Türkçe Bildiriler

1. Özmen V, Güngel H, Buğra D, Parlak M, Çayırlı M: Mide duodenum ülserlerinde gastrik rezeksiyonlar ve postgastrektomi sendromu. Istanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, 4. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 20-25 Eylül 1981, İstanbul.

2. Güngel H, Özmen V, Buğra D, Bozfakioğlu Y, Avcı C: Postkolesistektomi sendromlarında reentervansiyonlar. Istanbul Tıp Fakültes. 6. Kurultayı, 4. Türk Gastroenteroloji Kongresi, özet kitabı sayfa 68,20-25 Eylül 1981, İstanbul.

3. Avcı C, Özmen V, Terzioğlu T: İnce barsak tümörleri içerisinde nadir görülen iki nörinom vakası. Istanbul Tıp Fakültesi 6. Kurultayı, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, Serbest bildiri özet kitabı sayfa 80, 20-25 Eylül 1981, İstanbul.

4. Özmen V, Erzurumlu K, Parlak M, Altuğ K, Dağoğlu T: Primer kolon lenfosarkomu. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı, Proğram kitabı sayfa 12,20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.

5. Parlak M, Özmen V, Tuncer Ü, Emre A, Yücel T, Avcı C: Karaciğer travmasının tedavisinde eski ve yeni kavramlar. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı,Proğram kitabı sayfa:16, 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.

6. Avcı C, Özmen V, User Y, Tüzün H:Evantrasyon-evisserasyon ve insizyonel herniler. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı, program kitabı sayfa 11, 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.

7. Özmen V,Çelik A, Altuğ K, Emre Ş, İğci A: Boğulmuş dış fıtıklar. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 48, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

8. Çelik A, Özmen V , Gökşen Y, Karaaslan H, User Y: Çocuklarda barsak tıkanmaları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 50,11-13 Mart 1982, Kayseri.

9. Çelik A, Özmen V, Altuğ K, Karaaslan H, Emre Ş: Ameliyat sonrası bant ve yapışıklıklar. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 50, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

10. Söküsü N, Çilingiroğlu K,Özmen V, Gedikoğlu G, Aksoy M, Koç L: Hematolojik hastalıklarda splenektomi. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 60, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

11. Özmen V, Çelik A, Altuğ K: Akut mekanik barsak tıkanmaları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 80,11-13 Mart 1982, Kayseri.

12. Çilingiroğlu K, Özmen V, Erzurumlu K, Akyüz A, Solaz NN: Erkekte meme kanseri. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 48, 11- 13 Mart 1982, Kayseri.

13. Emre Ş, Özarmağan S, Altuğ K, User Y,Özmen V: Meme tümörleri. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 78, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

14. Emre Ş, Güngöl H, User Y, Özmen V, Arat R:Diafragma rüptürleri. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 78, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

15. Avcı C, Karaaslan H, İğci A, Yücel T,Özmen V: Marjinal ülser perforasyonları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 44, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

16. Özarmağan S,İğci A, Karaaslan H, Budak D, Mercan S, Tuncer Ü,Özmen V: Çocukluk ve adölesan yaş gruplarında kompikasyonla seyreden ve acil cerrahi girişim gerektiren peptik ülser hastalığı. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 24, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

17. Parlak M, Özmen V, Dağoğlu T, Erzurumlu K:Mide divertikülleri. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Bildiri özet kitabı sayfa 81, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.

18. Dağoğlu T, Karaslan H, Değerli Ü, Karahan S, Cev M, Mercan S, Özmen V: Yaşlılarda akut apandisit. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa 19, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.

19. Budak D, İğci A, Özarmağan S, Özmen V,Mercan S, Tuncer Ü, Karaaslan H: Akut mekanik intestinal obstrüksiyonla belirti veren kolon tümörlerinde cerrahi girişim. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa 73, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.

20. Dağoğlu T, Mercan S, Değerli Ü, Özmen V, Karahan S, Ünal M, Dağoğlu T: Çocuklarda akut apandisit. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa 89, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.

21. Özmen V,Arınç O, Tonyalı H: Kritik cerrahi olgularda beslenme jejunostomisinin değeri. Ulusal Cerrahi Kongresi’1985,özet kitabı sayfa 94, 1-4 Mayıs 1985, İstanbul.

22. Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda ameliyat öncesi total parenteral beslenme. Ulusal Cerrahi Kongresi’86, Bildiri özet kitabı sayfa 70, 1-3 Mayıs 1986, Ankara.

23. Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Beslenme jejunostomisi. Ulusal Cerrahi Kongresi’86, Bildiri özet kitabı sayfa 71, 1-3 Mayıs 1986, Ankara.

24. Keçer M, Sökücü N, Özmen V, Akyüz A: Mide rezeksiyonlarından sonra oluşan remnant mide kanseri sorunu. 14 Mart Sağlık Haftası Bilimsel Toplantılar Dizisi, Proğram kitapcığı, 11-12 Mart 1987, İstanbul.

25. Keçer M,Demirkol K, Sökücü N, Özmen V, Akyüz A: Somatostatinin gastroenteroloji ve gastrointestinal cerrahisindeki yeri. 14 Mart Sağlık Haftası Bilimsel Toplantılar Dizisi, Proğram kitapcığı, 11-12 Mart 1987, İstanbul.

26. Parlak M, Özmen V, Bozfakioğlu Y, Keçer M, Baktıroğlu S: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda ameliyat öncesi total paenteral beslenmenin morbidite ve mortalite üzerine etkisi. VII. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri özet kitabı sayfa 68, 25-28 Ekim 1987, Diyarbakır.

27. Özmen V, Dağoğlu T, Erbengi T, Parlak M, Keçer M, Bozfakıoğlu Y: Sıçanlarda safranın kolon mukozası üzerine etkisinin elektronmikroskopik araştırılması. VII. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri özet kitabı sayfa 72, 25-28 Ekim 1987, Diyarbakır.

28. Özmen V, Yamaner S, Parlak M, Dağoğlu T, Keçer M, Ünal M, Günay K: Hemoroid ve anal fissürlü hastalarda ano-rektal basınç değişiklikleri. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 26-29 Eylül 1988, Marmaris.

29. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Parlak M, Bozfakioğlu Y, Ercan E: Lokal anestezı ile modifiye Shouldice herni onarımı. Ulusal Cerrahi Kongresi’90, 27-30 Mayıs, İstanbul.

30. İğci A, Kadıoğlu N, Özmen V, Keçer M, Gürler N, Töreci K, Dizdaroğlu F, Bilir A, Küçükateş E, Müslümanoğlu M: Kolon hazırlık yöntemlerinin mikroflora ve mukoza etkileri. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1990, Antalya.

31. İğci A, Erdeniz H, Özmen V,Çetin HT,Derbentli Ş: Safra yoları cerrahisinde Ceftriaxone ile profilaksi. 6. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi, 6-10 Mayıs 1991, Antalya.

32. Akıncı M, Özmen V, İğci A, Kadıoğlu A, Esen T, Beşışık A, Erdoğru T: Laparoskopik Verikoselektomi. 12.Ulusal Üroloji Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.

33. Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Müslümanoğlu M, Esen T: Prostat kanserinin Evrelendirilmesinde Laparoskopik Pelvis Lenf Nodülü Disseksiyonu. 12.Ulusal Üroloji Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.

34. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Budak K: Meme kanserli hastalara uygulanan kemoterapiye bağlı kusmaların önlenmesinde ondansetronun yeri.4. Kemoterapi Kongresi 29-31 Ekim 1992, Bursa.

35. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Öztürk N, Aslay I, Ilhan R, Bilge N: Erken meme kanserinde meme koruyucu cerrahi tedavinin sonuçları. X.Ulusal Kanser Kongresi abs.kit.sayfa18, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

36. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Öztürk N, Aslay I, Yavuz E, İlhan R, Bozfakioğlu Y, Ünal M: Lokal ileri meme kanserlerinde neoadjuvant kemoterapi.X.Ulusal Kanser Kongresi abs.kit.sayfa 18 , 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

37. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Budak K: Travmatik bir anal inkontinans olgusunda M. Gracilis transpozisyonu. V.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 11-18 Eylül 1993, Girne, Kıbrıs.

38. Aslay I, Aydıner A, Aykan F, Bİlge N, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Özmen V, Topuz E: Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapiye ek doz verilmesinin derini araştıran prospektif bir çalışma. 1. Meme Hastalıkları Kongresi abs.kit.8.sayfa 11-13 Kasım 1993, İzmir.

39. Müslümanoğlu M, Mercan S, Özmen V, Seven R, İğci A, Bozbora A, Asoğlu O: Laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımız. 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Kolesistektomi sonuçlarımız.1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

40. Esen T, Özmen V, Tunç M, Müslümanoğlu M, İgci A, Ardaman Ö, Özcan F:Prostat kanseri evrelendirilmesinde laparoskopik pelvik lenf disseksiyonu.1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

41. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Ardaman Ö: Bir dolikosigma olgusunda laparoskopik sigmoid kolon rezeksiyonu. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

42. Esen T, Özmen V, Akıncı M, Müslümanoğlu M, İğci A, Ardaman Ö: Varikoselin laparoskopik ligasyonu. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

43. Özmen V, Müslümanoğlu M, Asoğlu O: Laparoskopik ooforektomi. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

44. Özmen V, Müslümanoğlu M, Buğra D, İğci A, Asoğlu O,Bulut T: Duodenal ülser tedavisinde laparoskopik bilateral trunkal vagotomi+Endoskopik pilor balon dilatasyonu. I.Ulusal Endoskopik -Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

45. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Akıncı M, Esen T: İntraabdominal testis ve kasık fıtığı olan bir hastada laparoskopik orşiektomi ve fıtık tamiri. I.Ulusal Endoskopik -Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

46. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Budak Ü: Duodenal ülser tedavisinde laparoskopik bilateral trunkal vagotomi(BTU)+Endoskopik pilorik balon dilatasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi’94 9-13 Haziran 1994, İstanbul.

47. Özmen V, Dağoğlu T, Aslay I: Erken evre meme tümörlerinde meme koruyucu cerrahi girişim. Ulusal Cerrahi Kongresi’94 9-13 Haziran 1994, İstanbul.

48. Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Aslay I, Dağoğlu T:Erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94 17-18 Kasım 1994, İstanbul.

49. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Sait P: Evre III meme kanserlerinde neoadjuvant kemoterapi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94 17-18 Kasım 1994, İstanbul.

50. Avtan L, Avcı C, Alper A, Özmen V, Buğra D, Mercan S, İğci A : Video Endoskopik cerrahide eğitim sorunu. II.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995, İstanbul.

51. Müslümanoğlu M, Dolay K, İğci Dağoğlu T, Özmen V, Keçer M : İç kadran tümörlerinde mammaria interna ışınlanması gerekli midir? V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

52. Aslay I, Aydıner A, Bozfakıoğlu Y, Özmen V, Saip P : Lokal ileri meme kanserinde 126 olgunun sonuçları. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

53. Aslay I, Aydıner A, Bozfakıoğlu Y, Dinçer M, Özmen V, Saip P Erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahinin yeri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

54. Müslümanoğlu M, Dolay K, İğci A, Dağoğlu T, Keçer M, Özmen V: 1 cmden küçük meme kanseri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

55. Aksoy M, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M, Özmen V: Modifiye radikal mastektomi sonuçlarımız. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

56. Aksoy M, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M, Özmen V: İnvaziv duktal kanserde yaygın intraduktal komponentin prognostik değeri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

57. Müslümanoğlu M, Aydın İ, İğci A, Dağoğlu T, Özmen V: Koruyucu meme cerrahisi uygulanan hastalarda kozmetik sonucun değerlendirilmesi. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

58. Müslümanoğlu M, Şen E, İğci A, Dağoğlu T, Özmen V: Mavi boya ile sentinel nodül tespiti. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

59. Bilir A, Cabıoğlu N, Aydıner A, İğci A, Müslümanoğlu M, Özmen V, Erkan M: Epirubisin, tamoksifen ve medroksiprogesteron asetatın FM3A hücre kültürlerinde antiproliferatif ve antitümöral etkilerinin incelenmesi. . V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

60. Özaçmak İD, Polat C, Özmen V: Sol kolonun komplike olmayan obstrüksiyonlarında rezeksiyon+primer anastomozun rezeksiyon+kolostomi ile karşılaştırılması. VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı s.58, 13-16 Eylül 1999, Antalya.

61. Asoğlu O, İğci A, Karanlık H, Parlak M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, Ayalp I, Değer C : Mezenter kistlerine laparoskopik yaklaşım. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

62. Asoğlu O, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu, Özgen G, M, Keçer M, Parlak M, Karanlık H, Ayalp I : Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

63. Asoğlu O, Avtan L, İğci A, Ünal ES, Avcı C, Özmen V, Parlak M, Keçer M, Müslümanoğlu: Akalazya hastalığının tedavisinde laparoskopinin yeri. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

64. Asoğlu O, Özmen V, , Ünal ES, Keçer M, İğci A, Parlak M, Müslümanoğlu M, Demirel T: Vaka sunumu:Safra kesesi duplikasyonu. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

65. Asoğlu O, Keçer M, Parlak M, Ayalp İ, Ünal ES, Bozfakıoğlu Y, Özmen V, Keçer M, M, Müslümanoğlu M, İğci A, Değer C: Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

66. Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Korkut Ç, Keçer M, Karanlık H, Ayalp I, Değer C: Laparoskopik splenektomi. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

67. Ozmen V, Asoglu O, Karanlık H, Mudun A, Muslumanoglu M, Unal ES, Igci A, Bozfakıoglu Y, Kecer M, Parlak M: Sentinel lenf nodu biyopsisi sonuçlarımız. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

68. Muslumanoglu M, Asoglu O, Karanlık H, Kecer M, Demirel T, Unal ES, Ozmen V, Parlak M, Igci A, Bozfakıoglu Y : Rektum kanserinin neo-adjuvan tedavisi. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

69. Asoglu O, Karanlık H, Igci A, Muslumanoglu M, , Kecer M, Ozmen V, Unal ES, Parlak M, Demirel T, Bozfakıoglu Y : Mide kanserinin cerrahi tedavisinde genişletilmiş lenf disseksiyonunun yeri. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

70. Asoglu O, Karanlık H, Igci A, Muslumanoglu M, , Avcı Ozden, Balık E, Ozmen V, Igci A, Kecer M, Parlak M, Bozfakıoglu Y : Mide kanserinde peritoneal kanser hücrelerinin önemi. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

71. Karanlık H, Asoglu O, Muslumanoglu M, Karslı C, Igci A, Demirel T, Ozmen V, Parlak M, Kecer M, Parlak M, Bozfakıoglu Y : Erken rektum kanserinin lokal eksizyonu. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

72. Kaya H, Asoglu O, Karanlık H, Müslümanoglu M, İğci A, Parlak M, Özmen V, Keçer M, Bozfakioglu Y: Genç ve yaşlı hastalarda meme kanseri. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

73. Karanlık H, Asoglu O, Müslümanoglu, Özmen V, Yavuz E, İğci A, Aydıner A, Dinçer M, Parlak M : Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

74. Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Bozfakioğlu Y, Parlak M, Demirel T: Meme koruyucu tedavi sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

75. Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Bozfakioğlu Y, Demirel T, Keçer M, Özmen V, Parlak M: Mavi boya ile sentinel lenf nodülü biyopsisi: Subareolar veya peritümöral injeksiyon ? 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

76. Bozfakioğlu Y, Aktürk R, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç, İğci A, Özmen V, Keçer M : Meme kanserli hastalarda tümörün palpe edilebilmesinin prognostik önemi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

77. İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç, Özmen V, Keçer M, Yavuz E, Parlak M : DCIS’li hastalarımız ve uzun dönem sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

78. Karanlık H, Asoğlu O, Özmen V, Mudun A, Berberoğlu K, Eroğlu A, Müslümanoğlu M, Yavuz E, İğci A. Sentinel lenf nodülü biyopsisi sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

79. Özmen V, Asoğlu O, Karanlık H, Demirel T, Tuzlalı S: Purpura fulminanstan dolayı iki taraflı meme nekrozu. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

80. Ünal ES, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Keçer M : Sentinel lenf nodülü biyopsisi ve aksiller disseksiyon yapılan hastalarda morbiditenin karşılaştırılması. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

81. Asoğlu O, Özmen V, Karanlık H, İğci A, Keçer M: Daha önce eksizyonel biyopsi yapılan hastalarda sentinel lenf nodülü biyopsisi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

82. Ayalp IÇ, Keçer M, Asoğlu O, Özmen V, Yavuz E: Meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda karar vermedeki güçlükler. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

83. Ünal ES, Asoğlu O, İğci A, Tunacı M, Keçer M, Özmen V : Granülomatöz mastit. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

84. Karanlık H, Asoğlu O, Özmen V, Keçer M, Tuzlacı S, İğci A: Over kanserinde izole aksiller metastaz. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

85. Ayalp, I.Ç., Keçer, M., Asoğlu, O., Özmen, V., Yavuz, E., Müslümanoğlu, M., Karanlık, H., İğci, A., Parlak, M., “Meme kanserinde rezeksiyon kararında etkili faktörler” 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Kurs ve Bildiri özet kitabı, 187, Antalya, 2003 .

86. Özmen V ve ark. Gastroözofajeal reflü hastalığı, cerrahi indikasyonlar ve laparoskopik Nissen ameliyatı. 2. Akdeniz Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Ekim 2003, İstanbul.

87. Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, İğci A, Keçer M, Parlak M, Gündüz M: Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi disseksiyonu sağkalımı etkiliyor mu ? Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

88. Özmen V, İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

89. İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik kolorektal cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

90. Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Keçer M, Bozfakıoğlu Y, Müslümanoğlu M, İğci A, Parlak M: Meme koruyucu cerrahide lokal nüksü etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

91. Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M, Özçınar B: Sentinel lenf nodülü biyopsisi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

92. Asoğlu O, Karanlık H, , Müslümanoğlu M, Karslıoğlu C, Yanar F, Keçer M, Özmen V, İğci A: Erken evre rektum kanserinde lokal eksizyon. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

93. Özçınar B, Özmen V: Distal özofagus kanserinin torakoskopik, laparoskopik olarak çıkarılması “Olgu sunumu”. İstanbul Cerrahi Derneği aylık toplantısı, 15 Haziran 2005, İstanbul.

94. Asoğlu O, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Akyüz M, Kabul E, Keçer M, Parlak M: Rektum kanseri tedavisinde laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

95. Özmen V, Özçınar B, Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Akyüz M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik splenektomi sırasında erken splenik arter ligasyonu toplam kann kaybını azaltır mı?. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

96. Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Keçer M, Müslümanoğlu, Altıntoprak F, Akyüz M, Parlak M : Torakoskopik ve laparoskopik total özofajektomi.. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

97. Özmen V, Özçınar B, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Şen Oran E, Karanlık H, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon deneyimimiz. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

98. İğci A, Altıntoprak F, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Akyüz M, Peşluk O, Keçer M, Parlak M: Akalazya hastalığının tedavisine laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

99. Müslümanoğlu M, Kabul E, Altıntoprak F, Akyüz M, Asoğlu O, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

100. Asoğlu O, Serin RK, Altıntoprak F, Akyüz M, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Kolon cerrahisinde laparoskopik cerrahinin yeri. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

101. Asoğlu O, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Serin RK, Akyüz M, Keçer M, Parlak M: Kolon cerrahisinde laparoskopik cerrahinin yeri. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

102. İğci A, Karanlık H, Serin K, Parlak M, Keçer, Müslümanoğlu M, Peşluk O, Özmen V, Yanar F, Altıntoprak F, Akyüz M: Meme kanseri hastalarında cerb –B2 ekspresyonunun sağkalıma etkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

103. Özmen V, Karanlık H, Özçınar B, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Parlak M, Asoğlu O, Altıntoprak F, Akyüz M: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde mikrometastaz saptanan hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir? VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

104. Özçınar B, Özmen V, Şen Oran E, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Parlak M, Altıntoprak F, Akyüz M: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde mikrometastaz saptanan hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir? VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

105. Asoğlu O, Karanlık, Akyüz M, Borucu İ, Altıntoprak F, Keçer M, Parlak M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M: Kemoterapi yapılan hastalarda evre değişiminin sağkalıma etkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

106. Asoğlu O, Karanlık, Altıntoprak F, Akyüz M, Borucu İ, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Aksakal N: Aksilla negatifliğini belirleyen faktörler. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

107. Müslümanoğlu M, Karanlık, Kabul E, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Akyüz M, Asoğlu O, Tunacı M, Acunaş G, Yavuz E, Tuzlalı S, İplikçi A, Dinçer M, Aslay I, Küçücük S, Topuz E, Aydıner A, Saip P, Altıntoprak F: Meme kanseri cerrahisinde 16 yıllık takip sonuçları.. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

108. Müslümanoğlu M, Karanlık, Kabul E, Parlak M, Keçer M, Özmen V, Serin K, İğci A, Aksakal N, Asoğlu O, Aydıner A, Saip P, Eralp Y, Dinçer M, Aslay I, Küçücük S, Topuz E, Altıntoprak F, Akyüz M,: Meme koruyucu cerrahinin uzun dönem sonuçları.. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

109. Asoğlu O, Karanlık, Aksakal N, Altıntoprak F, Keçer M, Parlak M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Akyüz M: Meme kanseri hastalarında timidin işaretleme indeksinin-TLİ prognostik rolü (10 yıllık takip sonuçları). VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

110. Özmen V, Ünal ES, Özçınar B, Bilir A, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Karanlık H, Parlak M, Asoğlu O, Altıntoprak F, Akyüz M: Erken evre meme kanserinde bromodeoksirüdin işaretleme indeksinin standart prognostik faktörlerle ilişkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

111. İğci A, Karanlık H, Serin K, Parlak M, Yavuz E, Dursun M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, Altıntoprak F, Akyüz M: Granülomatöz mastitte steroid tedavisinin yeri. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

112. Şen-Oran E, Özmen V: Meme kanserini taklit eden meme içi lenf nodülü : Toksoplazma lenfadeniti. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

113. Asoğlu O, Karanlık H, Bademler S, Matlım T, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Ameliyat edilebilir mide kanserli hastalarda cerrahi disseksiyon tipinin (D1,D2) ve histopatolojik parametrelerin sağ kalım üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

114. Özçınar B, Özmen V, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

115. Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Minimal invazif özofagus cerrahisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

116. Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Kapran Y, Altıntoprak F, Matlım T: Nüks rektum kanserinin cerrahi tedavisinde prognostik faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

117. Asoğlu O, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Barbaros U, Altıntoprak F, Matlım T, Karanlık H: Laparoskopik rektal kanser cerrahisinde teknik zorluklar. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

118. Deveci U, Özmen V, Bilir A, Eren T, Destek S: Kolorektal kanserde Bromodeokirüdin işaretleme indeksinin prognostik değeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

119. Asoğlu O, Matlım T, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Karanlık H, Özmen V, Altıntoprak F, Kapran Y, Parlak M, İlhan B : Aşağı yerleşimli rektum kanserinin tedavisinde neoadjuvan kemoradyoterapi sfinkter koruyucu girişim ve morbidite üzerine etkili midir? Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

120. Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Meme kanseri cerrahisinde uygulanan cerrahi yöntemlerin ameliyat sonrası kısa ve uzun dönemde hasta yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

121. İğci A, Serin F, Altıntoprak F, Karanlık H, Peşluk O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : cerb-B2 ekspresyonunun meme kanserli hastalarda sağkalıma etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

122. İğci A, Destek S, Altıntoprak F, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M, Peşluk O, Asoğlu O : Sentinel lenf nodülü biyopsisi deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

123. Müslümanoğlu M, Altıntoprak F, Tihan D, Gök K, Peşluk O, İlhan B, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Asoğlu O: Meme kanseri tedavisinde 16 yıllık takip sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

124. Asoğlu O, Barbaros U, Altıntoprak F, Matlım T, Kapran Y, Sağlam S, Sağlam E, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Karanlık H, Parlak M : Lokal ileri evre özofagus kanserlerinde kime neoadjuvan kemoradyoterapi kime cerrahi tedavi uygulanmalı ? Olgu sunumları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

125. İğci A, Peşluk O, Altıntoprak F, Matlım T, Gök K, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : Malign ve benign kolon hastalıklarının tedavisinde laparoskopik yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

126. Asoğlu O, Kabul E, Karanlık H, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Kapran Y : Batın içi mezankimal tümörlerde sağkalımı etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

127. Tihan D, Özmen V, Özgen G, İğci A, Keçer M, Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Parlak M: Meme kanserli hastalarda internal mammariyan lenf nodüllerinin değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

128. Özmen V, Özçınar B, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Cabioğlu N. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Deneyimimiz. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

129. Asoğlu O, Matlım T, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M. Rektum kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopik ve açık mezorektal eksizyonun kısa dönem sonuçları. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

130. Asoğlu O, Matlım T, Karanlık H, Atar M, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Kadıoğlu A. Rektum kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopinin yaşam kalitesi, seksüel ve üriner fonksiyonlar üzerine etkisi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

131. Özçınar B, Çelik OT, Asoğlu O, Özmen V, İğci A, Keçer M. Minimal invaziv özofagus cerrahisi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

132. Özmen V:Gastroözofajeal reflüsorununda güncel durum, Tedavi seçenekleri. Laparoskopik Hiyatus Cerrahisi Kursu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

133 .Özmen V:GÖR’de fizyopatoloji ve Barrett’s özofagusu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

134. Küçücük S, Aslay I, Kemikler G, Ergen A, Okutan M, Öztürk N, Eralp Y, Özmen V, Güngel H, töre H. Meme koruyucu cerrahi sonrası interstisiyel brakiterapi ile ek doz verilen 234 hastada tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

135. Cabioğlu N, Özçınar B, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Dağoğlu T, Eralp Y, Aslay I, Yavuz E, Tunacı M, Aydıner A, Keçer M. Neoadjuvan kemoterapi sonrası meme koruyucu cerrahide lokal nüksü etkileyen faktörler: Uzun dönem sonuçlarımız. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

136. Çelik T, Cabioğlu N, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Özçınar B, Dağoğlu T, Keçer M, Aslay I, Aydıner A. Memenin fillodes tümörlerinde tedavi yaklaşımları. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

137. Özçınar B, Cabioğlu N, Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Dağoğlu T, Dinçer M, Eralp Y, Tuzlalı S, Tunacı M, Aydıner A. Lokal ileri meme kanserinde hastalıksız ve genel sağkalımı etkileyen faktörler: Uzun dönem sonuçlarımız. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

138. Özçınar B, Özmen V, Cabioğlu N, Özmen T, Müslümanoğlu M, İğci A, Dağoğlu T, Keçer M. Erken evre meme kanserinde internal mammariyan lenf nodüllerinin değerlendirilmesi 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

139. Özmen V, Cabioğlu N, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen T, Özçınar B, Mudun A, Tuzlalı S, Dağoğlu T, Keçer M, Parlak M. Sentinel lenf nodu biyopsili hastalarda non-sentinel lenf nodülü tutulumunu etkileyen faktörler. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

140. Özçınar B, Özmen V, Cabioğlu N, Tiryaki B. Memede nadir görülen bir lezyon: Dev meme hemanjiyomu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

141. Özçınar B, Özmen V, Dursun M, Özlürk Y, Cabioğlu N. Memenin filloides tümörü: Vaka sunumu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

142. Özçınar B, Özmen V. Memede hamartom :Vaka sunumu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

143. Asoglu O, Ozturk E, Kunduz H, Karanlik H, Parlak M, Kecer M, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M, Kapran Y. Rektum kanserinde laparoskopinin yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

142. Ozcinar B, Ozmen V, Karanlik H, Cabioglu N, Muslumanoglu M, Igci A, Dagoglu T, Kecer M, Parlak M. Türk kadınlarında meme kanseri risk faktörleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

143. Ozcinar B, Muslumanoglu M, Ozmen V, Citlak B, Cabioglu N, Igci A, Dagoglu T, Kecer M, Parlak M. Neo-adjuvan kemoterapiden sonra meme koruyucu cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

144. Bozdogan A, Özçınar B, Saçlı T, Ozmen V,Muslumanoglu M, Iğci A, Dagoglu T.Between Patients and Hospital Staff Interpersonal Communication. Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.

145. Ozmen V.Canbay E, Ozcınar B, Mudun A, Yavuz E, Parlak M, Muslumanoglu M, Iğci A, Dagoglu T,Keçer M. Internal Mamaryan Lymph Nodule Biopsy at Early Phase Breast Cancer (İMLNB). Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.

146. Silahsızoğlu B, Ozcınar B, , Iğci A, Dagoglu T, Ozmen V,Muslumanoglu M, Keçer M,Parlak M. Breast Cancer Incidence in a Year at University Hospital: Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.

147. Ozcınar B, Canbay E,Gürdal S,Tunacı M,Yavuz E,Iğci A,Dagoglu T,Ozmen V,Muslumanoglu M, Keçer M, Parlak M. The Significance of Magnetic Resocance İmaging of the Breast Cancer Pre-Operation in Evaluating. Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.

148. Eralp Y, Aydıner A, Tuzlalı S, Canbay E, Ozçınar B, Ozmen V,Muslumanoglu M,Igci A,Keçer M, Parlak M, Dagoglu T. Locally Advanced Breast Cancer Therapeutic Anthracycline Neodjuvan given Dosetakselli Additional Comparison of Treatment Methods Istanbul Breast Cancer Conference and National Breast Cancer Consensus Meeting 2008. October 21-25, 2008.Istanbul, Turkey.

149. Ozmen V. Gastroesophageal Reflux Disease and Laparoscopic Anti-Reflux Surgery. The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Cesme,Izmir, Turkey.

150. Ozkan SG, Kecer M, Dagoglu T, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M. Is sentinel lymph node biopsy necessary in patients with Ductal Carcinoma In Situ? The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Çeşme,Turkey.

151. Ozcinar B, Guler S, Ozmen V, Gulluoglu B, Kocaman N, Ozkan M, Oran E,Saricam G, Kecer M, Igci A, Dagoglu T, Muslumanoglu M. Complications of Loco-regional treatment of Breast Cancer and their effects on quality of life. The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

152. Ozcinar B, Canbay E, Gurdal S, Muslumanoglu M, Keçer M, Dağoğlu T, Ozmen V, Igci A. Clinical Significance of Micrometastases In Sentinel Lymph Node in early breast cancer. The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Cesme,Izmir, Turkey.

153. Gurdal S , Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M. Keçer M, Dağoğlu T, Özcinar B.The role of Magnetic Resonance Imaging in the Breast Cancer Treatment. The Aegean Surgery Congress 2009,April 23-26, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

154. Gurdal S, Ozmen V, M. Kecer M, Dagoglu T, Igci A, Muslumanoglu M, Ozcinar B. Factors affecting surgical margins in patients with early breast cancer. The Aegean Surgery Congress 2009, April 23-26, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

155. Bozdogan A, Ozcinar B, Muslumanoglu M, Igci A,.Ozmen V, Kecer M. Factors Affecting Mortality in Patients with stage I breast cancer. 10 th National Breast Diseases Congress 2009, September 30 – October 04, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

156. Ozcinar B, Ozbaş S, Ozmen V, Muslumanoglu M, Balkan M, Aydoğan F, Canda T, Harmancioglu O, Aksaz E, Gulluoglu B, Ozaslan C, Kayahan M, Mersin H, Kocak S, Ulufi N, Soran A. Triple Negative Breast Cancer, Sentinel Lymph Node Positivity, and Non Sentinel Lymph Node Metastasis. Preliminary Results of MF 09-01 Study.. 10 th National Breast Diseases Congress 2009, September 30 – October 04, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

157. Bozkurt B, Soran A, Ozbas S, Aksaz E, Dagoglu T, Cengiz O, Ozaslan C, Col C, Koksal N, Canturk Z, Yildirim E, Atalay C, Alagol H, Cabioglu N, Unal B, Utkan B, Berberoglu K, Evrensel T, Atahan K, Ulufi N, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M. The effect of primary surgical treatment on metastatic breast cancer. Preliminary Results of Phase III Study (MF07-01 Prospective Randomized Study). 10 th National Breast Diseases Congress 2009, September 30 – October 04, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

158. Ozaydin AN, Cabioglu N, Gulluoglu BM, Unalan P.C, Gorpe S, Oner BR, Aribal E, Duran C, Thomas D, Anderson BO, Ozmen V. Factors affecting mammography screening in Healthy Women in Bahcesehir. 10 th National Breast Diseases Congress 2009, September 30 – October 04, 2009, Cesme, Izmir,Turkey.

159. Ipek C, Bozdogan A, Selamoglu D, Ozmen V. Factors effecting survivals in breast cancer patients with breast conserving surgery and negative sentinel lymph node. 18th National Surgical Congress, May 23-27, 2012, Izmir.

160. Kadioglu H, Tukenmez M, Sarici IS, Ozmen V, Igci A, Kecer M, Muslumanoglu M. Is micrometastasis in sentinel lymph node a risk factor? 18th National Surgical Congress, May 23-27, 2012, Izmir.

161. Alco G, Igdem S, Dincer M, Ozmen V, Demir G, Koksal G, Tecimer C, Saglam S, Pilanci KN, Yenice S, Tuzlali S, Erdogan Z, Uysal F, Ozaçmak ID, Okkan S. 25-hydroxy vitamin D levels in patients with breast cancer: Importance of dressing style. 17th National Cancer Congress, April 19-23, 2013, Antalya, Turkey.

162. Erdogan Z, Selamoglu D, Alco G, Pilanci KN, Demir G, Tuzlali S, Ozacmak ID, Uysal F, Ozmen V. Bioelectical impedance measurements for lymphedema in patients with breast cancer: Preliminary results. 17th National Cancer Congress, April 19-23, 2013, Antalya, Turkey.

163. Ozmen Vahit, Boylu S, Ok E, Cantürk Z, Celik V, Kapkac M, Girgin S, Tireli M, Ihtiyar E, Demircan O, Baskan MS, Koyuncu A, Tasdelen I, Dumanli E, Ozdener F. Factors affecting delay in treatment of breast cancer in Turkey. Turkish Federation of Breast Disease Societies Multicentric Survey, 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

164. Ozmen T, Ozkan SG, Kayhan A, Ozaydin N, Cabioglu N, Ozcinar B, Ozmen V, Aribal E. First two round results of “Bahcesehir Organized mammographic Screening Project”. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

165. Tükenmez M, Ozden BC, Agcaoglu O, Kecer M, Ozmen V, Muslumanoglu M, Igci A. Video Endoscopic Single-Port Nipple-areola Sparing Mastectomy and breast reconstruction. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

166. Alco G, Bozdogan, Selamoglu D, Pilancı KN, Tuzlali S, Ordu C, Demir G, Ozmen V. Prognostic factors related to Ki-67 expression in Turkish breast cancer patients: A Study of Florence Nightingale Breast Cancer Working Group. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

167. Peker KD, Ozcinar B, Malya FU, Tükenmez M, Keskin M, İgci A, Kecer M, Ozmen V, Dinccag A, Muslumanoglu M. Are Mammography and ultrasound effective in patients under 40 years old? 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

168. Agacayak F, Bozdogan A, Selamoglu D, Killi R, Ozmen V. Histopathologic results of stereotactic breast biopsies in patients with non-palpable breast lesions. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

169. Yüksel S, Ugras GA, Cavdar I, Bozdogan A, Gürdal SO, Akyolcu N, Ozmen V. Meme Kanseri Riski, Algısı ve Farkındalığının Risk Modelleri ile Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

170. Mehmet Ali Eryılmaz, Nergis Aksoy, Ömer Karahan, İsmet Tolu, Adil Kartal, Mehmet Koç, Vahit ÖzmenErken Evre Meme Kanserli Hastalarda Aksillanın Klinik ve Histopatolojik Bulgularının Karşılaştırılması. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

171. Mustafa Tükenmez, Şeyma Karakuş, Nihat Aksakal, Orhan Ağcaoğlu, A. F. Kaan Gök, Emre Hocaoğlu, Vahit Özmen, Ahmet Dinççağ, Abdullah İğci, Mahmut MüslümanoğluMastektomi ve Eş Zamanlı İmplant ile Rekonstrüksiyonda İmplant Kaybı Düşüktür. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

172. Mustafa Tükenmez, Orhan Ağcaoğlu, Nihat Aksakal, Şeyma Karakuş, Beyza Özçınar, Emre Hocaoğlu, Vahit Özmen, Ahmet Dinççağ, Abdullah İğci, Mahmut MüslümanoğluMeme Koruyucu Cerrahi Yapılan Hastalardaki Kozmetik Sorunlar Meme İçi İmplantı ile İyileştirilebilinir. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

173. Gülay Altun Uğraş, Serpil Yüksel, İkbal Çavdar, Sibel Özkan Gürdal, Atilla Bozdoğan, Nevin Kanan, Vahit ÖzmenMeme Kanseri Riski Yüksek Kadınlarda Anksiyete Düzeyi Erken Tanıya Yönelik Davranışları Etkiler mi? 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

174. Neslihan Cabıoğlu, Sibel Özkan Gürdal, Arda Kayhan, Nilüfer Özaydın, Beyza Özçınar, Erkin Arıbal, Vahit Özmen. İstanbul Bahçeşehir Meme Kanseri Tarama Çalışmasında Saptanan Meme Kanserlerinin Klinikopatolojik Özellikleri ve Moleküler Profilleri. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

175. İrem Bayram, Mustafa Tükenmez, A.F. Kaan Gök, Onur Bayram, Memduh Dursun, Vahit Özmen, Ahmet Dinççağ, Abdullah İğci, Mustafa Keçer, Gülden Acunaş, Mahmut Müslümanoğlu. Tek Başına MR Bulgularıyla Mastektomi Yapılmamalı. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

176. Mustafa Tükenmez, Onur Bayram, Mehmet İlhan, Selim Doğan, Nihat Aksakal, Vahit Özmen, Ahmet Dinççağ, Abdullah İğci, Mustafa Keçer, Mahmut Müslümanoğlu. Neoadjuvan Tedavi Görmüş Lokal İleri Meme Kanserli Olgularda Başlangıçtaki Cilt Ödemi MKC için Kontendike Değildir. 12th National Breast Cancer Congress, 24-27 October, 2013, Antalya.

177.Ozmen V, Atasoy A, E. Gokmen, M. Ozdogan, N. Guler, C. Uras, E. Ok, O. Demircan, A.Isikdogan, K.N. Pilancı, C. Ordu, O.Duman, O. Ates, B. Oz, H. Kara, F. Sen, P. Saip. Decision impact of 21-Gen Recurrence score in breast cancer patients: A multicenter prospective study. 21th National Cancer Congress, 22-26 April 2015, Antalya, Turkey.