Konuşmacı Olarak Katıldığı Toplantılar

1. Özmen V, Ünal M, Bozfakıoğlu Y, İnce Ü: Erken meme kanserinde son durum. Haydarpaşa Nümune Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Toplantıları, 6 Mart 1992, İstanbul.

2. Özmen V, Avcı C, Oral C, Mercan S: Video-Endo Cerrahi. Taksim Hastanesi Günleri, 21-22 Mayıs 1992, Taksim Hastanesi, İstanbul.

3. Özmen V, Yüney E, Alper A, Yeğinsu O: Laparoskopik cerrahi. 25-29 Mayıs 1992, Gastroenteroloji Kongresi, Girne.

4. Özmen V: Meme hastalıklarında cerrahi tanı yöntemleri, Meme kanserinde cerrahi tedavi yönteminin seçimi. 1. Meme Hastalıkları Eğitim Kursu 2-4 Aralık 1992 , İstanbul.

5. Özmen V, Nichols RL: Günümüzde sekonder bakteriyel peritonite yaklaşım. 8. Türkiye Antibiyotik-Kemoterapi Kongresi, 22-28 Mayıs 1993, Antalya.

6. Özmen V, Kuterdem E, Özkan K, Demirtaş T (Moderatör:C Topuzlu): “Septik Şok” yeni görüşler ve tedavi yöntemleri. Ulusal Cerrahi Derneği Bölgesel 8. Kongresi, 10-12 Haziran 1993, ERZURUM.

7. Özmen V: Uygulamalı laparoskopik cerrahi kursu ve konferans. Bursa Cerrahi Derneği Toplantısı, 25 Haziran 1993, Bursa.

8. Özmen V: Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi. V. Ulusal Rektum-kolon Cerrahisi Kongresi 11-18 Eylül 1993, Girne, Kıbrıs.

9.Özmen V, Bruyns J, Mercan S, Berthou JC, Avcı C, Dudai M: Laparoscopic surgery for GERD and peptic ulcer. I.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

10. Özmen V: Laparoscopic peptic ulcer surgery (Chairman). 4 th European Congress of Video Surgery, 5-8 June, 1994 İstanbul.

11. Özmen V : Laparoscopic peptic ulcer surgery. 4th European Congress of Video Surgery, 5-8 June 1994, İstanbul.

12. Özmen V, ( Moderatör: Berkarda B): Evre I ve II meme kanserlerinin cerrahi tedavisinde meme koruyucu cerrahi yöntemler. II. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 17-18 Kasım 1994, İstanbul.

13. Özmen V, Aslay I, Özkan S, Aydıner A: Liyezon modeli içinde kanser hastalarına bütüncül hizmet. III. Ulusal Liyezon Psikiyatrisi Kongresi 2-5 Kasım 1994, İstanbul.

14. Özmen V, İşcan M, Yeğinsu O (Moderatör:Atilla Ertan):Koledok taşlarının tedavisine endoskopik ve cerrahi yaklaşım. Methodist-American Hastanesi 10.yıl sempozyumu, 30 Haziran-1 Temmuz 1994, İstanbul.

15. Kuşakçıoğlu Ö, Özmen V(Moderatör: Atilla Ertan):Kolon kanserinde tarama ve önleme yöntemleri. Methodist-American Hastanesi 10.yıl sempozyumu, 30 Haziran-1 Temmuz 1994, İstanbul.

16. Özmen, V, Topuzlu C, Dinçer M, Aydıner A(Moderatör:M Ünal): Meme kanserinde meme koruyucu tedavi. XI. Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs- 2 Haziran 1995, Antalya.

17. Drouard F, Özmen V(Moderatör): Laparoscopic gastric and gastro-esophageal procedures. II.Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995, İstanbul.

18. Özmen V, Avcı C, Zorluoğlu A, İğci A( Moderatör: Kemal Alemdaroğlu ): Laparoskopik cerrahi komplikasyonları. Istanbul Tıp Fakültesi 13. Kurultayı 27-30 Eylül 1995, Conrad Oteli, İstanbul.

19. Özmen V, Dağoğlu T, Dinçer M, Aydıner A ( Moderatör:Metin Ünal ): Erken meme kanserinde cerrahi teknik ve özellikleri. Istanbul Tıp Fakültesi 13.Kurultayı 27-30 eylül 1995, Conrad Oteli, İstanbul.

20. Özmen V: Liyezon modeli içerisinde kanser hastalarına bütüncül yaklaşım. III.Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2-5 Kasım 1995, İstanbul.

21. Özmen V: Laparoskopik cerrahi komplikasyonları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Van Tıp Günleri 30 Mayıs 2 Haziran 1996, Van.

22. Özmen V: İleri evre meme kanseri tedavisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Van Tıp Günleri 30 Mayıs 2 Haziran 1996, Van.

23. Özmen V : Kolo-rektal kanserde tanı, evreleme ve tarama. I.Kolo-rektal Hastalıklar Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 25-26 Ekim 1996, İstanbul.

24. Özmen V: Meme kanseri ve hormon replasman tedavisi. 4.Vakıf Tıp Haftası 2-5 Aralık 1996, İstanbul.

25. Özmen V, Öber A, Mandel NM(Moderatör:R Uzel): İnflamatuar meme kanseri cerrahisi. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, 31 Ocak 1997, İstanbul.

26. Özmen V, Ross M: NSABBP trials and breast cancer. 4.Ulusal Meme Hastalıkları
Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.

27. Özmen V, Ross M: Breast conserving surgery in locally advanced breast cancer.
4.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.

28. Özmen V: Laparoskopik hiatal herni tamiri. III.Ulusal Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Mayıs 1997, İstanbul.

29. Özmen V, Deng SQ: Laparoscopic stomach surgery(Chairmen). Joint Euro-asian Congress of Endoscopic Surgery 17-21 June 1997, İstanbul.

30. Özmen V: Erken evre meme kanserinde cerrahi tedavi. I.Ulusal Meme Kanseri Tedavisinde Yenilikler ve Konsensus Konferansı, GATA’NIN KURULUŞUNUN 100. YILI, 3-4 Mayıs 1998, Ankara.

31. Özmen V: Gastro-özofajeal reflü hastalığına cerrahi yaklaşım (Laparoskopik Nissen). XV.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 12-16 Eylül 1998, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı., İstanbul.

32. Özmen V: Anal İnkontinans. Selim kolon, rektum ve anüs hastalıkları uzmanlık
sonrası eğitim kursu. 23-24 Ekİm 1998, Pera Palas, İstanbul.

33. Özmen V: Selim meme hastalıkları. SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 26 Ekim 1998, İstanbul.

34. Özmen V, Akçal T, Ünal G( Moderatör:Metin Ünal): Nonpalpabl meme kanserine yaklaşım. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları 24 Aralık 1998, Swiss Hotel, İstanbul.

35. Özmen V: Özofagus kanserinde cerrahi tedavi. İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü, 8 Ocak 1999, İstanbul.

36. Özmen V: Non-palpabl meme kanserine cerrahi yaklaşım. İstanbul Onkoloji Grubu İkinci Konsensus Toplantısı 26-28 Şubat 1999, Klasis Otel, Silivri.

37. Özmen V: Kanser: Tarama ve Korunma. İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 7 Nisan 1999, İstanbul.

38. Özmen V: Non-palpabl meme kanseri, tanı, tümöre ve aksillaya yaklaşım. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

39. Özmen V: Meme kanseri cerrahisinde yenilikler. 16.Bölgesel Cerrahi Kongresi, 16-22 Mayıs 1999, Fantasia Hotel, Kuşadası.

40. Özmen V(Konferans Başkanı), Ara Darzi(Konuşmacı): Hiatal hernias, comparison laparoscopic repair to conventional surgey). Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak Hastalıkları, 4.Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu, 22 Ekim 1999, Eresin Hotel, İstanbul.

41. Özmen V:Eroziv gastrit ve ülser cerrahi tedavisi. Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak Hastalıkları, 4.Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu, 22 Ekim 1999, Eresin Hotel, İstanbul.

42. Özmen V(Moderatör), Balcı P, Roditi A, Canda T, Özdedeli E: Tanı Basamaklarında Sorunlar I:Görüntüleme . İzmir Meme Hastalıkları Derneği 22 Aralık 1999, İzmir.

43. Özmen V(Moderatör), İğci A, Topuz E: İstanbul Meme Hastalıkları Grubu İnteraktif Vaka Tartışmaları Hilton Balo Salonu 22 Şubat 2000, İstanbul.

44. Özmen V(Moderatör:Avcı C): Laparoskopik Mide-Hiatus Cerrahisi ve Fonksiyonel Gastrik Cerrahi. 4.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan 2000, İstanbul.

45. Özmen V: Kanser Haftası: Kanser, erken tanı ve tedavi. Esenler Belediyesi, 5 Nisan 2000.

46. Özmen V: Sentinel lenf bezi biyopsisinin yeri ve önemi. V.Ege Onkoloji Günleri, 7-8 Nisan 2000, İzmir.

47. Özmen V: Brest Conserving Surgery in Turkey. The Annual Meeting of Japanese Breast Cancer Society , May 11-12, 2000, Yokohama, Japan.

48. Özmen V : Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahinin yeri ? II. Ulusal Meme Kanserinde Yenilikler ve Konsensüs Konferansı 26 Mayıs 2000, GATA, Ankara.

49. Özmen V: Kolorektal cerrahide anastomoz teknikleri. Kolon ve rektum Hastalıkları 2000, 5.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu 20-21 Ekim 2000, İstanbul.

50. Özmen V: Nüks mide kanserlerinde tedavi seçenekleri. 1.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 26-28kim 2000, Antalya.

51. Özmen V: Lokal ileri meme kanserinde cerrahi tedavi yaklaşımları. Dicle Üniversitesi-Astra Zeneca Onkoloji Toplantısı. 6 Kasım 2000, Diyarbakır.

52. Özmen V, Topuz E, Engin K(Oturum Başkanları): Meme kanseri tedavisinde yeni ufuklar. Uludağ Üniversitesi V. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 17-19 Kasım 2000, Bursa.

53. Özmen V:Sentinel gangliyon biyopsi tekniği ve multidisipliner tedaviye yansımaları(Konferans). Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları 15 Şubat 2001, Ceylan Intercontinental Hotel, İstanbul.

54. Özmen V:Meme kanseri cerrahisinde yeni ufuklar(Moderatör;E Topuz). XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4Mayıs 2001, Crowne Plaza, İstanbul.

55. Özmen V : Vak’a takdimi, İstanbul Meme Hastalıkları Grubu İnteraktif Vaka Tartışmaları, Hilton Oteli Balo Salonu 29.05.2001, İstanbul.

56. Özmen V : The assesment and importance of surgical margins in breast conserving surgery. (R.Holland:Chair) 1st Congress of the World Society for Breast Health September 22-25, 2001, ICEC, İstanbul, Turkey.

57. Özmen V: Gastroözofajeal reflü hastalığının cerrahi tedavisi(Moderatör:Akyüz A). Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, 6.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu 19-20 Ekim 2001, Crowne Plaza, İstanbul.

58. Özmen V: Meme kanserinin cerrahi tedavisinde yeni ufuklar(Konferans). Haydarpaşa Nümune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18.01.2002, İstanbul.

59. Özmen V: Meme kanseri cerrahisinde yenilikler: Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Erken Evre Meme Kanserinde güncel tedavi yaklaşımları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 15 Mart 2002, Edirne.

60. Özmen V : Meme kanserinin cerrahi tedavisinde yenilikler: Sentinel lenf nodülü biyopsisi, mammariya interna lenf nodülü biyopsisi. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri “ 1. Kanserde yenilikler sempozyumu” 4-7 Nisan 2002, Silivri, İstanbul.

61. Özmen V : Laparoskopik anti-reflü teknikleri ve cerrahi endikasyonlar. (Panel II.Laparoskopik Hiatal Bölge Cerrahisi(Mod.C Avcı). 5.Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan, 2002, İstanbul.

62 .Özmen V: Laparoskopik splenektomi, “İsrailden Canlı Ameliyat Yayını”, Moderatör:Vahit Özmen, Dr.Amir Szold, Tel Aviv Üniversitesi, 5.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

63. Özmen V: Laparoscopic Nissen Fundoplication (Lecture). 12th World Congress of International Association of Surgeons and Gastroenterologists, October 30 – November 2, 2002, Istanbul, Turkey.

64. Özmen V: “Sentinel nodül biyopsisi”, Erken Evre Meme Kanseri. Onkolojide 1. Ulusal Konsensus Toplantısı. 18-22 Aralık, 2002.

65. Özmen V: Sentinel lenf nodülü biyopsisi: Mavi boya tekniği, canlı yayın ve sonuçlar. 7. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 8 Ocak 2003, Çapa, Istanbul.

66. Özmen V:Surgical margins and predictors of local recurrence after breast conserving surgery. 2nd Congress of The World Society for Breast Health, Budapest, Hungary, 24-28, June 2003.

67. Özmen V: Breast cancer in Turkey. 2nd Congress of The World Society for Breast Health, Budapest, Hungary, 24-28, June 2003.

68. Özmen V:Laparoscopic Nissen Fundoplication and GERD Invited Guest Lecturer). Avant Garde Advances in the Diagnosis and Management of GI Diseases, Athens, September 18-20, 2003.

69. Özmen V:Laparoscopic Splenectomy (Invited Guest Lecturer). Avant Garde Advances in the Diagnosis and Management of GI Diseases, Athens, September 18-20, 2003.

70. Özmen V: Sentinel lenf Nodülü Biyopsisi: Teknik ve sonuçlar. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, Istanbul.

71. Ozmen V: GERD’in cerrahi tedavi indikasyonları ve laparoskopik Nissen Fundoplikasyon. 8. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Üst GİS Hastalıkları. 10-11 Ekim 2003, Crowne Plaza Hotel, İstanbul.

72. Ozmen V: Mikrometastazların meme kanserinin local ve sistemik nüksüne etkisi (Cerrahi Kurs). 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Antalya.

73. Ozmen V: Meme kanserinin cerrahi tedavisindeki yenilikler. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Antalya.

74. Ozmen V: Laparoscopic treatment of GERD. 2nd Mediterranean Laparoscopic Congress, 22-25 October 2003, İstanbul.

75. Ozmen V: Laparoscopic splenectomy. 2nd Mediterranean Laparoscopic Congress, 22-25 October 2003, İstanbul.

76. Ozmen V: New developments in the treatment of breast cancer. Mayo Clinics and Istanbul Medical Faculty Continuing Medical Education Program, 27 October 2003, Istanbul.

77. Ozmen V : Meme kanseri “Tartışmalı olgular” . Meme Kanseri Sürekli Eğitimi. Moderatör:Öber A, 19 Şubat 2004, Ceylan Intercontinental, İstanbul.

78. Ozmen V : Meme kanseri cerrahi tedavisindeki yenilikler. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5 Mart 2004, Kocaeli.

79. Ozmen V : Meme kanserinin tanı ve tedavisinde yenilikler. Florence Nightingale Hastanesi Eğitim Programı, 31 Mart 2004, İstanbul.

80. Özmen V : Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

81. Özmen V : Gastroesophageal reflux disease and laparoscopic Nissen Fundoplication (Conferance). Ludwig Maximilians University, Munich Medical Faculty, Munich 24-27 June 2004.

82. Ozmen V: Sentinel lenf nodülü biyopsisi ve meme kanseri. Bursa Meme Hastalıkları Derneği. 25 Eylül 2004, Bursa.

83. Ozmen V: Sentinel lymph node biopsy in early breast cancer and current controversies. National Surgical Conference with foreign participation. Bulgarian Surgical Society. September 30 – October 3, 2004, Varna, Bulgaria.

84.Ozmen V: Surgical Margins and predictors of local recurrens after breast conserving surgery. National Surgical Conference with foreign participation. Bulgarian Surgical Society. September 30 – October 3, 2004, Varna, Bulgaria.

85.Ozmen V: Meme kanserinin tanı ve tedavisindeki yenilikler. Haseki Eğitim Hastanesi, 17 Kasım 2004., Istanbul.

86.Ozmen V : Meme kanseri, olgu tartışmaları. 24 Kasım 2004, Ceylan Intercontinental Hotel, Istanbul.

87.Özmen V. Cerrahide psikiyatri. VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi 2-4 Aralık 2004, Eresin Otel, İstanbul.

88. Özmen V: Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. Meme Hastalıkları 9. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 24-25 Aralık 2004, İstanbul.

89. Özmen V: Hormon replasman tedavisi (HRT) ve meme kanseri. Meme Hastalıkları 9. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 24-25 Aralık 2004, İstanbul.

90. Ozmen V: Breast cancer early detection and treatment guidelines in countries with limited resources. Global Summit on Breast Health Consensus Conference. NIH, WHO, NCI supported. January 12-15, 2005, Bethesda, Maryland, USA.

91. Özmen V: Meme kanseri ve tarama programları. Uluslararası katılımlı Ulusal Kanser Haftası, 4-6 Nisan 2005, Hilton, Ankara.

92. Özmen V: Meme kanseri ve aksillanın cerrahi tedavisindeki değişiklikler. 19.03.2005, Kocaeli 93.Özmen V. Sentinel lymph node biopsy in early breast cancer : Curent controversies. 3rd Congress of World Society for Breast Health (WSBH), 21-24 April 2005, Keio Plaza Tokyo, Japan.

94. Ozmen V. Breast Cancer Registry in Balkan Countries. 3rd Congress of World Society for Breast Health (WSBH), 21-24 April 2005, Keio Plaza Tokyo, Japan.

95. Özmen V: Menopoz, HRT ve meme kanseri. Florence Nightingale Hastanesi. 4 Mayıs 2005.

96. Ozmen V. Changing Paradigms in the treatment of Breast Cancer: Surgical Oncologist’s perspective: Opening Lecture. 4th Medical Scientific Conference. 5-7 May 2005, Pleven, Bulgaria.

97. Özmen V: Laparoskopik hiyatus fıtıklarının cerrahi tedavi komplikasyonları. Ulusal Fıtık Kongresi, 19-24 Mayıs 2005, Kapadokya.

98. Özmen V: Meme kanserinde koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodülü biyopsisi “Tartışmalı Konular”. İstanbul Cerrahi Derneği aylık toplantısı, 15 Haziran 2005, İstanbul.

99. Özmen V: DCIS ve cerrahi yaklaşım. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Turkey.

100.Özmen V: Mavi boya ile sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Kanseri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi(Kurs Direktörü), 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Turkey.

101. Özmen V: Breast health care in Turkey. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi(Kurs Direktörü), 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Turkey.

102. Özmen V: Laparoscopic anti-reflux surgery. European Society of Surgery 9th Annual Conference. 10-12 November 2005, Vienna, Austria.

103. Özmen V: Meme kanseri cerrahi tedavisindeki yenilikler. Uludağ Üniversitesi 30. Kuruluş Yıldönümü Açılış Konferansı 25-27 Ekim 2005, Bursa.

104. Özmen V: Türkiye’de meme kanseri kayıt ve tarama programı. 2 Aralık 2005, Ankara.

105. Özmen V. New approaches to treatment of breast cancer. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6 January 2006, İstanbul.

106. Özmen V: Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri. 1. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 18-22 Ocak 2006-İSTEM-İstanbul.

107. Özmen V: Meme kanseri tedavisindeki yenilikler. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 27 Ocak 2006, İstanbul.

108. Özmen V: Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..2. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 20-24 Şubat 2006-İSTEM-İstanbul.

109. Özmen V: Meme kanseri ve tedavisi “Olgu sunumları”. Meme Kanseri Sürekli Eğitim Toplantıları. 23 Şubat 2006, Ceylan Intercontinental Hotel, Istanbul.

110. Özmen V: Erken evre meme kanseri (Panelist- Moderatör)). Akciğer, Meme ve Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Konsensus Toplantısı 9-11 Mart 2006, The Marmara Hotel, İstanbul.

111. Özmen V: Türkiye’de Meme Kanseri Tarama ve Kayıt Projeleri “ Erken Tanı, Kayıt ve Tarama Programları. Ulusal Kanser Haftası 2-6 Nisan 2006, Hilton Hotel, Ankara.

112. Özmen V: Dünyada ve Türkiye’de meme kanseri. Ulusal Kanser Haftası 2-6 Nisan 2006, Hilton Hotel, Ankara.

113. Özmen V: 3. Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 27-31 Mart 2006-İSTEM-İstanbul

114. Özmen V : Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..4.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 17-21 Nisan 2006-İSTEM-İstanbul

115. Özmen V : Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..5.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 08-12 Mayıs 2006-İSTEM-İstanbul

116. Özmen V (Moderatör:Ömer Harmancıoğlu-Semih Baskan) : Dünya’da ve Türkiye’de meme kanseri “Tarama ve kayıt sistemleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

117. Özmen V : Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..6.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 05-09 Haziran 2006-İSTEM-İstanbul

118. Özmen V : Meme kanseri erken tanı ve tedavisi (Moderatör) 1.İstanbul Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Meme Hastalıkları Eğitim Kursu, 16 Haziran 2006, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Cağaloğlu, İstanbul.

119. Özmen V (Moderatör ve Konuşmacı). Erken evre meme kanserinde cerrahi tedavi. I. MDKK Ulusal Meme Kanseri Konsensus Kongresi. 15-19 Kasım 2006, Bodrum.

120. Özmen V. Thoracoscopic and laparoscopic esophagectomy for early esophageal cancer. International Meeting of Iran Association of Surgeons. January 14-17, 2007, Kish Island, Iran.

121. Özmen V: Türkiye’de ve Dünya’da Meme Kanseri “Erken Tanı ve Tarama Programları”. 2 Ulusal Sitopatoloji Kongresi 1-4 Mart 2007, Kuşadası.

122. Özmen V. Özofagus ve Mide kanseri cerrahi tedavisindeki yenilikler. 2. Uludağ Üniversitesi Cerrahide Yanilikler Kongresi 8-11 Mart 2007, Bursa.

123. Özmen V. Meme kanseri tedavisindeki yenilikler. 2. Uludağ Üniversitesi Cerrahide Yanilikler Kongresi 8-11 Mart 2007, Bursa.

124. Özmen V. Türkiye’de meme kanseri erken tanı ve tarama projeleri. Sağlık Bakanlığı Kanser Haftası. 1-7 Nisan 2007, Ankara.

125. Özmen V. Meme kanseri tedavisinde aksillaya yaklaşım (Video). Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 2. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 7 Haziran 2007, Şişli EAH İstanbul.

126. Özmen V, Soran Atilla. Lokal ileri meme kanseri. University of Pittsburgh ve AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu Konferansları I. 22-24 Nisan 2007, Abant, Bolu.

127. Özmen V. Gastroözofajeal reflü sorununda güncel durum ve tedavi seçenekleri. 8. Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

128. Özmen V. Gastroözofajeal reflü fizyolojisi ve Barrett’s metaplazisi. 8. Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

129. Özmen V. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon. 8. Ulusal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

130. Özmen V: Türkiye’de ve Dünyada Meme Kanseri. Açılış Konferansı“. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1-4 Eylül 2007, Ankara.

131. Özmen V: Early Detection Panel. The Breast Health Global Initiative. 1-4 October 2007, Budapest, Hungary.

132. Ozmen V: Sentinel lymph node biopsy in breast cancer: Current controversies. The 4th Congress of the World Society for Breast Health. October 18-21, 2007, Tianjin, China.

133. Ozmen V: Breast cancer “What is new in breast surgery ? Visiting Professor, University of Pleven Medical School. 21-23 November 2007, Pleven, Bulgaria.

134. Ozmen V: Surgical treatment of Oesophageal cancer. Visiting Professor, University of Pleven Medical School. 21-23 November 2007, Pleven, Bulgaria.

135. Özmen V: Herediter meme kanserine cerrahi yaklaşım. 6. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri. 29 Kasım – 2 Aralık 2007, Silivri, İstanbul.

136. Ozmen V. Internal Mammarian Lymph Node Biopsy in early breast cancer. December 12, 2007, UPMC Magee Women Hospital, Visiting Professor, Pittsburgh, PA, USA.

137. Ozmen V. Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

138. Ozmen V. Regression of Barrett’s Metaplasia after Laparoscopic Nissen Fundoplication(LNF). 18th World Congress of the International Associations of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists. October 8-11, 2008 – Istanbul, Turkey

139. Ozmen V. Long term results of Laparoscopic Nissen Fundoplication in patients with Gastro-esophageal reflux disease. 18th World Congress of the International Associations of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists. October 8-11, 2008 – Istanbul, Turkey

140. Ozmen V. Meme kanseri. I.Ulusal Psikoonkoloji Kongresi Hasta ve Hastalığı Tanıyalım Panelleri. 4-5 Aralık 2008, İstanbul.

141. Ozmen V. Can Guidelines for Breast Cancer Treatment in Developing Countries Improve Outcome ? 8th INCTR Meeting on Cancer in Countries with Limited Resources March 22-24, 2009, Kervansaray Hotel,Lara, Antalya, Turkey

142. Ozmen V. Meme kanserine güncel yaklaşım. Haseki Tıp Günleri, 2-5 Nisan 2009, Kıbrıs

143. Ozmen V. Meme Kanseri: Kendi Kendine Meme Muayenesi ve Ulusal Tarama Standartları. Kanser Haftası, 2-3 Nisan 2009, Ankara

144. Ozmen V. Türkiye’de meme kanseri cerrahi tedavisi kalitesi nasıl yükseltilebilir. 1.Çukurova Genel Cerrahi Günleri. 9-12 Nisan 2009, Adana.

145. Ozmen V.Laparoskopik anti-reflü cerrahi. Ege Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan, 2009, İzmir.

145. Ozmen V. BHGI Education and Training Advisory Meeting The Breast Health Global Initiative INVITATION – Preliminary Discussions, Friday, May 29, 2009, Colombia Room, Peabody Hotel, Orlando, USA

146. Ozmen V. BHGI Global Summit Scientific Advisory Meeting, Friday, May 29, 2009, Colombia Room, Peabody Hotel, Orlando,USA

147. Ozmen V.Türkiye’de Meme Kanseri. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2009, Çeşme, İzmir.

148. Ozmen V.Breast cancer surgery. The 15th Annual Multidisciplinary Symposium on Breast Disease & The First International Breast Health Educational Program”, October 24-27, 2009, Cairo Egypt.

149. Ozmen V.Laparoskopik Hiyatus Cerrahisi. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya

150. Ozmen V. HRT ve Meme kanseri, Epidemiyolojik veriler. KADIKÖY ŞİFA KADIN SAĞLIĞI PANELİ 6 MENOPOZ VE ÜROJİNEKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. 18 Kasım 2009,Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri, İstanbul.

151. Ozmen V.Meme kanseri cerrahisi ve hormonoterapi. XIII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 11 Aralık 2009, İSTEM, Çapa, İstanbul.

152. Ozmen V. SLND – Güncel Uygulamalar – Tartışmalı Konular. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri bu yıl Meme Kanserinde Adjuvan Konsensus Toplantısı, 17 – 20 Aralık 2009 Büyük Abant Oteli, Bolu.

153. Ozmen V. Meme Kanseri. 3.Uluslararası Onkoloji Günleri 21-22 Aralık 2009, Ankara

143. Ozmen V. Course of Laparoscopic Anti Reflux Surgery. Istanbul Medical Faculty. Feburary 04- 05 2010, İstanbul, Turkey.

144. Ozmen V. SLND –Current Practises – Divisive Issues. Istanbul University Days of Oncology Institute, Breast Cancer Adjuvant Consensus Meeting, December 17 – 20, 2009 Grand Abant Hotel, Bolu, Turkey.

145. Ozmen V. Breast Cancer. 3 th International Oncology Days December 21-22, 2009, Ankara, Turkey.

146. Ozmen V. Breast Self Examination and Standarts of National Screening Programs, National Cancer Week, April1- 2, 2009, Ankara, Turkey.

147. Ozmen V., Eyüpoğlu E. (Directors) Course of Laparoscopic Hiatus Surgery 9th National Endoscopic and Laparoscopic Surgery Congress October 28-31, 2009, Antalya, Turkey.

148. Ozmen V., Physiopathology of GOR Diseases and Barret Esophagus, 9th National Endoscopic and Laparoscopic Surgery Congress October 28-31, 2009, Antalya, Turkey.

149. Ozmen V.,1st Operation – “Floppy” Nissen Fundoplication: Standart Technic, 9th National Endoscopic and Laparoscopic Surgery Congress October 28-31, 2009, Antalya, Turkey.

150. Ozmen V. Breast Cancer in Turkey, Surgery Days 3 and Breast Meeting Sprint 2010, April 1- 4 2010, Eskişehir

151. Ozmen V, Tireli M (Head of Session) Early, Local, Advanced and Metastatic Breast Cancer: Case Presentations, Surgery Days 3 and Breast Meeting Sprint 2010, April 1- 4 2010, Eskişehir

152. Ozmen V., Breast cancer in Turkey: Screening, diagnosis and treatment.5th International Conference of Asian Pacific Cancer Organisation for Cancer Prevention / Bridging Continents for Cancer Control in
Istanbul 3- 7 April 2010, İstanbul

153. Ozmen V. (Moderator) Breast Cancer Surgery and challenges to reach the quality in Turkey (Chairman). 17th National Surgerical Congress May 26- 29, 2010, Ankara, Turkey.

154. Ozmen V. Breast cancer in Turkey. Grand National Assembly of Turkey, 30 Haziran 2010, Ankara

155. Ozmen V (Moderator). Controversies in sentinel lymph node biopsy. XVIth International Congress of the S.I.S. 2010 Valencia. November 8-10, 2010.

156. Ozmen V. “SCREENING MAMMOGRAPHY” Should we delay onset to 50 years of age? 8th Mediterrenean Conference on Oncology “Innovations in Breast Cancer Management” 28-30 November 2010, Antalya, Turkey.
157.Ozmen V. Can guidelines for breast cancer screening and treatment improve breast cancer outcomes in low-middle income countries? EURAMA Congress Istanbul April 14-16 2011 Hotel Swissotel The Bosphorus – Istanbul.

158. Ozmen V. Controversial issues on Screening mammography. Breast Cancer Awareness Meeting, 21-22 June 2011, Izmir.

159. Ozmen V.Breast Cancer Awareness Month. Estee Lauder and The Society for Breast Health Meeting. October 5, 2011, Istanbul.

160. Ozmen V. Breast cancer in Turkey: Screening and early detection projects. 11th National Breast Cancer Congress. 6-9 October, 2011, Antalya.

161. Ozmen V. Screening Mammography in Turkey and Developed Countries: Countroversial Issues. 13th World Congress of International Psychooncology Congress, October 16-20, 2011, Antalya.

162. Ozmen V. Is Mammography Screening Still Valid? The 3rd Meeting of Asian National Cancer Center Alliance (ANCA). October 21-22, 2011, Istanbul.

163. Ozmen V. Breast cancer in Turkey and the world, and Activities of Turkish Federation of Breast Diseases Societies. XVII. Specialists’ Education Assembly in Medicine, November 25-27, 2011, Ankara.

164. Ozmen V. Breast Cancer in Turkey, Pre-liminary Results of Mammographic Screening Project National Cancer Week collaboration with Cancer Control Department, Turkish Ministry of Health, April 1-4, 2012, Ankara.

165. Ozmen V. Breast Cancer Epidemiology and Screening in the world and Turkey. Okmeydanı Education and Research Hospital, May 2, 2012, Istanbul.

166. Ozmen V. The future of axillary lymph node dissection. Is the star disappeared? 18th National Surgical Congress, May 23-27, 2012, Izmir.

167. Ozmen V. Breast cancer and challenges in design and implementation of clinical trials in Turkey and low-middle income countries. 2nd Annual Achieving Clinical and Regulatory Excellence in Turkey, Middle East and Africa. June 11-14, 2012, Istanbul.

168. Ozmen V. Meme Kanserinde Epidemiyoloji Risk Faktörleri ve Korunma. 4.Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu 28 Haziran – 1 Temmuz 2012, Kervansaray Termal Otel, Bursa.

169. Ozmen V. Surgical treatment of breast cancer after neo-adjuvant chemotherapy (NAC). 17th World Congress on Breast Disease of Senologic International Societies. October 10-14, 2012. Salvador, Bahia, Brazil.

170. Ozmen V. Breast cancer in Turkey and the World. 16th Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22-24 November, 2012, Istanbul.

171. Ozmen V. Oncoplastic surgery for breast cancer. Antalya Breast Society, December 22, 2012, Antalya.

172. Ozmen V.Patients’ positions in oncology today. Hasta ve Hasta İletişimi Zirvesi, January 23-24, 2013, Istanbul, Turkey.

173. Ozmen V.Advances in surgical management of early breast cancer. Istanbul University Oncology Institute, March 29, 2013, Istanbul, Turkey.

174. Ozmen V. Breast cancer in Turkey. 17th National Cancer Congress. April 19-23, Antalya.

175. Ozmen V.Advances in breast cancer treatment. Karadeniz Technical University Meetings, May 11 Mayıs 2013, Trabzon, Turkey.

176. Ozmen V. Patients with breast cancer and difficulties in diagnoses and treatments. Life without cancer “Breast cancer awareness Meeting”. May 18 2013, Sivas, Turkey.

177. Ozmen V. How to avoid complications during laparoscopic anti-reflux surgery? 21st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgeons (EAES), Vienna, Austria 19-22 June 2013.

178. Ozmen V. Gastro-esophageal reflux disease (GERD): Definition, clinical features, diagnostic methods, and Barrett’s esophagus. Gastroesophageal reflux surgery (Postgraduate Course). 11th National Laparoscopic Endoscopic Surgery Congress, October 2-6, 2013, Bodrum, Muğla.

179. Ozmen V. Complications of antireflux surgery. 11th National Laparoscopic Endoscopic Surgery Congress, October 2-6, Bodrum, Muğla.

180. Ozmen V. Oncoplastic Surgery: Indications, Limitations. School of Oncoplastic Breast Surgery Senologic International Society and Turkish Federation of Breast Diseases Societies, Course Directors: Vahit ÖZMEN, Atilla SORAN, 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

181. Ozmen V. The Projects of Turkish Federation of Breast Disease Societies, and Delays in diagnosis and treatment in patients with breast cancer in Turkey. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

182. Ozmen V. Meme Kanseri ve Yönetimi. Koç Üniversitesi Kampüsü, 25 Aralık 2013.

183. Ozmen V. Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’de meme kanserinin tanı ve tedavisindeki gecikmeler. 19th Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014. Antalya.

184. Ozmen V. Breast cancer : new developments. Marmara University, Communication Faculty, Istanbul. May 15, 2014.

185. Ozmen V. Breast cancer and management. Marmara University Schoolof Medicine, Department of Surgery, Pendik, Istanbul, 28 May 2014.

186. Ozmen V. Breast cancer in Turkey: Projects for awareness. Breast Cancer Awareness of Public Meeting. May 29-31 2014, Samsun.

187. Ozmen V. Breast cancer treatment delay in Turkey. Farklı yönleri ile meme kanseri sempozyumu, Colossae Hotel, Pamukkale. 26-28 Haziran 2014.

189. Ozmen V.Breast cancer awareness and projects in Turkey. Meme Kanseri Hasta Kongresi, Antalya Kültür Merlezi, 28-29 Haziran 2014, Antalya.

190. Ozmen V. Meme Kanserinde Türkiye’de neredeyiz? Breast Symposium Samsun Ondokuz Mayıs University & American Society of Breast Disease (ASBD) Collaboration, May 30-31, 2014 Samsun TURKEY.

191. Ozmen V. Case Discussion. Early Breast Cancer Treatment. 13 September, 2014. Liv Hospital.

192. Ozmen V. “Breast Reconstruction; Demand Urges the Necessity”. “International Istanbul Breast Cancer Conference – BREASTANBUL 2014” 30 September – 02 October 2014, Istanbul – TURKEY.

193.Ozmen V. What has been learned from a BC screening program in a developing country; Bahcesehir study from Turkey. SIS 18th World Congress on Breast Health, October 16-19, 2014, Orlando, USA.

194. Ozmen V. Delays in diagnosis and treatment of pts with BC: A multinational survey study. SIS 18th World Congress on Breast Health, October 16-19, 2014, Orlando, USA.

195. Ozmen V. How to avoid complications during laporoscopic anti-reflux surgery. The XIV National Surgical Congress, 23 to 26 October 2014, Sofia, Bulgaria.

196. Ozmen V. Delay in treatment of breast cancer: A multinational study. The XIV National Surgical Congress, 23 to 26 October 2014, Sofia, Bulgaria.

197. Ozmen V. Breast cancer in Turkey. Turkish Ministry of Health-MECC Consensus Conference on Breast Cancer and Screening Programs Gurkent Hotel Ankara, Turkey, November 27-28, 2014

198.Ozmen V (moderator). IMAG 14th Meeting, December 25, 2014, Istanbul.

199.Ozmen V. Oncoplastic Breast Surgery. 1st National Lymphology Congress, April 11-12, 2015, Marmara University.

200.Ozmen V. Surgery for breast cancer patients with BRCA mutations. 21th National Cancer Congress, April 22-26, 2015, Antalya.

201.Ozmen V. How to avoid complications of laparoscopic Nissen Fundoplication. 12th National Endoscopic Laparoscopic Surgery Congress, April 22-26, 2015, Antalya, Turkey.

202.Ozmen V. 21-genes profiling. Individualized approaches to breast cancer: Molecular Oncology Symposium. 17.10.2015, Acibadem University, Atakent, Istanbul.

203.Ozmen V. Breast cancer in Turkey. 13th National Breast Congress, 21-25 October, 2015, Antalya.

204.Ozmen V. “Oncoplastic breast surgery”. Senologic International Society European Congress on Breast Cancer, 6th Congress of Croatian Senologic Soc,ety, October 22-25, 2015, Opatija, Croatia.

205.Ozmen V. “Breast Cancer Treament Delay in Low-Middle Income Countries”. 6th Congress of Croatian Senologic Soc,ety, October 22-25, 2015, Opatija, Croatia.

206.Ozmen V. Reconstructive surgery for breast cancer. American Hospital, 21 November 2015, Istanbul.

207.Ozmen V. Breast cancer update in Turkey. Konya Educational Hospital, 17-18 December, 2015, Konya.

208.Ozmen V. Breast conserving surgery with mini latissimus dorsi flap. 19th SIS World Congress on Breast Health Care and the National Congress of the Polish Society for Breast CancerResearch 2016. May 2-5, 2016, Warsaw, Poland.

209. Ozmen V. Breast cancer treatment delay. 19th SIS World Congress on Breast Health Care and the National Congress of the Polish Society for Breast CancerResearch 2016. May 2-5, 2016, Warsaw, Poland.

210.Ozmen V. Breast Cancer Problem in The World and Turkey. 5th Uludag Medical Oncology Symposium, 29-30 June, 2016.

211.Ozmen V. Breast cancer genetic profiling. 5th Uludag Medical Oncology Symposium, 29-30 June, 2016.

212.Ozmen V. CURRENT PRACTICES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SURGERY ASSOCIATED LYMPEDEMA. American College of Surgeons Clinical Congress 2016, October 16-20, 2016. Washington DC, USA.

213.Ozmen V. Turkish case study-The Society of breast Health. September 15-16, 2017, Vienna.

214.Ozmen V. Patient advocacy groups in Policy Decisions. Central and Eastern Europe Cancer Action Group Summit. May 5, 2018, Amsterdam.

215.Ozmen V. Capacity building and patient engagement for patient advocacy groups. September 5-6, 2018, Vienna.