Yayın Kurulunda Olduğu Dergiler

Prof.Dr.Vahit Özmen’in Editör’ü olduğu, yayın kurulunda bulunduğu ve hakemlik yaptığı dergiler

1-European Journal of Breast Health (Editor-in-Chief)
2-Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi
3-İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası
4-Medical Bulletine of İstanbul Medical Faculty
5-Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi (Editor)
6-Haseki Tıp Bülteni
7.Medical Research
8.Türk Onkoloji Dergisi
9.Medical Journal of Ege University
10.Ege Üniversitesi Tıp Dergisi
11.Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi
12.Journal of American College of Surgeons
13.International Journal of Surgical Oncology (Editorial Board)
14.The Breast
15.World Journal of Surgical Oncology
16.European Journal of Surgical Oncology
17.Surgical Science (Editor-in-Chief))
18.The Journal of Senologic International Society (Editorial Board)
19.Journal of Surgery (Editör)
20.Journal of Tumor (Editör)
21.Applied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs Journal(Editör)
22.Lancet Oncology