Türkiye’de Meme Kanseri

Prof. Dr. Vahit Özmen’in “Türkiye’de Meme Kanseri” isimli kitabı yayınlandı.


Türkiye'de Meme Kanseri

“Türkiye’de Meme Kanseri” kitabı, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (TMHDF) ve Ulusal Meme Kanseri Veritabanı (UMKVT) kayıtlarından 13.420 meme kanseri hastasının analizini içermektedir.

1 Mayıs 2005’ten başlanarak veritabanına online olarak kayıt edilen meme kanseri hastalarına ait klinik ve patolojik veriler araştırılmıştır. Meme kanseri tanısı alan hastaların cinsiyet dağılımı yapılmıştır. Kadın hastalarda, yaş, menopozal durum, klinik ve patolojik evre dağılımı, invaziv kanserlerin histolojik tipi, tümör çapı, histolojik gradları, bölgesel lenfatik evre, östrojen (ÖR), progesteron (PR), HER-2 reseptörleri ve moleküler alt tipleri incelenen parametrelerdir. Bu parametrelerin analiz sonuçları, literatürdeki veriler ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.


“Türkiye’de Meme Kanseri” pdf link

Değerli Okuyucular,

Meme kanseri ile özel olarak ilgilenmeye başladıktan sonra katıldığım bilimsel toplantılarda ve okuduğum bilimsel yayınlarda bir konu özellikle dikkatimi çekmekteydi. Neden ülkemize ait düzenli bir meme kanseri kayıt programımız yok? Neden ülkemize ait meme kanseri verilerini toplayamıyor, sunamıyor ve yazamıyorduk? İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Başasistan olarak çalışmaya başladığım 1986 yılında kurduğumuz Meme ünitesindeki hasta veritabanına ait bilgilerle klinik çalışmalar yapıp yayınlamaya çalşıyorduk. Ancak günümüzde ülkemizin farklı bölge ve şehirlerinden meme kanseri hastalarının verilerini toplayarak bir ‘’Ulusal Meme Kaneri Veritabanı’’ oluşturmak bilimsel bir zorunluluk haline gelmişti.

Temelleri 2001 yılında İstanbul’da düzenlenen World Society for Breast Health’in 1. Kongresi’nde atılan Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu’nun (TMHDF) Aralık 2004’te İzmir’de yapılan Yönetim Kurulu Toplantı’sında sunduğum “Ulusal Meme Kanseri Veritabanı (UMKVT) projesi kabul edilerek, bu projenin hayata geçirilmesine karar verildi. Pleksus Bilişim Teknolojileri ile temasa geçilerek federasyon adına bir anlaşma yapıldı. Pleksus ve federasyonumuzun oluşturduğu komisyon meme kanseri kayıt programının içereceği bilgileri ve soruları yoğun çalışmalardan sonra belirledi. Kayıt yapılacak merkezlerde sorumlular için özel kurslar düzenlendi. Ulusal Meme Kanseri Veritabanı, Mayıs 2005 tarihinde online ve offline versiyonları ile kullanıma açıldı. 2009 yılında veritabanındaki soruların çokluğu ve programın kullanım güçlüğü göz önüne alınarak, yeni düzenlemeler yapıldı ve bunlar 2. Versiyon adıyla bir kitap şeklinde yayımlandı. Bu değişiklik sonucunda kayıt programı daha kolay ve hızlı kullanılır hale getirildi. Federasyon Yönetim Kurulu’nun aldığı bir karar ile, bilgilerin bir kitap haline getirilerek ulusal ve uluslararası bilimin hizmetine sunulmasına karar verildi. Umuyor ve inanıyorum ki, ingilizceye de çevrilecek olan bu kitap, Türkiye’de yaşayan ve meme kanseri tanısı ile tedavi edilen kadınlarımıza ait bilimsel verilere ulaşılmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Kitaptaki verilerin temizlenmesi ve analizi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Özaydın tarafından yapıldı. Bu kitabın hazırlanmasına Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu ve Dr. Ersin Selçuk Ünal da çok değerli katkılarda bulundular.

Bilim insanları yaşamlarında en çok eş ve çocuklarını ihmal ederler, ancak yine en fazla onlardan destek alarak ayakta durabilir ve üretebilirler. Bu nedenle, uzun süren uğraşlardan sonra ortaya çıkarılan eserlerde onların çok büyük katkıları vardır. Onlara öncelikle teşekkür ediyorum.

Federasyonumuzun kurulduğu günden bugüne hazırlanan tüm bilimsel projelere destek olan eski ve yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, başından itibaren bu projeye ekonomik olarak destek veren Novartis Onkoloji Türkiye’ye ve verilerinden yararlandığımız kadınlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Vahit Özmen

Editör


“Türkiye’de Meme Kanseri” pdf link