Evrelendirme

Meme Kanseri Aşamaları (Evreleri)

Kanser tedavisini belirleyebilmek için, hastalığın evresininin bilinmesi gerekir. Hastalığın evresi, tümörün boyutu ve ne kadar yayıldığıyla ilgilidir. Evrelendirmede, kanserin yayılıp yayılmadığını, yayıldıysa vücudun hangi bölgelerine yayıldığını öğrenmek için röntgen ve laboratuvar testlerinden yararlanılır. Meme kanseri genellikle ilk olarak koltuk altı lenf bezlerine (axillary lymph nodes) yayılır. Kanserin boyutu, çoğunlukla, memedeki tümörün ve koltukaltındaki lenf bezlerinin ameliyatla alınmasına kadar bilinmez.

Meme kanseri tanısı konan hasta doktorunun şu soruları yanıtlamasını isteyebilir.

 • Benimki ne tür bir meme kanseri?
 • Hormon reseptör testi ne gösterdi? Tümör dokusunda başka hangi laboratuvar testleri yapıldı ve ne gözüktü?
 • Hastalık hangi safhada? Kanser yayılmış mı?
 • Bu bilgi tedavimi nasıl yönlendirecek?

Doktorlar meme kanserini aşağıdaki evrelerle tarif eder:

Evre 0 ‘a carcinoma in situ denir.

 • Lobüler carcinoma in situ (LCIS) lobüldeki anormal hücrelere karşılık gelir. ( Lobülün arka plan bölümünde resmini görebilirsiniz.) Bu anormal hücreler, yüksek riskin işaretçisidir. ve LCIS olan hastanın, ilerde her iki memesinde de yayılabilen kanser olma riskinin yüksek olduğu anlamına gelir (İki meme de risk altındadır).
 • Ductal carcinoma in situ (DCIS) kanaldaki kanser öncesi durumdur. DCIS aynı zamanda intraductal carcinoma olarak da adlandırılır. Anormal hücreler, kanalın dışına çıkıp etrafındaki meme dokusuna yayılmamıştır. Fakat bazen, DCIS tedavi edilmezse, yayılabilen kanser oluşabilir. Bu resim, erken evre meme kanserini ductal carcinoma in situ gösteriyor.

evre0

Evre I, yayılabilen meme kanserinin başlangıç safhasıdır. Bu evrede tümör boyutu 2 cm. den geniş değildir ve kanser hücreleri memeden başka yere (lenf bezlerine) yayılmamıştır.

evre1

Bu resim, kanserin kanalın dışına sıçradığı ve yakındaki meme dokusuna yayıldığını gösteriyor.

Aşağıdaki durumların her biri Evre II safhasıdır.

 • Memedeki tümörün çapı 2 cm. den küçük ancak kanser koltuk altındaki lenf bezlerine sıçramış.
 • Tümörün çapı 2- 5 cm. arasında ve kanser koltukaltına sıçramış.yada sıçramamış.
 • Tümör 5 cm.den büyük ama koltukaltındaki lenf bezlerine sıçramamış.

Evre III A ve B olarak ayrılır:

 • Evre III A, memedeki kanserin çapının 5 cm.den küçük olduğu ve koltukaltındaki lenf bezlerine ve çevredeki dokuya yapıştığı ya da tümör çapının 5cm. den fazla ve koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmış olduğu durumdur.
 • III B evresi, tümörün göğüs duvarına veya meme derisine doğru büyümüş veya göğüs kemiğinin (sternum) altındaki lenf bezlerine yayılmış olduğu durumdur.

Inflamatuvar meme kanseri, III B evresindeki meme kanserinin bir tipidir. Çok nadir görülür. Meme derisi kızarır ve şişer, çünkü kanser hücreleri meme derisinin lenf kanallarını tıkamıştır.

 • Evre III C: Kanserin göğüs kemiğinin altındaki ve koltukaltındaki lenf bezlerine, ya da köprücük kemiğinin altındaki veya üstündeki lenf bezlerine yayıldığı durumdur. Bu evrede ilk meme tümörünün çapı önemli değildir .

Evre IV : Uzak metastatik kanserdir. Kanser vücudun diğer bölgelerine sıçramıştır.

Tekrarlayan kanser, tedaviden sonra tekrar oluşan kanserdir. Kanser, lokal (meme veya göğüs duvarında) olarak veya vücudun herhangi bir bölgesinde (kemik,karaciğer,akciğer gibi) tekrarlayabilir.

Evrelere göre tedavide başarı oranı

Evrelere göre oran
Evre 0 %100
Evre I %98
Evre II %88
Evre III A %56
Evre III B %49
Evre III C %16