Klinikte Meme Muayenesi

  • 20-39 yaşları arasında 3 yılda bir kez ;

  • 40 yaşından başlayarak yılda bir kez, uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır.

  • Memelerinde bazı muayene bulguları gözlemlenen kişiler, hekimin gerekli gördüğü aralıklarla izlenmelidir.

  • Meme kanserlerinin % 14-20’si klinikte meme muayenesi ile saptanır.