Samsun Meme Kanseri Sempozyumu

Prof. Dr. Vahit Özmen, 24-25 Ocak 2020 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen, 2. Ulusal Samsun Meme Kanseri Sempozyumuna katıldı.

Samsun Meme Kanseri Sempozyumu