Medikal Magazin Genel Cerrahi ve Endoskopik Cerrahi Özel Sayısı 87:38-39, 1993.

37. Özmen V:Laparoskopik duodenum ülseri cerrahisi. Medikal Magazin Genel Cerrahi ve Endoskopik Cerrahi Özel Sayısı 87:39, 1993.

38. Esen T, Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Akıncı M: Prostat kanseri evrelendirilmesinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi. End- Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1:18-21,1994.

39. Müslümanoğlu M, Özmen V, Dolay K, İğci A, Yasasever V, Dağoğlu T: Meme karsinomlarında c erb B2 onkoproteininin prognostik önemi. Meme Hastalıkları Dergisi 1:10-14, 1994.

40. Tenekeci N, Topuzlu C, Müslümanoğlu M, Alatlı C, İğci A, Özmen V, İlhan R: Palpabl olmayan meme lezyonlarının eksizyonel biyopsisinde stereotaktik işaretlemenin yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 10:226-231, 1994.

41. Müslümanoğlu M, Dolay K, Güloğlu R, İğci A, Özmen V, Bozfakıoğlu Y:Ağ örme yöntemiyle inguinal hernilerin tedavisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:27-30, 1994.

42. Akıncı M, Özmen V, Kadıoğlu A, Müslümanoğlu M: Laparoskopik varikoselektomi. Türk Üroloji Dergisi 20:133-137, 1994.

43. Müslümanoğlu M, Özmen V, Yol S, Ekiz F: Peptik ülser cerrahisine laparoskopik yaklaşım. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2:111-114, 1994.

44. Akıncı M, Özmen V, Tunç M, Esen T: Laparoskopik üroloji. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2:152-158, 1994.

45. Müslümanoğlu M, Uzel S, Yol S, İğci A, Özmen V, Bozfakıoğlu Y : Komplike perianal fistüllerin tedavisinde intra-rektal ultrasonografinin yol göstericiliği. Klinik ve Deneysel Araştırma Dergisi 2:143-145, 1994.

46. Müslümanoğlu M, Dolay K, Güloğlu R, İğci A, Özmen V, Bozfakıoğlu Y: Ağ örme yöntemi ile inguinal hernilerin tamiri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:27-30, 1994.

47. Müslümanoğlu M, Yol S, Arıcı C, Bozfakıoğlu Y, İğci A, Özmen V : Safrada CEA ölçümü ile kolo-rektal kanser karaciğer metastazlarının erken tanısı. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2:125-127, 1994.

48. Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Gürler N, Asoğlu O : Akut ve kronik kolesistitli hastalarda laparoskopik kolesistektomi sırasında infeksiyon gelişiminin önlenmesi. ANKEM Dergisi 8:141-146, 1994.

49. Esen T, Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Akıncı M, Erdoğru T: Prostat kanseri evrelenmesinde pelvik lenfadenektomi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1:18-21, 1994.

50. Özmen V: Peptik ülser cerrahisine laparoskopik yaklaşım. Klinik Gelişim “Laparoskopik Cerrahi Özel Sayısı” 8:3607-3611, 1995.

51. Müslümanoğlu M, Bilsel Y, Bilgiç L, Bozfakioğlu Y, İğci A, Özmen V, Dağoğlu T: Heterolog kollajenin koruyucu meme kanseri cerrahisindeki kozmetik amaçlı kullanılabilirliğinin deneysel araştırılması. Meme Hastalıkları Dergisi 2:129-137, 1995.

52. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Sait P, Aydıner A, Dinçer M, Aslay I:Non-inflamatuar evreIII meme kanserinde primer kemoterapi. Meme Hastalıkları Dergisi 2:95-99, 1995.

53. Müslümanoğlu M, Bilir A, Özmen V, İğci A, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Parlak M, Keçer M, Ünal M : Meme karsinomlarında proliferatif indeks olan Thymidine Labeling Index(TLI): tümör çapı hariç diğer prognostik parametrelerden bağımsız bir faktördür. Meme Hastalıkları Dergisi 2:158-166, 1995.

54. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M :Gastrointestinal kanserlerin evrelendirilmesinde laparoskopi. Klinik ve Deneysel Araştırma Dergisi 3:21-25, 1995.

55. Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Güral N, Özmen V, İğci A, Bozfakıoğlu Y: Meme kanserinde flow-cytometrinin yeri. Türk Onkoloji Dergisi 2:48, 1995.

56. Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Güral N, Özmen V, İğci A: Meme kanserinde T-helper ve T-supressör ve bunların oranı ile tümörün agresivitesini gösteren parametreler arasındaki ilişki. Türk Onkoloji Dergisi 2:48, 1995.

57. Müslümanoğlu M, Özmen V, Dibekoğlu C, Kebudi A: 1cm.den küçük meme kanseri (42 vaka). Türk Onkoloji Dergisi 2:50, 1995.

58. Müslümanoğlu M, Özmen V, Kemertaş K, Kebudi A, İğci A: Evre I ve II meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. Türk Onkoloji Dergisi 2:50, 1995.

59. Aslay I, Aydıner A, Bilge N, Bozfakıoğlu Y, Özmen V: Premenopoze ve N0 meme kanserinde adjuvant kemoterapinin yeri. Türk Onkoloji Dergisi 2:53, 1995.

60. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Kebudi A, Dağoğlu T: Evre III meme kanserinde neo-adjuvant kemoterapi operabiliteyi etkiler mi? Türk Onkoloji Dergisi 2:55, 1995.

61. Aslay I, Aydıner A, Bilge N, Bozfakıoğlu Y, Özmen V: Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapide memeye ek doz verilmesinin değerini araştıran bir prospektif çalışma. Türk Onkoloji Dergisi 2:51, 1995.

62. Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Dibekoğlu C: 35 yaşından küçük kadınlarda meme kanseri. Türk Onkoloji Dergisi 2:51, 1995.

63. Özaçmak İD, Özmen V, İğci A: Karaciğer hidatik kisti cerrahi tedavisinde parsiyel kistektomi+drenaj ve parsiyel kistektomi+introfleksiyon+omentoplasti yöntemlerinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 11:44-48, 1995.

64. Özmen V: Laparoskopik fundoplikasyon. Hipokrat 48:8-10, 1996.

65. Özmen V:Meme koruyucu cerrahi ve nüks. Hipokrat 48:17-19, 1996.

66. Özmen V, Ünal H, Kayar R: 9.Dünya Meme Kongresi’nin ardından. Meme Hastalıkları Dergisi 3:98, 1996.

67. Zilan A, Özmen V, İğci A, Çilingiroğlu, Çevikbaş, Rozanes İ: Skolisidal ajanların safra yolları üzerine etkisi(Deneysel Çalışma). Ulusal Cerrahi Dergisi 12:113-117, 1996.

68. Özmen V: Meme koruyucu tedavide karşılaşılan güçlükler. Meme Hastalıkları Dergisi 3:51-57, 1996.

69. Özmen V: İnflamatuar meme kanseri. Kanser Gündemi 2:66-71, 1997.

70. Özmen V: Meme koruyucu tedavide kontrindikasyonlar. Meme Hastalıkları Dergisi 5:62-65, 1998.

71. Özmen V: Non-palpabl invaziv meme kanserine cerrahi yaklaşım. Meme Hastalıkları Dergisi 6:55-61, 1999.

72. Polat C, Özaçmak İD, Lice H, Soybir G, Güran S, Işık A, Özmen V, Köksoy F: Palpabl meme kitlelerinin benign-malign ayırımında dupleks ultrasonografinin yeri. Meme Hastalıkları Dergisi 6:151-157, 1999.

73. Coşkun H, Özmen V, Sade I, Dizdaroğlu F: Midenin kötü huylu periferik sinir kılıfı tümörü(schwannoma) : vaka sunumu. Klinik ve Deneysel Cerrahi 8:38-40, 2000.

74. Özmen V: Meme kanserinde moleküler biyoloji. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, Supplementum: 63:1, 2000.

75. Özmen V: Non-palpabl invaziv meme kanserine cerrahi yaklaşım. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, Supplementum: 63:1, 2000.

76. Polat C, Lice H, Özaçmak İD, Yücel T, Özmen V: Komplike olmamış malign sol kolon tıkanmalarında acil rezeksiyon ve anastomozun acil rezeksiyon ve kolostomi ile karşılaştırılması. Klinik ve Deneysel Cerrahi 8:129-139, 2000.

77. Özmen V:Lokal ileri meme kanserinde cerrahi tedavi. Hematolojik Onkoloji Dergisi 3:112-117, 2001.

78. Aygen M, Mudun A, Cantez S, Bozfakıoğlu Y, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A: Meme kanserinde aksiller sentinel lenf nodunun araştırılmasında lenfosintigrafi, mavi boya ve gama probun değerlendirilmesi. Turkish Journal of Nuclear Medicine 10:57-65, 2001.

79. Özmen V: Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi 7:78-90, 2002.
80.Özmen V:Erken ever meme kanserinde sentinel lenf nodülü biyopsisi. Cerrahi Onkoloji Dergisi 3:26-33, 2002.

81. Asoglu O, Özmen V, Karabulut K, İğci A, Keçer M, Parlak M, Bozfakioğlu Y: Gastroözofajeal reflü hastalığının laparoskopik Nissen fundoplikasyon ile tedavisi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 11: 131-40, 2003.

82. O. Asoğlu, Müslümanoglu M., İğci A., Özmen V., Keçer M., Parlak M., Bozfakioğlu Y., Dilege E., Mudun A., Yavuz E., “Meme kanserinde sentinel lenf nodu lenfosintigrafi ve gama prob kullanımı ile başarı ile tespit edilebilir” Ulusal Cerahi Dergisi,19(4):199-207 (2003).

83. Asoğlu O, Ozmen V., Oran E.Ş., İğci A., Müslümanoğlu M., Keçer M., Parlak M., Karanlık H. “Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi diseksiyonu sağ kalımı etkiliyor mu?” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 18(1):9-16 (2003).

84. Asoğlu O, Müslümanoğlu M., Karanlık H., Oran E.Ş., İğci A., Keçer M., Özmen V., Parlak M., “İleri evre rektum kanserlerinde preoperatif kemoradyoterapinin etkinliği” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17(3):150-55 (2003).

85. Asoğlu O, Müslümanoğlu M., Avcı Ö., Balık E., İğci A., Özmen V., Karanlık H., Keçer M., “Mide kanseri tanısıyla ameliyat edilen hastalarda batın içi serbest tümör hücrelerinin prognostik önemi” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17(4):206-211 (2003).

86. Asoğlu O, Özmen V : “Filloides tumorler”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 18 (1):41-5 (2003).

87. Asoğlu O., Özmen V., Ünal E.S., “Batın içi lenfoma teşhisinde laparoskopinin yeri” Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 10(4):157-160 (2003).

88. Sağlam F, Keskin G, Özmen V, Sarı K: Ventral insizyonel hernilerde laparoskopik intraperitoneal greft uygulanması : Klinik çalışma. Ulusal Cerrahi Dergisi 20:164-172, 2004.

89. Ozmen V: Cerrahi Onkoloji. Doktor 26: 64-69, 2005.

90. Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M: Distal özofagus kanseri için torakoskopik ve laparoskopik total özofajektomi: Olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik &Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi (ELCD) 12:150-157, 2005.

91. Özmen V, Karanlık H, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Tuzlalı S, Mudun A, Parlak M: Sentinel lenf nodülünde mikrometastaz olan meme kanserli hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir? Meme Sağlığı Dergisi 1:12-18, 2005.

92. Altıntoprak F, İğci A, Asoğlu O, Gök K, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Eren T: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde subareolar izosulfan mavisi injeksiyonu sonrası gelişen allerjik reaksiyon “ Olgu sunumu”. Meme Sağlığı Dergisi 2:37-43, 2006.

93. Asoğlu O, Özmen V: Laparoskopik splenektomi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi Dergisi. 2:44-49, 2006.

94. Özmen V. Pozitron emisyon tomografi (PET): Onkolojide ve meme kanserinde kullanılması. Meme Sağlığı Dergisi. 2:105-108, 2006.

95. Ünal ES, Özçınar B, Özmen V, Bilir A, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M. Erken evre meme kanserinde in vitro bromodeoksirüdin işaretleme indeksinin standart prognostic ve prediktif faktörlerle karşılaştırılması. Meme Sağlığı Dergisi. 2:118-122, 2006.

96. Özmen V: Sağlık Bakanlığı Meme Kanseri Erken Tanı ve Tarama Alt Kurulu Projeleri. Meme Sağlığı Dergisi 3: VII, 2007.

97. Bayol Ü, Özmen V, Tuncer M, Tarcan E, Aydın P, et al. Meme kansaeri tarama yöntemleri. Meme Sağlığı Dergisi 3:109-112, 2007.

98. Cabıoglu, N, Yildirim EO, Bitisik O, Yazici H, Muslumanoglu M, N. Dalay, Igci A, Ozmen V, T. Dagoglu T, Kecer M: The technique of reverse transcriptase polymerase chain reaction(RT-PCR) in the evaluation of micrometastases in early breast cancer.” The Journal of Turkish Oncology , 23, 1-8 , 2008.

99. Cabıoglu, N. , T. Özçelik, Ozmen V, A. İğci, Muslumanoglu M, B. Özçınar, Y. Özlük, M. Dursun, T. Dağoğlu, M. Keçer, I. Aslay ve A. Aydiner, “Therapeutic approaches to pylloides tumor of the breast. The Journal of Breast Health 4, 99-104, 2008.

100. Cabıoglu N, Muslumanoglu M, Igci A, Ozcinar B, Ozmen V, Dagoglu T, Eralp Y, Dincer M, Aslay I, Yavuz E, Tunaci M, Aydiner A, Kecer M. The factors affecting locoregional recurrence for breast conserving surgery after neo-adjuvant chemotherapy “Long term results”. ” The Journal of Turkish Oncology , 23, 8-10 , 2008.

101. Cabıoglu N, Muslumanoglu M, Tütüncü Y, S. Adın-Çınar, N.Gürel, B.Kıran, A. İğci,
Ozmen V, Dagoglu T and Aydiner A. Immune changes in patients with locally
advanced breast cancer receiving neoadjuvant chemotherapy”, Turk J Immunol,
(2008).

102. Ozmen V. Dünya’da ve Türkiye’de Meme Kanseri. Meme Sağlığı Dergisi 4:6-12,
2008.

103. Ozmen V. How do we increase the quality of surgical treatment of breast cancer in Turkey? The Journal of Breast Health 5: 119- 121, 2009

104. Ozmen V, Fidaner C, Aksaz E, Bayol U, Dede I, Goker E, Gulluoglu BM, Isikdoğan A, Topal U, Uhri M, Utkan Z, Zengin N, Tuncer M. Preparation of Early Detection and Screening Programms for breast cancer in Turkey. The report of Early Detection and Screening Committee of The Ministry of Health of Turkey. The Journal of Breast Health 5: 125- 134, 2009

105. Ozaydın A. N., Gulluoglu BM, Unalan PC, Gorpe S, Cabioglu N, Oner BR, Ozmen V. The evaluation of breast cancer knowledge and awareness of women lived in Bahcesehir, Istanbul. The Journal of Breast Health 5 :214- 224, 2009

106. Ozcinar B, Muslumanoglu M, Igci A, Gurdal SO,Yavuz E, Kecer M, Dagoglu T, Ozmen V. The importance of micrometastasis in sentinel lymph node in breast cancer patients. The Journal of Breast Health 5: 204- 207, 2009

107. Yildirim KN, Ozkan M, Ozkan S, Ozcinar B, Guler AS, Ozmen V. Pre- and post-treatment anxiety, depression and quality of life of patients with breast cancer. Archives of Neuropsychiatry 46: 175- 181, 2009.

108. Ozcinar B, Guler SA, Ozmen V, Gulluoglu BM, Kocaman N, Ozkan M, Saricam G, Muslumanoglu ME, Igci A, Kecer M. Complications of loco-regional treatment of breast cancer: A prospective clinical study. The Journal of Breast Health 6: 009- 016, 2010

109. Ozmen V.: Editorial. The activities of Turkish Breast Diseases Societies. The Journal of Breast Health 6:43- 44 2010.

110. Bozdogan A, Ozcinar B, Ozkan SG, Muslumanoglu M, Igci A, Kecer M, Ozmen V. The factors affecting breast cancer mortality in patients with Stage I breast cancer. The Journal of Breast Health 6: 3, 107- 112, 2010.

111. Eryılmaz MA, Ozmen V, Eroglu C, Igci A, Muslumanoglu M, Kecer M. Osteoradionecrosis on the chest wall due to radiotherapy. Journal of Breast Health 2010, 6:80-82.

112. Ozmen V. Locally advanced breast cancer: Controversial issues. Journal of Breast Health 2011, 7:191-195.

113. Tihan D, Ozlük Y, Muslumanoglu M, Ozmen V, Igci, Kecer M. Nodular pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the breast. Journal of Breast Health 2011, 7:227-229.

114. Eryılmaz MA, Karahan O, Civcik S, Büyük E, Tuncer M, Ozgul, Ozmen V. The effects of post-graduate education of Konya KETEM’s health care providers on breast cancer diagnosis and treatment. Journal of Breast Health 2012, 8:23-28.

115. Polat AV, Ozmen V, Polat AK, Soran A. National trends in the use of magnetic resonance imaging for breast imaging; A SURVEY: PROTOCOL MF 10-01. The Journal of Breast Health 2012, 8:35-39.

116. Ozmen V. EVALUATION AFTER 13TH ST. GALLEN BREAST CANCER CONFERENCE “ADVANCES IN EARLY BREAST CANCER SURGERY: BREAST CONSERVING SURGERY (BCS) AND SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY (SLNB)”. J Breast Health 2013; 9: 38-40) DOI: 10.5152/tjbh.2013.01

117. Ozmen V. Türkiye’de Meme Kanseri (Breast Cancer in Turkey). Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2013;6(2):1-6.

118. Ozmen V. San Antonio Breast Cancer Symposium 2013’ün Ardından. J Breast Health 2014; 10: 1-3. DOI: 10.5152/tjbh.2014.001

119. Ozmen V. Türkiye’de Meme Kanseri: Klinik ve Histopatolojik Özellikler (13.240 Olgunun Analizi). J Breast Health 2014; 10: 98-105. DOI: 10.5152/tjbh.2014.1988

120.Ozmen V.Surgical Treatment of Breast Cancer in BRCA-Mutation Carriers. J Breast Health 2015; 11: 101-105. DOI: 10.5152/tjbh.2015.0001

121.Ozmen V. Controversies on Mammography Screening in the World and Bahceşehir Population-Based Organized Mammography Screening Project in Turkey. J Breast Health 2015; 11: 152-154. DOI: 10.5152/tjbh.2015.0002

122. Ozmen V, Dagoglu N, Dede I, Akcakaya A, Kerem M, Goksel F, Ozgur E, Baskan E, Yaylaci M, Ceydeli A, Baykara M, Kiziltan HS, Komurcu S, Gumus M, Turk HM, Demirhan R, Akgün A, Kadoglou N, Yatman E, Elbi CC, Gulec S, Soran A, Ozet A, Kelestimur Fahrettin. Turkish Ministry of Health, 2nd Turkish Medical General Assembly Clinical Oncology Study Group Report. J Breast Health 2016; 12: 9-17. DOI: 10.5152/tjbh.2015.2869

123. Izci F, Ilgun AS, Findikli E, Ozmen V. Psychiatric Symptoms and Psychosocial Problems in Patients with Breast Cancer. J Breast Health 2016; 12: 94-101.
DOI: 10.5152/tjbh.2016.3041

124. Ozmen V, Atasoy A, Gokmen E, Ozdogan M, Guler N, Uras C, Ok E, Demircan O, Isikdogan A, Cabioglu N, Sen F, Saip P. Correlations Between Oncotype DX Recurrence Score and Classic Risk Factors in Early Breast Cancer: Results of A Prospective Multicenter Study in Turkey. J Breast Health 2016; 12: 107-111. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2874

125. Iyigun Z, Pilanci KN, Cabuk FK, Ilgun AS, Ordu C, Ozmen V. The Relationship between Bone Mineral Density and Estrogen Receptor Positivity in Patients with Breast Cancer. J Breast Health 2016; 12: 119-122. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2961

126. Ozmen T, Yuce S, Guler T, Ozmen V. Barriers Against Mammographic Screening in a Socioeconomically Underdeveloped Population: A Population-based, Cross-sectional Study. J Breast Health 2016; 12: 72-77. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2879

127. Cabuk FK, Aktepe F, Ilgun AS, Ozmen. A Rare Tumor that Mimicked Metastasis in a Patient with Breast Cancer: Epithelioid Hemangioendothelioma. J Breast Health 2016; 12: 83-85. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2844

128. Aktepe F, Sarsenov D, Ozmen V. Secretory Carcinoma of the Breast. J Breast Health 2016; 12: 174-176. DOI: 10.5152/bs.2016.3249

129. Sarsenov D, Onat L, Ozmen V. Persistent Left Superior Vena Cava Incidentally Recognized Postoperatively After Venous Port Placement. J Breast Health 2016; 12: 177-179)DOI: 10.5152/bs.2016.3250

130. Celebi F, Koksal U, Pilanci KN, Ordu C, Ozmen V. PET-MRI Findings of Two Patients with Breast Carcinoma before Treatment. J Breast Health 2016; 12: 88-90. DOI: 10.5152/tjbh.2016.2867