Kitaplardaki Yazıları

1. Özmen V ( Editörler:Dağoğlu T, Bozfakıoğlu Y, Değerli Ü):Cerrahide Modern Teknikler, Çeviri:Mastery of Surgery, Nyhus L, Baker RJ, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1988.

2. Özmen V :Multipl travma ( Cerrahinin Sırları, Editör:Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi ), İstanbul, 1989.

3. Özmen V:Penetran karın Travmaları ( Cerrahinin Sırları,Editör:Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul, 1989.

4. Özmen V:Künt karın Travmaları ( Cerrahinin Sırları,Editör:Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul, 1989.

5. ÖzmenV:Pankreas ve duodenum yaralanmala ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

6. Özmen V:Karaciğer travmaları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

7. Özmen V:Dalak travmaları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul -1989.

8. Özmen V:Penetran boyun yaralanmaları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

9. Özmen V:Pelvis kırıkları ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul -1989.

10. Özmen V:Had karın sendromu ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

11. Özmen V:Akut arter tıkanması ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

12. Özmen V:Kronik arter tıkanması ( Cerrahinin Sırları, Ed.Değerli Ü,Nobel Tıp Kitabevi), İstanbul ,1989.

13. Özmen V, Taviloğlu K: Multipl Travma (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

14. Özmen V, Taviloğlu K: Karaciğer Travmaları (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

15. Özmen V, Taviloğlu K: Pelvis Fraktürleri (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

16. Özmen V : Meme Hastalıkları (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

17. Özmen V, Ertekin C:Akut Karın Sendromu (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

18. Özmen V : Cerrahi Onkoloji (Cerrahinin Dorukları, Ed.Değerli Ü, İstanbul Üniversitesi Yayınları), Istanbul 1997.

19. Özmen V: Özofagusun lenfatikleri ve özofagus kanserinin torakotomi ile cerrahi tedavisi (Özofagus ve mide kanseri Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu Kitabı, sayfa:59-72, 1997).

20. Özmen V : Meme cerrahisinin tarihçesi ve cerrahi tekniklerin gelişimi (Meme Kanseri, Ed. Topuz E), İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Yayınları 3, 1997.

21. Özmen V: Lokal ileri meme kanserine cerrahi yaklaşım ve inflamatuar meme kanseri (Meme Kanseri, Ed. Topuz E), İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Yayınları 3, 1997.

22. Özmen V, İğci A:Laparoskopik cerrahide pnömoperituan, elektrokoagülasyon ve laser kullanılması. Videoskopik Cerrahi, Ed.Cavit Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

23. Özmen V, Akıncı M, Esen T, Tunç M:Ürolojide Laparoskopik Cerrahi. Videoskopik Cerrahi, Ed.Cavit Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

24. Özmen V:Videoendoskopik Gastrik Cerrahi. Videoskopik Cerrahi, Ed.Cavit Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

25. Özmen V: Laparoskopik Splenektomi. Videoskopik Cerrahi, Ed.Cavit Avcı, Avrupa Tıp Kitapçılık 2000.

26. Özmen V : Hürthle hücreli tiroid kanseri. Tiroid Hastalıkları, Ed.Gürcan Ünal, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, AB Ofset basın Yayın Matbaacılık, Ankara, 2000.

27. Özmen V : Meme kanserinin tedavisinde aksillanın yeri ve sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Hastalıkları, Ed.Gürcan Ünal, Hilal Ünal. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001.

28. Özmen V : Meme Kanseri. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Söküücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002.

29. Özmen V : Cerrahi Onkoloji. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Sökücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002. Ortak editörler, 2003.

28. Özmen V : Meme Kanseri. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Söküücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002.

29. Özmen V : Cerrahi Onkoloji. Genel Cerrahi, Editörler: G Kalaycı, K Acarlı, K Demirkol, C Ertekin, S Mercan, V Özmen, N Sökücü, S Tezelman. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002.

30. Özmen V: Meme kanseri otolog kemik iliği transplantasyonu. Güncel Cerrahi Tedavi(Çeviri editörleri:S.Ergüney, Y.Çiçek), sayfa:630-633, Avrupa Tıp Kitapçılık, 2002 istanbul.

31. Özmen V : Lokal ileri meme kanserinde cerrahi. Meme Kanseri, Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, sayfa:444-449, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

32. Özmen V : İnflamatuar meme kanserinde cerrahi. Meme Kanseri, sayfa:450-453, Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

33. Özmen V : Meme koruyucu cerrahi girişimde prospektif randomize klinik çalışmalar. Meme Kanseri, sayfa:297-300, Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

34. Özmen V : Erken evre meme kanserinde sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Kanseri, sayfa:197-2000, Editörler: E.Topuz, M.Dinçer, A.Aydıner, Nobel Tıp Kitabevi 2003.

36. Özmen V : Erken evre meme kanserinin cerrahi tedavisi. Meme Atlası, Ortak editörler, 2003.

37. Özmen V : Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Atlası, Ortak editörler, 2003.

38. Özmen V : Meme kanserinin cerrahi tedavisinin komplikasyonları. Meme Atlası, Ortak editörler, 2003.

39. Özmen V : Aksillanın cerrahi tedavisi “Sentinel Lenf Nodülü Biyopsisi”. Meme Kanseri (Editör: Kayıhan Engin), Nobel Tıp Kitabevi 2005, İstanbul.

40. Özmen V: Meme Kanseri. Onkoloji El Kitabı (Editörler: E Topuz, A Aydıner) sayfa 149-199, Turgut Yayıncılık AŞ. 2006.

41. Özmen V: Gastrointestinal Sistem Tümörleri . Onkoloji El Kitabı (Editörler: E Topuz, A Aydıner) sayfa 199-267, Turgut Yayıncılık AŞ. 2006.

42. OzmenV. Laparoscopic Hiatal Surgery. In Cerrahide Yeni Ufuklar, S Baskan and M Özmen eds., Güneş Tıp Kitabevleri,Ankara 2009, pp.73-103.

43. Ozmen V. The Disease Burden of Mastectomy: Turkish Perspective and Impact on the Patient and Family. In Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures Victor R. Preedy, Ronald R. Watson (Eds.) pp.865-885, Springer Science+Business Media LLC 2010 (USA).

44. Ozmen V. Surgical management of early breast cancer. In Breast Diseases (Textbook), V Ozmen et al.(eds), Gunes TIP Kitabevi, Ankara, 2011 (Textbook), pp.351-367.

45. Ozmen V. Breast Cancer in Turkey. Editor :Vahit Ozmen, Yelken Basim Yayın Sanayi ve Ticaret Ltd. Sirketi, 2nd edition. Istanbul Mart 2013. ISBN:978-605-63575-2-7