Doktorclub “ Covid-19 ve Meme Kanseri ” Paneli

İstanbul Tıp Fakültesi’nden Meme Cerrahı, MEMEDER Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde,

Acıbadem Üniversitesi’nden Radyasyon Onkoloğu Prof. Dr. Nuran Beşe,
İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sedat Özkan,
İstanbul Tabip odası Başkanı Medikal Onkolog Prof. Dr. Pınar Saip,
Ankara Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ahmet Saltık,

Doktorclub Gündem “ Covid-19 ve Meme Kanseri ” panelinin konukları oldu.

23 Nisan 2020