Mamografi

  • 40 yaşından itibaren her yıl doktor muayenesinden sonra mamografi çektirilmelidir.
  • Yüksek risk faktörleri olan kişilerde mamografik takibe daha erken yaşlarda başlanabilir.
  • Memede izlenmesi gereken bulgular oluşmuş ise, mamografi, hekimin gerekli gördüğü aralıklarla çekilmelidir.

Mamografi çekimi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar

  • Mamografi cihazının çekim kalitesi önemlidir (Dijital mamografi tercih edilmelidir).
  • Mamografi; Tarama amacı ile İki yönlü tanı amacı ile üç yönlü olarak çekilmelidir.
  • Yoğunluğu yüksek olan memelerde (genç, doğurmamış, menopoz nedeniyle hormon replasman tedavisi alan kadınlar) mamografinin duyarlılığı düşüktür. Bu kadınlarda, meme ultrasonografisi ve gerektiğinde MRI görüntüleme eklenebilir.
  • Mamografiyi rapor edecek olan hekimin bu konudaki deneyimi önemlidir.

Kesinlikle unutulmamalıdır ki,

Meme muayenesi yapılmadan çekilen ve değerlendirilen mamografi ve meme ultrasonografisinin güvenilirliği azdır. Bu incelemelerde olağandışı bir olguya rastlanmaması, memelerde hastalık olmadığı anlamına gelmez.