Tanı

Klinikte muayene

Doktor, kadının memesindeki kitleleri ve olası diğer sorunları belirleyebilmek için, memeyi muayene eder.

Eğer muayene sırasında memede bir olağandışılık saptanırsa, bu durumun meme kanseri, ya da başka bir nedenden olup olmadığı belirlenmelidir. Doktor hastasından kendi ve aile hikâyesini öğrenir.

İyi huylu tümörler, kanserli tümörlerden farklı hissedilir. Doktor, varsa kitlenin boyutunu, şeklini, kıvamını ve kolay hareket edip etmediğini kontrol eder.Yumuşak,düzgün, yuvarlak ve hareket edebilen kitleler çoğunlukla iyi huylu tümörlerdir. Sert, farklı şekilli ve sabit gözüken kitleler, büyük olasılıkla kanserdir.

Memenin içindeki dokuları görüntülemek için mamografi, ya da başka görüntüleme işlemleri istenebilir. İlk incelemelere ek olarak hangi testlerin yapılacağını ve gerekliyse, tedavi yöntemlerini doktor belirler.

Şüpheli alanlar için biyopsi gerekebilir.

Tanı mamografisi

Tanı mamografisi, tarama mamografisinde memenin olağandışı gözüken alanlarının daha ayrıntılı gösterildiği röntgen resimleridir. Doktorun kitle, ağrı, kalınlaşma, memebaşı akıntısı ya da memenin şeklinin, boyutunun değişimi gibi olağandışı meme değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını da mümkün kılar . Tanı mamogramları, memenin belli alanına odaklanabilir.

Ultrasonografi

Yüksek frekansta ses dalgaları kullanan ultasonografi, çoğunlukla kitlenin sıvı dolu bir kist, ya da katı bir kitle olduğunu gösterebilir. Doktor, bu resimleri monitörde görür. Testten sonra görüntüler kaydedilir ve çıkış alınabilir. Bu test, mamogramla birlikte yapılabilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (EMAR)

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) için bilgisayara bağlı güçlü bir mıknatıs, memenin içindeki dokuların ayrıntılı görüntüsünü almak için kullanılır. Doktor bunları monitörden izleyip daha sonra filme basabilir. MRI, mamogramla birlikte yapılabilir.

Biyopsi

Doktorun kanser olup olmadığını anlaması için, çoğunlukla, memeden sıvı, ya da doku alınması gerekir. Buna “biyopsi” denir. (Biyopsi bir cerrah ya da radyolog tarafından yapılır.)

Bazen mamogramda görülen şüpheli bir alan, klinik meme muayenesinde fark edilmeyebilir. Doktor görüntüleme cihazlarıyla şüpheli alanı görüp, daha sonra dokuyu alabilir. Bu tip işlemler, ultrason, telle işaretleme veya stereotactic biyopsiyi de kapsar.

Doktorlar memeden dokuyu farklı yollarla alabilir.

  • İnce iğne biyopsisi: Doktor, meme kitlesinden sıvı ve / veya, hücreleri almak için ince bir iğne kullanır. Eğer sıvının içinde hücreler varsa, sıvı, patoloğun mikroskop kullanarak kanser hücrelerini araştırdığı laboratuvara gönderilir.
  • Kor biyopsi:Bu işlemde meme dokusunu almak için, kalın bir iğne kullanılır. Sitolog tarafından kanser hücresi taranır.
  • Cerrahi biyopsi: Cerrah, kitlenin bir parçasını, ya da tamamını alır. Patolog, dokunun kanser olup olmadığını araştırır.Eğer kanser hücreleri bulunursa, patolog ne tür bir kanser olduğunu söyleyebilir. En yaygın meme kanseri tipi kanallardan çıkan “ductal” kanserdir. Diğer bir tip, “lobular carcinoma”dır, lobüllerde başlar.

Biyopsi uygulanması gereken bir kadının doktoruna yöneltebileceği sorular :

  • Ne tür bir biyopsi yapılacak? Niçin?
  • İşlem ne kadar sürecek ? Girişim sırasında uyuyacak mıyım? Canım acıyacak mı? Anestezi yapılacak mı? Yapılacaksa, ne tür bir anestezi olacak?
  • Sonuçları ne zaman alacağım?
  • Riskleri var mı? Biyopsiden sonra enfeksiyon kapma, ya da kanama olasılığı var mı?
  • Eğer tanı kanser ise, hastayla tedavi konusunu kim konuşacak? Ne zaman?